Háttérkép

A projekt címe: Klímatudatosság erősítése Tatabányán

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 20 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.1-18-2019-00244

A projekt rövid bemutatása: Települési klímastratégiánk aktualizálásával és szemléletformáló kampányunkkal a tatabányai lakosság életminőségét szeretnénk javítani. Eddigi tapasztalatunk alapján a gyerekek, az iskolás korosztály elérése és figyelemfelhívása kiemelt fontosságú. Olyan programokat, tevékenységeket valósítunk meg, amelyek a teljes lakosság számára nyújtanak hasznos információkat, tanulási lehetőséget. Célunk, hogy tájékoztassuk a lakosságot a klímaváltozás várható hatásairól, különös tekintettel Tatabánya vonatkozásában.

A projekt címe: Tatabányai Foglalkoztatási Paktum II.

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 458 741 247 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.8.2-16-TB1-2018-00001

A projekt rövid bemutatása: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft. és a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által alkotott konzorcium sikeresen pályázott a Településfejlesztési Operatív Program TOP-6.8.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében kódszámú felhívásra. Az Európai Szociális Alapból finanszírozott pályázatnak köszönhetően a konzorcium, a város foglalkoztatási helyzetének javítása céljából, 449 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. A Paktum II. a TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001 számú Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (Paktum I.) folytatása, ezen projektek szorosan egymásra épülnek. Konzorciumi partnerek: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft.

A projekt címe: Éltes Mátyás Iskola energetikai korszerűsítése

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 162 999 997 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-19-TB1-2020-00001

A projekt rövid bemutatása: A projekt célja: Az önkormányzati tulajdonban lévő iskolaépület energiahatékonyság-központú felújítása.

A projekt címe: Hagyomány és megújulás Óvárosban

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 1 308 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: KDOP-3.1.1/D1-13-k-2013-0001

A projekt rövid bemutatása: A „Hagyomány és megújulás Óvárosban” elnevezésű, KDOP-3.1.1/D1-13-k-2013-0001 számú projekt Tatabánya Óvárosának funkcióbővítő rehabilitációját célozza meg. A projekt keretén belül több, az akcióterület jelenleg funkció nélküli vagy leromlott állapotú intézménye és közterülete megújul. A városrész egyes útjai, útszakaszai új formát kapnak, valamint megerősítik Óváros sport- és kulturális funkcióját is. A projekt fontos célkitűzése egy élhető városalközpont megteremtése, a városépítészet és az épített környezet értékeinek megőrzése és minőségének fejlesztése révén. A projekt 1 308 000 000 forint támogatási összegből valósul meg. A kivitelezés ideje: 2014. 04. 28 – 2015. 06. 30. Kedvezményezett: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata. Konzorciumi partnerek: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft.

A projekt címe: Iparterületek közlekedésfejlesztése Tatabányán

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 608 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.1.5-15-TB1-2016-00001

A projekt rövid bemutatása: Projekt célja: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. decemberében 608.000.000 Ft Európai Uniós támogatást nyert az „Iparterületek közlekedésfejlesztése Tatabányán” megnevezésű projektre, mely a Területi Operatív Program keretében valósul meg. A projektben két egymástól fizikailag és időben elkülönülő projektelem kerül megvalósításra, a Búzavirág út felújítása és a Galla Ipari övezet közlekedés fejlesztése.

A projekt címe: Tatabánya közöségi házainak felújítása, fejlesztése

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 223 500 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00322

A projekt rövid bemutatása: A projekt átfogó célja Tatabánya kulturális és közösségi életének megújítása, a város egészéhez és a városrészekhez kötődő identitástudat, a város népességmegtartó erejének erősítése érdekében. Valós szükségletként jelenik meg a társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem. A művelődési házak fejlesztésével, eszközparkjainak bővítésével komfortosabb helyet adnak a településrész helyi közösségei számára, amelyek a társas kapcsolatok és közösségek állandó színterei. A még nem akadálymentesített épületek projektarányos ez irányú fejlesztésével, azok a mindenki által kényelmesen és biztonságosan használhatóvá válnak, beleértve a különböző fogyatékossági csoportokat is. Valamennyi érintett művelődési ház esetében a projektben tervezett fejlesztések a meglévő funkciók megerősítését, illetve új funkciók létrehozását teszik lehetővé.

A projekt címe: Tatabányai közintézmények napelemes fejlesztése I.

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 111 125 528 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00003

A projekt rövid bemutatása: Tatabányai közintézmények napelemes fejlesztése I. A pályázat támogatási szerződése aláírásra került 2020.03.03. A projekt keretében az önkormányzati tulajdonban lévő TJESZI Család és Gyermekjóléti Központ (2800 Tatabánya, Füzes u. 40/b.;(1016 hrsz..) és Polgármesteri Hivatal (2800 Tatabánya, Fő tér 6-8. sz..;(11205 és 11206 hrsz.) épületeinek energetikai korszerűsítése. A projekt keretében megvalósítani tervezett, maximum háztartási méretű kiserőmű 50 kW nagyságú (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása, mind a három projektelem saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.

A projekt címe: Tatabányai közintézmények napelemes fejlesztése II.

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 77 291 552 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00004

A projekt rövid bemutatása: Tatabányai közintézmények napelemes fejlesztése II. A pályázat támogatási szerződése aláírásra került 2020.03.09. A projekt keretében az önkormányzati tulajdonban lévő Vértes Agorája (2800 Tatabánya, Szent Borbála u. 1.sz.;(11204/22 hrsz.) és Jászai Mari Színház (2800 Tatabánya, Népház u. 5.sz.; (2155 hrsz.) épületeinek energetikai korszerűsítése. A projekt keretében megvalósítani tervezett, maximum háztartási méretű kiserőmű 50 kW nagyságú (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása, mind a három projektelem saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.

A projekt címe: „Óvodafejlesztés Tatabányán – Sárberki Óvoda”

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 163 525 610 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002

A projekt rövid bemutatása: A projekt tartalmának bemutatása A fejlesztés szakmai tartalma: A Tatabányai Sárberki Óvoda Tatabánya város Sárberki lakótelepének központjában elhelyezkedő, jelenleg 200 fő óvodás korú gyermeket ellátó, 8 csoporttal működő óvoda.

A projekt címe: „Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. – Kertvárosi Bölcsőde”

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 99 897 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00003

A projekt rövid bemutatása: A projekt tartalmának bemutatása: A fejlesztés szakmai tartalma: Az épület az 1960-as évek végén épült. A Tatabányai Egyesített Bölcsődék Kertvárosi Bölcsőde Tatabánya város Kertváros városrészében elhelyezkedő 48 fő bölcsődés korú gyermeket ellátó, 4 csoporttal működő bölcsődéje.

A projekt címe: „Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. - Sárberki Bölcsőde”

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 149 385 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00002

A projekt rövid bemutatása: A projekt tartalmának bemutatása: A fejlesztés szakmai tartalma: Az épület 1979-ben készült el. A fejlesztés egy épületen belül két – egy bölcsődei és egy óvodai – helyszín fejlesztését foglalja magában. Az érintett bölcsőde: a Tatabányai Egyesített Bölcsődék Sárberki Bölcsőde, az óvodai helyszín: a Tatabányai Sárberki Óvoda fejlesztő egysége. A két intézmény egy helyrajzi számon helyezkedik el. A Tatabányai Egyesített Bölcsődék Sárberki Bölcsőde Tatabánya város Sárberki lakótelepén elhelyezkedő 48 fő bölcsődés korú gyermeket ellátó, 4 csoporttal működő bölcsődéje.

A projekt címe: Tatabányai Millenniumi Közpark fejlesztése

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 606 410 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.3.2.-16-TB1-2017-00001

A projekt rövid bemutatása: A konstrukció céljainak megfelelően a projektnek köszönhetően a Millenniumi park egy klasszikus vonalvezetésű, részleteiben modern megformálású multifunkciós közparkká vált, amely egyrészt – elnevezése szerint – méltóbb környezetet biztosít a millenniumi emlékműnek, másrészt a lakosság igényeinek megfelelő rekreációs funkcióját is kiteljesedettebb módon tölti be, így hozzájárul a város élhetőségének javításához.

A projekt címe: Bánhida és Sárberek városrészek összekötését biztosító útfejlesztés

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 3 377 705 733 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002

A projekt rövid bemutatása: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a település Integrált Városfejlesztési Stratégiájában és fejlesztési dokumentumaiban meghatározta a településfejlesztés fő beavatkozási területeit, céljait. A külső és belső megközelíthetőség és elérhetőség javítása és gazdasági célú közlekedés- fejlesztés prioritás fontos részcélja a gazdasági szempontból kiemelt területek (Nyugati Ipari Park, Galla Ipari Övezet) jobb megközelíthetőségének megteremtése. Ennek érdekében a város közlekedési csomópontjai a lakóterületeken belül és az ipari területeken is megújításra, korszerűsítésre kerülnek. A Bánhida és Sárberek városrészeket összekötő út a város hiányzó, ugyanakkor településszerkezeti összefüggésekből kifolyólag évtizedek óta rendkívül szükséges közúthálózati eleme. Az összekötő út Bánhida városrészből a Madách utca – Polacsek út kereszteződéstől Sárberek városrész VízműSzakközépiskola csomópontjáig tart. A tervezett út alulról keresztezi a Budapest-Hegyeshalom közötti vasutat. Jelen projekt a Bánhida és Sárberek városrészek közötti összekötés megteremtését célozza, vasúti aluljárót is tartalmazó útfejlesztéssel. A projekt keretében a meglévő, hatósági engedéllyel rendelkező építési engedélyezési tervdokumentációt módosítani szükséges, ezt követően elkészülnek a kiviteli tervek, majd megtörténik a kivitelezés.

A projekt címe: „Óvodafejlesztés Tatabányán – Sárberki Óvoda”

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 163 525 610 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002

A projekt rövid bemutatása: A projekt tartalmának bemutatása: A fejlesztés szakmai tartalma: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésére, minőségi megújítására. Az „Óvodafejlesztés Tatabányán – Sárberki Óvoda” című, TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002 azonosítószámú projekt, a megvalósult fejlesztés külön figyelt a szegényebb családokra, a hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő közösségekre. A szakmai és műszaki tartalom tervezése során célként fogalmazódott meg, hogy a fejlesztés az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítsa a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést.

A projekt címe: VI-os telep leromlott területeinek rehabilitációja

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 299 999 998 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.7.1-16-TB1-2017-00001

A projekt rövid bemutatása: A projekt Tatabánya város egy kedvezőtlen demográfiai helyzetű, erősen leromlott városrészében integrált szociális rehabilitációjának megvalósítását célozza meg. Az infrastrukturális beruházások a Központi Statisztikai Hivatal 2011. évi népszámlálási adatok alapján lehatárolt szegregált, illetve szegregációval veszélyeztetett területet érint. Az akcióterület azonos a kapcsolódó pályázatban meghatározott akcióterülettel, mely a teljes Galla Ipari övezetet magában foglalja. A beruházás összhangban van Tatabánya Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Program Anti-szegregációs beavatkozási tervének fő céljával, mely az alacsony státuszú, már szegregálódott vagy szegregációs veszélynek kitett, a szegregátumokban, illetve az erősen leromlott területeken élő lakosok magasabb koncentrációjának csökkenését célozza.

A projekt címe: Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán II.

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 291 999 999 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.9.1-16-TB1-2017-00001

A projekt rövid bemutatása: Tatabánya három szegregátumában 2016. októberétől előre megtervezett ütemben folyik a „Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I.” elnevezésű projekt megvalósítása. A telepi problémákra fokuszáló tevékenységekre, támogató, fejlesztő programokra a projekt második üteme biztosít forrást. A pályázat megvalósítása konzorciumi formában történik. A pályázat célja a leszakadó és a leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni célú társadalmi integrációja. A projekt átfogó és specifikus céljai illeszkednek az első ütemben megfogalmazott célokhoz a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű lakóközösség társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. A tervezett beavatkozások a célok elérésének érdekében, több egymásra épülő lépésben kerülnek megvalósításra. Fontos tervezési és megvalósítási alapelvünk, hogy a tevékenységeket az akcióterületen élő célcsoport számára, azok bevonásával kerüljenek megvalósításra. A szakmai tevékenységeket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, a Cigányokért Szociális és Kulturális Egyesület és a Rozmaring Néptánc Együttes Baráti Egyesület valósítja meg.

A projekt címe: Óvodák energetikai korszerűsítése Tatabányán

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 211 251 613 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00002

A projekt rövid bemutatása: A projekt célja: Az önkormányzati tulajdonban lévő a Benedek Elek Óvoda és Micimackó Óvoda épületének energetikai korszerűsítése.

A projekt címe: Új vásárcsarnok és piac építése Újvárosban

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 1 351 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.1.3-16-TB1-2017-00001

A projekt rövid bemutatása: A projekt keretében egy új vásárcsarnok és piac építése valósul meg, ami biztosítja a megnövekedett árusítói kör működését, valamint a tatabányai és a környező kistérségi vállalkozások által megtermelt mezőgazdasági termékek helyi piacra való hatékony eljutását. A – főként – helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatását szolgáló agrárlogisztikai beruházás valósul meg. A majdani épület hármas egysége a következőkből fog állni: vásárcsarnok és kiegészítő részei, őstermelői rész, külső piac-tér.

A projekt címe: Szolgáltatóházak energetikai korszerűsítése Tatabányán

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 151 382 899 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001

A projekt rövid bemutatása: A projekt célja az önkormányzati tulajdonban lévő Felsőgallai Szolgáltatóház és az Alsógallai Szolgáltatóház épületének energetikai korszerűsítése.

A projekt címe: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 6 300 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01291

A projekt rövid bemutatása: A felhívás célja: A Kormány célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését és az átláthatóság növelését, amit az intézményi kapacitás javításával és a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulással kíván elérni. Az önkormányzatok számára, az állampolgárok magas színvonalú kiszolgálása érdekében gazdaságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb az ASP technológia alkalmazása, biztosítva ügyfelei hatékony kiszolgálását, valamint a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását. Az ASP központhoz való csatlakozással az önkormányzatok hasonló e-közigazgatási fejlettségi szintje válik lehetővé.

A projekt címe: A József Attila Iskola energetikai korszerűsítése

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 149 310 441 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00004

A projekt rövid bemutatása: Projekt célja: A projekt célja az önkormányzati tulajdonban lévő Óvárosi Általános Iskola Béke utcai telephelye József Attila Általános Iskola energiahatékonyság-központú felújítása. A homlokzatot és a tetőt az energetikai elvárásoknak megfelelő hőszigeteléssel látjuk el. Külső homlokzati falak, padlásfödém, lábazat, hőszigetelése, épületgépészeti korszerűsítés, ablakfülkék megszüntetése új tetőablakok beépítése. Az épület minden nyílászáróját 3 rétegű, hőszigetelő üvegezéssel ellátottra cseréljük, a bevilágítókat szintén cseréljük részben fix, részben nyitható ablakra. A korszerűsítés keretében lecseréljük a központi fűtés rendszer egyes elemeit – radiátorokat, szabályozó szelepeket. A kivitelezés során a meglévő radiátorokat új, kisebb teljesítményűre, a radiátor szelepeket termosztatikus szelepekre cseréljük. Projektarányos akadálymentesítés megvalósítására is sor kerül. (vizesblokk) Folynak az előkészületi munkálatok, valamint folyamatban van a kivitelező kiválasztása. A projekt keretében megvalósítandó teljes energetikai korszerűsítés nagyarányú primerenergia-fogyasztás csökkenést és költségmegtakarítást eredményez, ezen túlmenően jelentős mértékben hozzájárul a CO2 kibocsátás csökkentéséhez.

A projekt címe: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I.

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 240 700 001 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001

A projekt rövid bemutatása: A projekt keretében nyújtott támogatás összegéből 3 megvalósítási helyszínen összesen 12 egészségügyi szolgáltató fejlesztése valósult meg, ebből 6 felnőtt háziorvosi praxis, 1 gyermekorvosi praxis és 5 védőnői szolgálat. A projekt – összhangban a szakmapolitikai törekvésekkel, a TOP célkitűzésével és a felhívás céljával – az egészségügyi alapellátás feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségének mérséklését célozza. A projekt további célja a lakossági igényekhez igazodva az alapellátás „kapuőri” szerepének megvalósítása, oktató-felvilágosító, prevenciós tevékenység végzéséhez szükséges helyiségek létesítése, az épületek akadálymentes megközelítésének biztosítása, energiatakarékos működtetése. A fejlesztések által műszakilag, illetve a szakma szabályainak maximálisan megfelelő rendelők, tanácsadók kerülnek kialakításra. A fejlesztések megtervezésekor a szükséges szakmai egyeztetések az érintett egészségügyi szolgálatokkal megtörténtek, az eszközlista az adott szolgálatra speciálisan lett kialakítva, figyelembe véve az ellátottak problémáit, igényeit.

A projekt címe: Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Tatabányán

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 26 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.9-17-2017-00001

A projekt rövid bemutatása: Tatabánya önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a bölcsődei szakemberállomány szakmai fejlesztésére. A „Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Tatabányán” című, EFOP-1.9.9-17-2017-00001 azonosítószámú projekt a zenei nevelés kultúrájának fejlesztését, kompetenciafejlesztést, valamint a középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők felsőfokú végzettséghez jutását teszi lehetővé.

A projekt címe: Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 170 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001

A projekt rövid bemutatása: A projekt keretében a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények két egysége: a Család és Gyermekjóléti Központ (2800 Tatabánya, Platán tér 10.), valamint az Újvárosi Segítő Szolgálat (2800 Tatabánya, Huba Vezér u. 6-14.) került fejlesztésre.

A projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Dózsakertben

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 186 139 753 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.6.1-16-TB1-2017-00001

A projekt rövid bemutatása: A projekt a Dózsakerti egészségügyi alapellátás fejlesztését célozza, mely keretében új épületbe kerül a 2 gyermek háziorvosi rendelő és a 2 védőnői szolgálat. Jelen projekt megvalósításánál nagy hangsúlyt fordítunk a lakosság közvetlen környezetében biztosított alapvető szűrővizsgálatoknak és egészségügyi állapotfelmérésnek, melynek kiemelt prevenciós szerepe van a lakosság egészségmegőrzésében. A projekt céljai illeszkednek Tatabánya Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában meghatározott céljaihoz, hozzájárulva Dózsakert városrész számára az alközponti – elsősorban egészségügyi - funkció erősítéséhez. A fejlesztés keretében közfinanszírozott, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi ellátások kerülnek kialakításra jelenleg más funkciót betöltő épületben. A belső kivitelezési tevékenységek mellett külső fejlesztések is megvalósulnak, ezen belül parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhelyek kerülnek kialakításra. A projekt megvalósításához eszközbeszerzés is kapcsolódik, továbbá a felújított, komfortosabb rendelők, várók, kiszolgáló helyiségek funkcionalitásához szükséges bútorok beszerzését is magában foglalja.

A projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újvárosban

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 115 160 246 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.6.1-16-TB1-2017-00002

A projekt rövid bemutatása: A Területfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újvárosban” elnevezésű, TOP-6.6.1-16-TB1-2017-00002 számú projekt keretében fejlesztésre került a háziorvosi ügyeleti ellátás és két újvárosi háziorvosi szolgálat. A megvalósításánál nagy hangsúlyt fektettünk a lakosság közvetlen környezetében biztosított alapvető szűrővizsgálatoknak és egészségügyi állapotfelmérésnek, melynek kiemelt prevenciós szerepe van a lakosság egészségmegőrzésben.

A projekt címe: Sikeresen Tatabányán – Nők a családban és a munkahelyen

A kedvezményezett neve: mÉrtékadó Nők Társasága

A szerződött támogatás összege: 198 541 853 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.9-17.

A projekt rövid bemutatása: 2018.02.14. 11:44 A tatabányai mÉrtékadó Nők Társasága Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával konzorciumban sikeresen pályázott a Nők a családban és munkahelyen című, EFOP-1.2.9-17. kódszámú felhívásra.

A projekt címe: „Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. – Sárberki Bölcsőde”

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 149 385 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00002

A projekt rövid bemutatása: 2019.06.12. 14:11 A projekt tartalmának bemutatása: A fejlesztés szakmai tartalma: Az épület 1979-ben épült, előre gyártott vasbeton szerkezetű, lapostetős kialakítással. A fejlesztés egy épületen belül két – egy bölcsődei és egy óvodai – helyszínt foglalt magában. Az érintett bölcsőde: a Tatabányai Egyesített Bölcsődék Sárberki Bölcsőde, az óvodai helyszín: a Tatabányai Sárberki Óvoda fejlesztő egysége. A két intézmény egy helyrajzi számon helyezkedik el.

A projekt címe: „Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. – Kertvárosi Bölcsőde”

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 99 897 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00003

A projekt rövid bemutatása: 2019.06.12. 14:08 A projekt tartalmának bemutatása: A fejlesztés szakmai tartalma: Az épület az 1960-as évek végén épült, falazott téglaszerkezetű, magas tetős kialakítású (eltolt fél-nyeregtetős), hullámpala fedésű, alaprajza H-t formáz. A Tatabányai Egyesített Bölcsődék Kertvárosi Bölcsőde Tatabánya város Kertváros városrészében elhelyezkedő 48 fő bölcsődés korú gyermeket ellátó, 4 csoporttal működő bölcsődéje.

A projekt címe: Óvodafejlesztés Tatabányán – Arany János Óvoda

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 214 503 740 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00001

A projekt rövid bemutatása: A város kiemelt céljainak egyike a családbarát, munkába állást segítő – különös tekintettel a 3-6 éves korosztály óvodai elhelyezését biztosító – intézmények, közszolgáltatások fejlesztése és minőségi megújítása. Cél, hogy a kínált szolgáltatás magasabb szinten jelenjen meg és biztosítsa az intézmény szakmai tematikájában megfogalmazottakat. A tervezett fejlesztés egyidejűleg közvetetten hozzájárul a célcsoport (gyermekek, gondozók) családjának támogatásához, továbbá lehetőséget teremt a korai munkába álláshoz, segíti a szülők mielőbbi visszatérését a munka világába. A fejlesztések kiemelt figyelmet fordítanak a szegényebb családokra, a hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő közösségekre, tekintettel arra, hogy különösen a kisgyermekkorban megjelenő minőségi nevelés az egyik leghatékonyabb eszköz a társadalmi különbségek, a kirekesztettség generációkon átívelő megjelenésének megakadályozására. A város által tervezett óvodai fejlesztési célok a komplexitásra törekszenek, így azok energetikai, valamint bővítési és felújítási szükségletekre is reagálnak. Ezen kívül a magasabb színvonalú közszolgáltatás nyújtásához szükséges eszközfejlesztéseket is megcélozzák.

A projekt címe: „Bölcsődefejlesztés Tatabányán I.”

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 302 786 326 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00001

A projekt rövid bemutatása: A Tatabányai Egyesített Bölcsődék telephelyei Tatabánya Megyei Jogú Város egy-egy lakónegyedében nyújtják szolgáltatásaikat. A bölcsődék a lakótelepek környezetében az 1960-as, 1970-es és 1980-as években épültek fel. Jelen projektben az öt feladat-ellátási helyből két intézmény infrastrukturális és szakmai fejlesztése, a meglevő férőhelyek felújítása, korszerűsítése, a fejlesztést elősegítő terek kialakítása és felújítása valósult meg.

A projekt címe: Az Üveggyári út 2. ütemének kiépítése

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 484 294 267 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00001

A projekt rövid bemutatása: Projekt célja: A város és a térség foglalkoztatásában kiemelten fontos szerepet tölt be a Tatabánya-Környe Ipari Park, a betelepült vállalkozások által foglalkoztatottak száma közel 10 000 fő. A már betelepült vállalkozások által generált, növekvő személygépjármű- és teherforgalom következtében szükséges a közlekedési feltételek biztonságos és folyamatos fejlesztése: a park megközelítését szolgáló jelenlegi Búzavirág út felújítása és szélesítése, mely szintén a TOP 6.1.5 felhívás keretei között valósul meg, és egy új, jelenleg szántóként funkcionáló területen keresztül egy feltáró út, az Üveggyári út folytatásának megépítése. Az Önkormányzat fontos feladata, hogy a dinamikusan fejlődő Parkhoz kapcsolódó, a még Tatabánya közigazgatási területéhez tartozó területek feltárása, fejlesztése megtörténjen. A kiépülő infrastruktúra hozzájárul mind a letelepülő új gyárakba irányuló forgalom (személy és teher) kiszolgálásához, mind az ipari parkban már működő mintegy 30 cég és közel 10 000 fő munkavállaló közlekedési feltételeinek biztosításához.

A projekt címe: A Bányász Művelődési Otthon energetikai korszerűsítése

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 83 792 884 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00005

A projekt rövid bemutatása: 2017.10.10. 15:04 A projekt célja: A projekt célja az önkormányzati tulajdonban lévő Kertvárosi Bányász Művelődési Otthon energiahatékonyság-központú felújítása volt.

A projekt címe: VII-es telepi iparterület fejlesztése

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 265 282 600 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.1.1-15-TB1-2016-00001

A projekt rövid bemutatása: 2017.10.09. 08:31 Projekt célja: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. decemberében 265.282.600 Ft Európai Uniós támogatást nyert a „VII-es telepi iparterület fejlesztése” megnevezésű projektre, mely a Területi Operatív Program keretében valósul meg. A projekt célja, hogy a részben önkormányzati tulajdonban lévő VII-es telep fejlesztésével a kisebb tatabányai vagy Tatabánya környéki cégek számára fejlesztési területet biztosítson és ezzel egy, az ipari parkon kívüli ipari területet hozzon létre a külvárosban.

A projekt címe: „Óvodafejlesztés Tatabányán – Gyermekkert Óvoda”

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 92 929 324 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00003

A projekt rövid bemutatása: A projekt tartalmának bemutatása: A fejlesztés szakmai tartalma A Gyermekkert Óvoda Tatabánya város Újváros központjában elhelyezkedő 100 fő óvodás korú gyermeket ellátó, 4 csoporttal működő óvoda.

A projekt címe: Gerecse kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 514 446 497 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00001

A projekt rövid bemutatása: 2017.07.07. 11:09 A projekt célja: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. decemberében 514.446.497 Ft Európai Uniós támogatást nyert a „Gerecse kapuja turisztikai látogatóközpont” kialakítására, mely a Területi Operatív Program keretében valósul meg, és várhatóan 2018. júliusában fejeződik be.

A projekt címe: A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 2 420 718 149 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001

A projekt rövid bemutatása: A projekt célja a belváros zöldebbé, élhetőbbé tétele a városlakók számára, valamint a rendezvények megvalósításához jól hasznosítható közösségi tér kialakítása, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a Dózsakert és az Újváros közötti kapcsolat javítása a szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés, valamint a közösségi funkciókkal való jobb ellátás érdekében.

A projekt címe: Tulipános Ház turisztikai célú felújítása

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 1 435 553 184 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002

A projekt rövid bemutatása: A volt Bányatiszti Kaszinó Tatabánya bányaipari kifejlődésének, illetve a város építészeti kialakulásának egyik legfontosabb, a városi identitást meghatározó eleme. A projekt célja a jelenleg leromlott állapotban lévő műemlék épület felújítása és közösségi célú hasznosítása. A felújítással nemcsak eredeti szépségét kapja vissza az épület, hanem olyan látványosság jön létre a városban, amely jelentősen hozzájárulhat Tatabánya turisztikai potenciáljának erősítéséhez, emellett a helyi közösség számára is nyitott rendezvény központtá válhat.

A projekt címe: A Kodály Zoltán Óvoda energetikai korszerűsítése

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 52 322 969 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00010

A projekt rövid bemutatása: Projekt célja: A projekt célja a tatabányai Kodály Zoltán Óvoda energiahatékonyság-központú felújítása.

A projekt címe: A Turul Óvoda energetikai korszerűsítése

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 63 335 998 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00009

A projekt rövid bemutatása: Projekt célja: A projekt célja a tatabányai Turul Óvoda energiahatékonyság-központú felújítása.

A projekt címe: Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthona III. pavilon épületének energetikai korszerűsítése

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 63 206 347 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00008

A projekt rövid bemutatása: Projekt célja: A projekt célja a tatabányai Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthona III. pavilon energiahatékonyság-központú felújítása.

A projekt címe: A Puskin Művelődési Ház energetikai korszerűsítése

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 36 488 388 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00006

A projekt rövid bemutatása: A projekt célja a tatabányai Puskin Művelődési Ház energiahatékonyság-központú felújítása.

A projekt címe: A Bányász Művelődési Otthon energetikai korszerűsítése

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 83 792 884 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00005

A projekt rövid bemutatása: A projekt célja az önkormányzati tulajdonban lévő Kertvárosi Bányász Művelődési Otthon energiahatékonyság-központú felújítása.

A projekt címe: A József Attila Iskola energetikai korszerűsítése

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 149 310 441 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00004

A projekt rövid bemutatása: Projekt célja: A projekt célja az önkormányzati tulajdonban lévő Óvárosi Általános Iskola Béke utcai telephelye József Attila Általános Iskola energiahatékonyság-központú felújítása.

A projekt címe: A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 113 880 138 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003

A projekt rövid bemutatása: A projekt célja az önkormányzati tulajdonban lévő Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola energiahatékonyság-központú felújítása.

A projekt címe: A Kertvárosi Általános Iskola Verebély Utcai telephely energetikai korszerűsítése

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 179 758 294 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00002

A projekt rövid bemutatása: Projekt célja: A projekt célja a tatabányai Kertvárosi Általános Iskola Verebély László utcai telephelye energiahatékonyság-központú felújítása.

A projekt címe: A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 232 695 579 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001

A projekt rövid bemutatása: Projekt célja: A projekt célja az önkormányzati tulajdonban lévő Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola Dózsa György Sportiskolai Általános Iskolája épületének energiahatékonyság-központú felújítása.

A projekt címe: Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 170 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001

A projekt rövid bemutatása: Projekt célja: A projekt keretében a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények két egysége: a Család és Gyermekjóléti Központ (2088 Tatabánya, Platán tér 10.), valamint az Újvárosi Segítő Szolgálat (2800 Tatabánya, Huba Vezér u. 14.) kerül fejlesztésre.

A projekt címe: „Bölcsődefejlesztés Tatabányán I.”

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 361 986 729 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00001

A projekt rövid bemutatása: A projekt tartalmának bemutatása: A fejlesztés szakmai tartalma: A Tatabányai Egyesített Bölcsődék telephelyei Tatabánya Megyei Jogú Város egy-egy lakónegyedében nyújtják szolgáltatásaikat. A bölcsődék a lakótelepek környezetében az 1960-as, 1970-es és 1980-as években épültek fel. Jelen projektben az öt feladat-ellátási helyből három intézmény infrastrukturális és szakmai fejlesztése, a meglevő férőhelyek felújítása, korszerűsítése, a kisgyermeknevelést és fejlesztést elősegítő terek kialakítása, felújítása történik meg.

A projekt címe: Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I.

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

A szerződött támogatás összege: 96 998 140 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.9.1-15-TB1-2016-00001

A projekt rövid bemutatása: A projekt kezdése: 2016. október 1. A projekt várható befejezése: 2019. szeptember 30. „2019 szeptember 30-án lezárult a Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I. elnevezésű pályázat, mely a Mésztelepen és VI-os telepen élők élethelyzetének javítását tűzte ki célul. A Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület összefogásával megvalósított program célzottan a képzettségi szint növelését, a munkahelyhez való hozzájutást támogatta és kiemelten foglalkozott a gyermekek fejlődését segítő tevékenységekkel, iskolai felzárkózást támogató fejlesztésekkel. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 97 millió Ft vissza nem térintendő támogatással.

A projekt címe: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I.

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 199 987 462 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001

A projekt rövid bemutatása: Projekt célja: A projekt támogatási kérelmében 3 helyszínre együttesen 199 987 462 Ft támogatási igényt nyújtottunk be, melyből összesen összesen 14 egészségügyi szolgálatot (8 felnőtt háziorvosi praxist, 1 gyermekorvosi praxist és 5 védőnői szolgálatot) szeretnénk fejleszteni. A projekt – összhangban a szakmapolitikai törekvésekkel, a TOP célkitűzésével és a felhívás céljával – az egészségügyi alapellátás feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségének mérséklését célozza. A projekt további célja a lakossági igényekhez igazodva az alapellátás „kapuőri” szerepének megvalósítása, oktató-felvilágosító, prevenciós tevékenység végzéséhez szükséges helyiségek létesítése, az épületek akadálymentes megközelítésének biztosítása, energiatakarékos működtetése. A fejlesztések által műszakilag, illetve a szakma szabályainak maximálisan megfelelő rendelők, tanácsadók kerülnek kialakításra. A fejlesztések megtervezésekor a szükséges szakmai egyeztetések az érintett egészségügyi szolgálatokkal megtörténtek, az eszközlista az adott szolgálatra speciálisan lett kialakítva, figyelembe véve az ellátottak problémáit, igényeit.

A projekt címe: „Óvodafejlesztés Tatabányán – Gyermekkert Óvoda”

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 92 929 324 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00003

A projekt rövid bemutatása: A projekt tartalmának bemutatása A fejlesztés szakmai tartalma: A Gyermekkert Óvoda Tatabánya város Újváros központjában elhelyezkedő 100 fő óvodás korú gyermeket ellátó, 4 csoporttal működő óvoda.

A projekt címe: „Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. – Sárberki Bölcsőde”

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 149 385 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002

A projekt rövid bemutatása: A projekt tartalmának bemutatása: A fejlesztés szakmai tartalma: Az épület 1979-ben épült, előre gyártott vasbeton szerkezetű, lapostetős kialakítással. A fejlesztés egy épületen belül két – egy bölcsődei és egy óvodai – helyszínt foglalt magában. Az érintett bölcsőde: a Tatabányai Egyesített Bölcsődék Sárberki Bölcsőde, az óvodai helyszín: a Tatabányai Sárberki Óvoda fejlesztő egysége. A két intézmény egy helyrajzi számon helyezkedik el.

A projekt címe: Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 408 911 110 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001

A projekt rövid bemutatása: A projekt keretében több, mint 5 kilométer hosszan létesül új kerékpárút a városban: az Erdész úti és a Síkvölgyi úti kerékpárút összekötése mellett a jövőben a Kossuth Lajos utca és az Összekötő út között is kerékpáros nyomjelzés segíti majd a közlekedőket. A 516,9 millió forint összértékű fejlesztés a Polacsek köz átépítésével fog megvalósulni, ahol a gyalogos közlekedés biztosítása mellett létesül új út és kerékpársáv, valamint új körforgalom kerül kiépítésre a bánhidai „Két kard” emlékműnél.

A projekt címe: Fenntartható Városi Mobilitási Terv Készítése

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 40 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00002

A projekt rövid bemutatása: A projekt tartalmának bemutatása: Tatabánya Megyei Jogú Város stratégiai célnak tekinti az intermodális közlekedés feltételeinek kialakítását, továbbá a nem gépjárműves, illetve közösségi közlekedés előtérbe helyezését az egyéni gépjárműves közlekedéssel szemben. Az intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása elősegíti a közforgalmú közlekedésre való egyéni „ráutazást”, és a városrészek irányába a közforgalmú közlekedéssel történő továbbutazást.

A projekt címe: Tatabányai Foglalkoztatási Paktum I.

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 300 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001

A projekt rövid bemutatása: Projekt rövid bemutatása: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. februári közgyűlésén döntött arról, hogy konzorcium keretében, mint vezető konzorciumi tag pályázatot nyújt be a TOP 6.8.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” felhívás keretében „Tatabányai Foglalkoztatási Paktum” címmel. A támogatási szerződés 2016. június 28-án aláírásra került. A pályázó konzorcium tagjai: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Továbbiakban: Önkormányzat), a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal (Továbbiakban Kormányhivatal) és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft. (Továbbiakban: GFSZ) A támogatási szerződés aláírásával a város 300 millió forintos kerethez jutott, melynek legalább 70%-át különböző foglalkoztatás bővítésre szolgáló támogatásra költheti, ezek elsősorban bér- és bérjellegű, képzési és lakhatási támogatást jelentenek a pályázat célcsoportjában megjelölt személyek számára. A program keretében megalakult egy szervezet (Paktumszervezet), mely a foglalkoztatási helyzet és a gazdaság fejlesztését hivatott támogatni, tevékenysége a térségi együttműködésen, igényfelmérésen és tervezésen alapul. A szervezet tagjai között szerepelnek a konzorcium tagjai, több munkáltatói képviselő, képzőintézetek, civil szervezetek, a megyei önkormányzat és a kamara. Az együttműködés célja a munkaerő-kereslet és kínálat összehangolásával, a vállalkozások munkaerő-igényére alapozott, munkaerő-piaci és foglalkozási információk átadásával a célcsoport tagjainak hatékonyabb foglalkoztatás-ösztönzésének megvalósítása. A helyi munkaadók igényeire épülő képzések megteremtésével kívánjuk a rendelkezésre álló foglalkoztatásba bevonható embereket a munka világa felé terelni, a képzés nélkül is bevonható munkavállalók foglalkoztatásának ösztönzéséhez átmeneti bér- és járuléktámogatási lehetőségek álnak rendelkezésre. A programok eredményeképpen a hátrányos helyzetű, munkanélküli és inaktív emberek munkaerő-piacra történő visszatérésének lehetőségét kívánjuk megteremteni.

A projekt címe: Általér-völgyi kerékpárút II. ütem - a tatabányai szakasz és csatlakozások kiépítése

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 733 272 730 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.4.1-16-TB1-2017-00001

A projekt rövid bemutatása: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Programja célkitűzései között kiemelt célként szerepel, hogy a közlekedésfejlesztési program megvalósítása révén egészséges, fenntartható városi környezetet alakítson ki. E célkitűzéshez kapcsolódó fejlesztések több területen, 2014-2020 között valósulnak meg.

A projekt címe: „Bölcsődefejlesztés Tatabányán III.”

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 350 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-19-TB1-2019-00001

A projekt rövid bemutatása: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a városi bölcsődei férőhelyszám optimalizálását kéthelyszínes projektben tervezi megvalósítani. Érintett településrészek: Felsőgalla és Óváros.

A projekt címe: Tatabányai Foglalkoztatási Paktum II.

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 449 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosító száma: TOP-6.8.2-16-TB1-2018-00001

A projekt rövid bemutatása: A Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal és a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft. alkotta konzorcium sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében című felhívásra. Az Európai Szociális Alapból és a Magyar Állam társfinanszírozásából támogatott, Tatabányai Foglalkoztatási Paktum című első projektnek köszönhetően a város a foglalkoztatási helyzet javítása céljából 300 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
Új kérdőív elérhető!
Kérjük, töltse ki Tatabánya város fejlesztési stratégiájának megújításáról szóló kérdőívet!