Városrendészeti Iroda
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 6.
Irodavezető: Csatári Éva
Telefon: 06-34/302-572
Email: kozteruletfelugyelet@tatabanya.hu

A Városrendészeti Iroda három csoportot foglal magába, a Közterület-felügyeleti csoportot, a Térfigyelő csoportot, valamint a Parkolási csoportot.


A Közterület-felügyeleti csoport feladatai
A közterületek rendjének, az önkormányzat vagyonának védelme;
a hatályos jogszabályokban, a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott magatartási és közlekedési szabályok betartatása;
a szabályszegések és szabálysértések megelőzése, illetve felszólítás azok megszüntetésére;
valamint a befejezett szabályszegések, szabálysértések esetén a jogszabályokban rögzített intézkedések megtétele,
helyszíni bírságok kiszabása vagy eljárás kezdeményezése az illetékes hatóságoknál.


Ezen feladatokat ellátó közterület-felügyelők intézkedésre jogosult, rendészeti feladatot ellátó hivatalos személyek. Szolgálatuk ellátása során formaruhájuk, arcképes szolgálati igazolványuk és sorszámozott jelvényük igazolja a személyüket.


Elérhetőségek
Központi ügyeleti telefonszám (bejelentések/intézkedés kérése): +36-30/640-3624
E-mail: kozterjaror@tatabanya.hu


A közterület-felügyelet 1984. április 1-je óta működik Tatabányán, szolgálva a városban élők nyugalmát, ellenőrizve a közterületek rendjét. A felügyelet a hét minden napján, megszakítás nélküli munkarendben látja el feladatát. A járőrszolgálatot teljesítő közterület-felügyelők járőrpárban, gyalogosan és gépkocsival az eligazításon meghatározott városrészekben és járőrútvonalakon végzik szolgálatukat. A felügyelők együttműködési megállapodás alapján látnak el közös szolgálatot is a Tatabányai Rendőrkapitányság rendőreivel. A felügyelet ezen kívül feladatainak teljesítése során szorosan együttműködik a Polgármesteri Hivatal szakirodáival és az egyéb szakhatóságokkal. A közterület-felügyelő intézkedésre jogosult, rendészeti feladatot ellátó hivatalos személy.


Szolgálatának ellátása során a közterület-felügyelőt egyenruhája, arcképes szolgálati igazolványa és sorszámozott jelvénye igazolja. Szolgálati feladata és intézkedésével összefüggően jogosult illetve köteles:
• igazoltatásra,
• gépjármű megállításra,
• gépjármű átvizsgálására,
• ruházat átvizsgálására,
• feltartóztatásra,
•kényszerítő eszköz (könnygázszóró palack, rendőrbot, bilincs, szolgálati kutya) alkalmazására.


A közterület-felügyelet legfontosabb feladatai:
• a közterületek rendjének, az önkormányzat vagyonának védelme;
• a hatályos jogszabályokban, a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott magatartási és közlekedési szabályok betartatása;
• a szabályszegések és szabálysértések megelőzése, illetve felszólítás azok megszüntetésére;
• befejezett szabályszegések, szabálysértések esetén a jogszabályokban rögzített intézkedések megtétele, helyszíni bírságok kiszabása vagy eljárás kezdeményezése az illetékes hatóságoknál.


A Közterület-felügyelet a szolgálati feladatainak szervezésekor és végrehajtásának teljes folyamatában ügyfélközpontú szemlélet megvalósítására törekszik, amelynek legfőbb célja nem a bírságolás, a szankcionálás, hanem a közösség szolgálata, a jogsértések megelőzése, a város közterületeinek élhetőbbé, biztonságosabbá, barátságosabbá tétele.


A Közterület-felügyeletre vonatkozó fontosabb jogszabályok:
• 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről,
• 2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról,
• 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartó rendszerről,
• 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, • A közterület-felügyelet tevékenységével kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletek.


Térfigyelő csoport feladata a városi térfigyelő rendszer működtetése. A Parkolási csoport üzemelteti a város területén a fizető parkolási rendszert. Ellenőrzi a fizető várakozás igénybevételének jogszerűségét, jogszerűtlen igénybevétel esetén végzi a pótdíjazással kapcsolatos feladatokat.


Háttér