Háttérkép
Televízióban és online is nézhető a közgyűlés
Televízióban és online is nézhető a közgyűlés
2021. szeptember 23.

A féléves munkatervben szereplő (nem rendkívüli) képviselő testületi üléseket modern robotkamera rendszerrel és az ezeket vezérlő informatikai eszközökkel közvetíti Tatabánya önkormányzata.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a közgyűléseket élő adásban követhetik figyelemmel a városlakók és minden érdeklődő.

A városháza által közvetített műsor 2021. szeptember 23-án 9 órától követhető Tatabányán és a környező településeken a Körzeti TV Tata csatornáján (Digi, Telekom, UPC) és online a itt, a www.tatabanya.hu oldalon a közgyűlés/ülések menüpontban található linkre kattintva.

 

18:39 - 

Polgármester asszonynak unokája született, ezért az ülés vezetését a továbbiakban Lusztig Péter alpolgármester úr veszi át.

Tárgyalási szünetet követően a képviselők döntöttek az Inter-Ambulance Zrt. 2020. július 01. - 2021. június 30-ig eltelt időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló napirendről történő levételéről, tekintettel arra, hogy a Zrt. képviseletében nem volt jelen senki az ülésen.

 

 

18:20 - 

A KPVDSZ Művelődési Ház épületét (Kós K. u. 17/A.) az önkormányzat fel kívánja újítani, a kivitelezési munkákra vonatkozóan jelenleg közbeszerzési eljárás van folyamatban. A felújítási munkálatok előreláthatóan 2021. novemberben kezdődnek és 2022. májusig tartanak. Ezen időtartam alatt a művelődési ház zárva tart, azonban az adminisztratív feladatok ellátásához az önkormányzat csereingatlanként felajánlotta a 2800 Tatabánya, Komáromi út 28/A. számú ingatlant, melyet a művelődési ház alkalmasnak talált.

A közgyűlés döntést hozott Komáromi út 28/A. számú ingatlan ideiglenes és ingyenes üzemeltetésbe adásáról KPVDSZ Művelődési Ház részére 2021. november 1. és 2022. május 31. közötti határozott időtartamra.

 

 

18:00 -

A közgyűlés kezdeményezte a Magyar Állam tulajdonában és a Vérteserdő Zrt vagyonkezelésében lévő Csákányospusztai Turistaház ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét.

A Turistaházat sport és ifjúsági célra, turizmussal kapcsolatos feladatok ellátására, kiránduló központ és turistaház működtetése célra kívánja felhasználni.

 

 

17:50 - 

A közgyűlés a T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. 2021. évre vonatkozó pénzügyi kompenzációs szerződésére 234,5 millió Ft-ot biztosít áthúzódó kötelezettségvállalásként a 2022. költségvetési évben. A 2021. üzleti évre vonatkozó pénzügyi kompenzációs összeget 550 millió Ft összegben biztosítja, ebből 313,5 millió Ft-ot a 2021. évi, a fennmaradó 236,5 millió Ft-ot a 2022. évi költségvetésben.

 

 

17:03 - 

A közgyűlés támogatta a Tatabányai Kodály Zoltán Óvoda „Zöld Óvoda” cím elnyerésére kiírt pályázaton való részvételét, felkérte a polgármester a pályázat mellékleteként csatolandó "Fenntartói nyilatkozat" aláírására.

 

 

17:00 - 

Az önkormányzat a felsőgallai oktatási és nevelési intézmények ellátására 2020. október 1-től megbízási szerződést kötött 5 intézmény ellátására (Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola, Füzes utcai Általános Iskola, Tatabányai Német Nemzetiségi Óvoda, Tatabányai Gyermekkert Óvoda Mésztelepi Óvoda telephely és Rét utcai Óvoda telephely) helyettesítés keretein belül Dr. Pintér Katalin Margit és Dr. Kovács Teréz gyermekorvosokkal.

A szerződések egy év határozott időre jöttek létre és 2021. szeptember 30. napján hatályukat vesztik.

A folyamatos ellátás érdekében szükséges a szerződések meghosszabbítása. Az intézmények ellátását továbbra is vállalja a két doktornő, a szerződések meghosszabbítását a közgyűlés támogatta.

 

 

16:55 - 

Az Alapítvány Tatabánya Tánckultúrájáért kuratóriumi elnöke, Emmer Róbert évekkel ezelőtt hívta életre a „Néptánc Ösztöndíjat” a város és az Edutus Egyetem támogatásával. Az ösztöndíj lényege, hogy Böjte Csaba ferences rendi szerzetes által javasolt, az általa működtetett árvaházak an élő, frissen érettségizett és néptáncban jártas növendékek ingyenes oktatást és kollégiumi elhelyezést kapjanak az Edutus Egyetemen és a Tatabányai Bányász Táncegyüttesben táncoljanak.

Az Alapítvány kérte, hogy az önkormányzat 2021. szeptember 1-jétöl járuljon hozzá Kun Rolandnak, az EDUTUS Egyetem hallgatójának támogatásához. Az Alapítvány kérését a közgyűlés támogatta.

 

 

16:50 - 

A közgyűlés úgy döntött, csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához. A pályázat forrásaként az önkormányzat 8 millió Ft-ot biztosít a 2022. évi költségvetésében. A közgyűlés döntött az „A” és „B” típusú pályázat kiírásáról, melyek benyújtási határideje legkésőbb 2021. november 5.

 

 

16:35 -

A közgyűlés úgy döntött, a következő ülésen módosítani kívánja az egyes önkormányzati családtámogatásokról szóló 25/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítását, melyben kiterjeszti a közlekedési a középiskolai nappali oktatásban részt vevő, 16-20 éves korosztály részére.

 

 

16:28 - 

Schmidt Csaba önkormányzati képviselő sürgősségi indítványában arra tett javaslatot, hogy a megyeháza előtti téren 2021. november 26-tól 2022. február 28-ig egy ingyenes jégpálya üzemeljen. Az ehhez szükséges feltételeket és forrást az önkormányzat biztosítaná.

Lusztig Péter alpolgármester úr módosító indítványt nyújtott be az előterjesztéshez, mely alapján az önkormányzat a Vágóhíd utca 12. szám alatt működő műjégpálya üzemeltetését 2021. október 1-jétől a Petőfi Tömegsport Egyesületre bízza. Egyúttal a közgyűlés felkérné a polgármestert, hogy szerezze be a Suplimum Bt. hozzájárulását a jelenleg által bérelt fedett ideiglenes kisjégpálya (a műjégpálya mellett) PTSE általi üzemeltetéséhez.

A közgyűlés a módosító javaslatot és az eredeti határozati javaslatokat is támogatta.

 

 

15:15 - Sürgősségi indítványok megtárgyalása kezdődik

A „Bölcsődefejlesztés Tatabányán I.” című projekt (melynek keretében Tatabányai Egyesített Bölcsődék Székhelyintézménye és a Dózsakerti Bölcsőde megújult) megvalósítása során felmerült többletköltség finanszírozásához 19 millió Ft önerőt biztosított az önkormányzat 2017-ben. Az önerő biztosítását akkor nem rendezték szerződésmódosítással, illetve közgyűlési határozat nem született az önerő-nyilatkozatról. A projekt zárását lehetővé téve most döntött a közgyűlés egy önerő-nyilatkozat elfogadásáról.

 

 

13:50 - Zárt ülés következik

12:45 - Ebédszünet következik

 

 

12: 43 -

A közgyűlés a Város Teampannon Kft. által készített „Tatabánya Településrendezési eszközeinek módosítása – 19 részterületen” tervmódosítási javaslatait tartalmazó dokumentum alapján jóváhagyta a város Településrendezési Eszközeinek módosítását. A tervmódosításokkal kapcsolatos egyeztetési eljárást a képviselőtestület lezárta, elrendelte a végső szakmai egyeztetés elindítását.

 

 

12:35 - 

A közgyűlés 2020. július 30-i ülésén Schmidt Csaba önkormányzati képviselő javaslata alapján döntés született az alsógallai Kálvária-hegy védelme és természeti szépségének megőrzése érdekében változtatási tilalom elrendelésének előkészítéséről, valamint a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat felülvizsgálatáról az itt lévő értékek megőrzése miatt. A 2020. szeptember 17-i közgyűlési ülésen önkormányzati rendelet született az érintett területre vonatkozó változtatási tilalomról.

2021 júniusában a Bánhidai Erőmű területén lévő értékek megőrzése érdekében született meg a Bánhidai Erőmű és környezetének területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet.

Mindként rendelet esetében az önkormányzatnak rendelkeznie kellett volna az adott területre a helyi építési szabályzat módosítására vonatkozóan településtervezési szerződéssel. Mivel ezzel nem rendelkezett, a jogszerű állapot helyreállítása céljából a közgyűlés mindkét rendeletet visszavonta.

 

 

12:28 - 

A helyi szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról és működéséről szóló 33/2012. (V.25.) önkormányzati rendeletet módosította a közgyűlés.

A helyi rendelet megalkotása óta eltelt idő alatt bekövetkezett változások, így a szervezetek átalakulása, vezetői irányítói rendszerben bekövetkezett változások, valamint a jogszabályi változások. Jogszabályváltozás miatt szükségessé vált a rendelet bevezető részének módosítása (a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény már nincs hatályban), a helyi szociálpolitikai kerekasztal tagoknál név, fenntartó változások történtek (Berzsánék Idősek Otthona, Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofít Kft. esetében), a tagok közül törölni kellett az Alkony gondozóházat, mivel megszűnt, illetve a TJ ESZI Család és Gyermekjóléti Központ vezetőjét, mivel a tagok között szerepel a TJ ESZI igazgatója.

 

 

12:20 - A szünet után atabánya Megyei Jogú Város 2020. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját tárgyalta a közgyűlés.

A képviselők által feltett kérdésekre dr. Madari Csaba r. ezredes kapitányságvezető és Farkas Gábor r. dandártábornok megyei rendőrfőkapitány részletes választ adtak. A közgyűlés a rendőrségi beszámolót elfogadta.

 

 

10:57 - A költségvetés tárgyalását a közgyűlés felfüggesztette, a napirendi pontot elnapolta egy későbbi ülésre. A polgármester 15 perc szünetet rendelt el.

 

 

09:15 - Elkezdődött Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása c. napirendi pont tárgyalása

 

 

09:10 - A közgyűlés elfogadta a napirendet az alábbi módosításokkal:

A 15. számú, Tatabánya Megyei Jogú Város 2021-2026. időszakra szóló IV. Környezetvédelmi Programja (első forduló) előterjesztés lekerült a javaslatról,

A 6. számú, Beszámoló Tatabánya Megyei Jogú Város 2020. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról című előterjesztést a költségvetés után tárgyalják,

a zárt ülés napirendi pontjait az ebédszünet után tárgyalják,

a zárt ülés után tárgyalják a két sürgősségi indítványt (jégpálya üzemeltetésével kapcsolatos, és „Bölcsődefejlesztés Tatabányán I.” című projekt zárásával kapcsolatos indítványokat).

 

 

09:00 - Szücsné Posztovics Ilona polgármester megnyitotta a közgyűlés 2021. szeptember 23-i rendes ülését.

Bejelentette, hogy Balogh Ferenc, Lusztig Péter, Szücsné Posztovics Ilona, Renczes Dávid kiléptek az Összefogás Tatabányáért frakcióból és megalakították az Összefogás Tatabánya Fejlődéséért frakciót.
Polgármester asszony bejelentette, hogy Frankné Farkas Gabriella és Hajdú Ferenc képviselők kiléptek az Összefogás Tatabányáért frakcióból, és független képviselőként folytatják munkájukat.

További híreink

Új kérdőív elérhető!
Kérjük, töltse ki Tatabánya város fejlesztési stratégiájának megújításáról szóló kérdőívet!