Intézményfenntartási Iroda
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 8.
Irodavezető: Szénásiné Somorjai Tímea
Telefon: 06-34/515-780
Email: humaniroda@tatabanya.hu

Gondoskodik Tatabánya egészségügyi alapellátásának biztosításáról: a gyermek és felnőtt háziorvosi, valamint iskola egészségügyi szolgálat, a fogorvosi és ügyeleti ellátás működtetésével.


Kapcsolatot tart a közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézményekkel, szervezetekkel (levéltár, múzeum, színház, könyvtár), valamint a közösségi házakkal.


Kezeli a civil szervezetek és intézmények önkormányzati pályázatait (Programok Pályázat, Rendezvények Pályázat, Kedvezményes Színházbérlet Pályázat, Nyugdíjas Klubok támogatása Pályázat).


Gondoskodik a városi óvodai nevelési feladatok ellátásáról, koordinálja a felvételi eljárást és az SNI ellátó hálózatot.
Gondozza az Arany János Tehetséggondozó Programot.
Ellátja a szociális alap és szakellátást biztosító intézmények (Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények – TJ ESZI) és a bölcsődék (Tatabányai Egyesített Bölcsődék - TEB) fenntartói feladatait.
Szervezi és koordinálja a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás (TTKT) üléseit, kapcsolatot tart a társult települések önkormányzataival.
Gondozza a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázatot.
Gondozza és aktualizálja a Helyi esélyegyenlőségi programot és a Szociális Szolgáltatástervezési koncepciót.
Gondoskodik a város által alapított díjak kiírásáról, a pályázatokkal kapcsolatos döntések, közgyűlési, bizottsági előterjesztések elkészítéséről: Molnár János Pedagógiai díj, Solymos Mihály díj, Tatabánya közbiztonságáért díj, Szabó Ignác díj, Ezüst Turul díj, Tatabánya diszpolgára Díj, Tatabánya Kultúrájáért Díj, Évgyűrű díj.


Háttér