KÖZÉRDEKŰ ADATOK

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) az önkormányzat honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint e törvények végrehajtási rendeletei, továbbá a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásain alapul.

Amennyiben Ön az Önkormányzat kezelésében lévő, a működésére, tevékenységére és gazdálkodására vonatkozó adatokat, vagy egy meghatározott közérdekű adatot keres, akkor az alábbi menüpontokban találhatja meg. Ezen információk a közérdekű adatokra vonatkozó jogszabályokban előírt határidők szerint frissülnek. A kezdőoldalon található kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával közvetlenül is megkereshető a szükséges információ.


KÖZADATKERESŐ RENDSZER

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter közadatkeresőt működtet. A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz, pontosabban az arra utaló hivatkozásokhoz.A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJE

Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be az alábbi elérhetőségeken:

1. Személyesen: ügyfélfogadási rend szerint az ügyfélszolgálati irodán:

2800 Tatabánya, Fő tér 8.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13:00-18:00
Kedd: -
Szerda: 08:00-12:00, 13:00-16:00
Csütörtök: -
Péntek: 08:00-12:00

2. Írásban a Polgármesteri Hivatal postai címén:  2800 Tatabánya Fő tér 6.

3. Elektronikus úton: jegyzo@ph.tatabanya.hu

Az igényléshez segítségül szolgáló igénylő lap elérhető az alábbi linken:
Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésére az illetékes szervezeti egység Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi Irodája

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

 
Háttér