Gazdálkodási Iroda
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 6.
Irodavezető: Bakó Alíz
Telefon: 06-34/515-738
Email: koltsegvetes@tatabanya.hu

A Gazdálkodási Iroda elsősorban az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által fenntartott egyéb költségvetési szervek költségvetésének összeállításával, évközbeni módosításaival, gazdálkodási kereteik kijelölésével kapcsolatos feladatokat látja el. A tevékenység végzése során az alábbi részfeladatokban vesz részt: Az Önkormányzat költségvetési rendelet tervezetének összeállítása (ezen belül a különböző költségvetési szervek, városi feladatok és projektek költségvetésére történő javaslattétel). Évközi költségvetési rendeletmódosítások előkészítése. Az Önkormányzat Közgyűlése és egyéb döntéshozó fórumai elé kerülő javaslatok pénzügyi, költségvetési szempontból történő véleményezése. Az Önkormányzat számára a központi költségvetésből nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatások és elszámolások elkészítése. Az Önkormányzat és a fenntartásába tartozó költségvetési szervek költségvetési folyamatainak figyelemmel kísérése, monitorozása. Adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár és egyéb felügyeleti szervek, hitelintézetek részére. A Tatabányán működő nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási feladatainak ellátása. A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodási feladatainak ellátása.