Stratégiai és Monitoring Iroda
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 6.
Irodavezető: Farkas Erika
Telefon: 06-34/515-700/314
Email: strategia@ph.tatabanya.hu

A Stratégiai és Pályázati Iroda a városi programozási dokumentumokban foglalt célkitűzések alapján pályázatfigyeléssel, a nemzetközi, európai uniós és hazai támogatású pályázatok előkészítésével, projektek menedzselésével, végrehajtásával és monitoring rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat látja el.


Főbb feladatok:


- A városi programozási dokumentumok elkészítése és aktualizálása (Integrált Településfejlesztési Stratégia, Integrált Településfejlesztési Program).
- A városi programozási dokumentumokban foglalt célkitűzések alapján a megfogalmazott fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek keresése.
- A pályázatok benyújtásához szükséges dokumentumok és a kapcsolódó közgyűlési előterjesztések előkészítése.
- Nyertes pályázat esetén a Támogatói Okirat, vagy a Támogatási Szerződés megkötése érdekében történő eljárás; szakirodákkal történő egyeztetés.
- A megvalósítás időszakában projektszervezet felállításának kezdeményezése, a projektmenedzsment feladatok ellátása.
- A projektek megvalósítása során a szükséges beszerzési/közbeszerzési eljárások lebonyolításában történő közreműködés, a projekt szakmai tartalmának, valamint a pénzügyi ütemtervben foglaltak megvalósításának felügyelete.
- A projekthez kapcsolódó pénzügyi vonatkozású feladatok elvégzésének ellátása/támogatása (likviditás kezelés, kifizetések ütemezése, pénzügyi nyilvántartás, rendeletalkotás-, módosítás során közreműködés).
- Pályázati adminisztrációs feladatok elvégzése a pályázati előírásnak megfelelően (szerződésmódosítások, változásbejelentések, kifizetési igénylések, beszámolók); az elektronikus pályázói felület kezelése és a papíralapú projektadminisztráció vezetése (iktatott dokumentumok rendszerezése).
- A projektekhez kapcsolódó kötelező nyilvánossági és kommunikációs feladatok elvégzésének koordinálása, gondoskodás a város honlapján történő megjelenésről, annak frissítéséről, fotódokumentáció készítése, sajtónyilvános események szervezése, dokumentálása, stb.
- A projektben vállalt indikátorok és fenntarthatósági vállalások teljesüléséről történő gondoskodás, statisztikák, adatszolgáltatások begyűjtése.
- A fenntartási jelentések összeállításáról és beküldéséről történő gondoskodás a fenntartási időszak évei alatt, ehhez adatok bekérése.
- Kapcsolattartói feladat ellátása a Közreműködő Szervezet, az Irányító Hatóság, és további hivatalok/hatóságok vonatkozásában.
- A Modern Városok Programból, valamint a Zöld Város Programból megvalósuló projektek koordinálása és menedzselése.
- Az iroda tevékenységét érintő megyei és regionális szervezetek, fórumok működésének figyelemmel kísérése, szükség esetén részvétel azok ülésein.