Háttérkép
Újra lehet pályázni értékvédelmi támogatásra
Újra lehet pályázni értékvédelmi támogatásra
2021. szeptember 3.

A helyi védettségű épületek, építmények, építményrészek építészeti szempontból olyan értékes elemeket tartalmaznak, amelyek - a bejegyzett műemlékek mellett - a város épített örökségét alkotják, megőrzésük közösségi érdek.

A helyi védettségű épületek, építmények tulajdonosai kötelesek az épületet, építményt jó karban tartani, eredeti állapotukat lehetőség szerint megőrizni, hozzá-, rá- vagy mellé építés esetén körültekintő, a Tatabányai Építészeti-műszaki Tervtanács által felügyelt tervezéssel védeni az értékek érvényesülését, hitelességét, használatuk és fenntartásuk során nem veszélyeztethetik azok fennmaradását. Ezek a kötelezettségek, a speciális településképi követelmények, egyúttal olyan többletköltséget jelenthetnek tulajdonosuknak, melyek sok esetben meghaladják azok teherbíró képességét.

Éppen ezért döntött városunk önkormányzata úgy, hogy támogatja a településképi rendelet hatálya alá tartozó helyi védett épületek, épületegyüttesek, azok szűkebb környezete, illetve tartozékaik karbantartása, felújítása, rekonstrukciója érdekében végzett munkákalatokat. A településképi rendelet intézkedik az „Önkormányzati Támogatási és Ösztönző Rendszer” létrehozásáról, melyet „Értékvédelmi Támogatás” címen, pályázat útján lehet igénybe venni. A pályázatot az önkormányzat adott éves költségvetésének jóváhagyását követően, a városi főépítész javaslatára, a Közgyűlés írja ki.

A támogatás csak a fenntartás és állagmegóvás tulajdonosi kötelezettségét, illetve az ingatlan rendeltetésszerű használatához szükséges mértéket meghaladó költségeire, értéknövelő tevékenységre adható. A településképi rendelet meghatározta a pályázatok benyújtásának szabályait és a beadandó mellékleteket is, melynek alapján vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A felhasználás szabályszerűségét a beruházásokért felelős iroda -szükség esetén a Pénzügyi Bizottság közreműködésével- ellenőrzi.

 

Milyen esetekben lehet a támogatást igénybe venni?

A helyi védettségű épületek felújítása során követelmény az eredeti állapot, homlokzati megjelenés megtartása, esetleg visszaállítása. A konfekcionált gyártású nyílászárók helyett míves, fa ablak, ajtó, kapuzat alkalmazása válik szükségessé, amelynek költsége jelentősen meghaladja az építőipari gyakorlatban manapság alkalmazott műanyag nyílászárók árát.

Szintén elvárt követelmény a védett épületek tömeg- és tetőformálásának megőrzése, így az utólagos tetőtérbeépítések során kerülendő szénapadlás szerű tetőfelépítmény, helyette a drágább tetősíkban fekvő ablakokat illik alkalmazni. Ez a megoldás szebb, de kisebb hasznos teret eredményez, mint egy tető kiemelés.

A homlokzati szellőzők, klímagépek, kémények alkalmazása szintén kerülendő, mert megváltoztatja az épület arculatát, így egyéb, nem látszó megoldásokat kell találni, melyek költségesebbek a sorozatgyártású berendezéseknél.

Minden védett építmény esetén magától értetődő a minőségi anyaghasználat, a „mű” anyagok helyett a természetes eredetű fa, kő, cserép, kerámia építészeti elemek, anyagok, nyílászárók, kerítés, kapu, kapualj, tetöhéjazat, ablakpárkány, homlokzatdísz, díszes épületbádogos munka alkalmazása, melyek szintén ár növelő hatásúak.

A védett utcakép megőrzése érdekében szükség lehet egy-egy jellegzetes növényzet, védett fa, fasor megőrzésére, a hiányosság pótlására. E növényzet megőrzése, ápolása, vagy éppen egy tervezett építménnyel való elkerülése jelenthet többletköltséget.

Az ismertetett célok elérése érdekében az önkormányzat Közgyűlése 2.500.000 Ft összeget különített el értékvédelmi támogatás céljára. így van módunk és felhatalmazásunk az értékeink, a múltunk, örökségünk megőrzését célzó értékvédelmi pályázatunk 2021. évi kiírására.

 

További híreink

Új kérdőív elérhető!
Kérjük, töltse ki Tatabánya város fejlesztési stratégiájának megújításáról szóló kérdőívet!