Hatósági Iroda
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 8.
Irodavezető: Kersánszki Erzsébet
Telefon: 06-34/515-707
Email: hatosagiiroda@tatabanya.hu

Általános Igazgatási Csoport


Telefon: 06-34/515-787
E-mail: hatosagiiroda@tatabanya.hu

Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzőjének elsőfokú kereskedelmi, iparigazgatási és általános hatósági jogkörével kapcsolatos államigazgatási hatósági, valamint a hagyatéki és az anyakönyvi ügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátása.


Ügytípusok:
Birtokvédelemi hatósági feladatok ellátása
Ingatlan közvetítői nyilvántartás
Hulladék ügyek
Környezetvédelem, természetvédelem, vízvédelem, levegővédelem hatósági jogkörében eljárva panaszok kivizsgálása
Növényvédelemi feladatok ellátása
Állatvédelem feladatok ellátása
Méhtartással kapcsolatos hatósági feladatok
Kút engedélyezés
Kereskedelmi Igazgatási feladatok: üzlet bejelentés, engedélyeztetés Szálláshely-üzemeltetési hatósági feladatok Ipar igazgatási feladatok: telep bejelentés, engedélyeztetés
Hagyatéki ügyek
Leltár felvétel gondnoksági ügyekben
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladatok Ingatlan közvetítői nyilvántartása: társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és –közvetítő szolgáltatói tevékenységet folytatók nyilvántartásba vétele
Termőföldi Hirdetmények: a termőföldek adás-vételével, haszonbérbe adásával kapcsolatos hirdetmények közzététele.
Címnyilvántartással kapcsolatos feladatok Vadkár ügyek


Szociális Csoport


06-34/515-700/305
szociroda@tatabanya.hu
Szociális rászorultságtól függő rendszeres, rendkívüli pénzbeli és természetbeni ellátások, az önkormányzat által biztosított saját ellátások, valamint a rendszeres gyermekvédelmi támogatás és hozzákapcsolódó pénzbeli ellátás megállapításával kapcsolatos feladatokat látja el.


Ügytípusok:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Rendkívüli települési támogatás
Települési támogatás- lakhatási kiadásokhoz
Települési támogatás-lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkal rendelkező személyek részére
Települési támogatás- gyógyszerkiadások viseléséhez
Települési támogatás - 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását, gondozását végző személy részére
Tanuló közlekedési támogatása
Házi segítségnyújtás támogatás
Születési támogatás
Védőoltás támogatás
Családvédelmi koordinációs feladatok ellátása
Gyámnevezés és gyámságból való kizárás
A kiskorú gyermeknek a perben az anya pertársaként való részvételéhez történő hozzájárulás ügykörök feladatainak ellátása.
A 93/1990 (XI.20.) kormányrendeletben foglaltak szerint a személyi szabadság korlátozása esetében meghatározott feltételek betartásával kapcsolatos ügyintézés
A 215. évi CV. törvény és 21/2015 (IX.2.) IM rendelet alapján a családi csődvédelemmel kapcsolatos feladatokat
Gondozási díj felülvizsgálat és egyéb társhatósági megkeresések.
Köztemetés


Anyakönyvi Csoport


Családi Intézet, Anyakönyvi Hivatal Tatabánya, Kossuth Lajos u. 2. 06-34/313-784, 06-34/511-930, 06-34/304-852 anyakonyv@tatabanya.hu Ügyfélfogadás: H: 13.00-17.00 Sz: 8.00-12.00; 13.00-16.00 P: 8.00-12.00 Anyakönyvi ügyek teljes körű ellátása (Újszülöttek és halálesetek anyakönyvezése, apai elismerések, képzelt apa adatai, apaságvélelem megdöntése, örökbefogadás, hétvégi és hétköznapi anyakönyvi rendezvények lebonyolítása, állampolgársági eskütétel előkészítése) Ügytípusok: Anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok Honosítási ügyek intézése Családi jogállás rendezése Felmentés a házasságkötést megelőző 30 napos várakozási idő alól


Háttér