TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRŐL

Hivatalunk az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek (Eüsztv.) megfelelően a természetes és jogi személyek számára a jogszabályokban meghatározott esetekben biztosítja, hogy ügyeiket kényelmesen, elektronikus úton intézhessék.

Az elektronikus ügyintézés általános szabályait több speciális jogszabály tartalmazza, amelyek együttesen adják az elektronikus ügyintézés keretrendszerét.

Az elektronikus ügyintézés ügyféli alapjog, azonban az Eüsztv. a nem természetes személyek (gazdálkodó szervezetek) és az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, adóköteles tevékenységet végző természetes személyek számára az elektronikus ügyintézést kötelezően előírja. Az e-ügyintézésre kötelezett szervezetektől papír alapon érkező beadványok nem alkalmasak a kívánt eljárások megindítására.

A természetes személyek, azaz magánszemélyek számára is nyitva áll az elektronikus út választása, de nem kötelezettség.

Egyéni vállalkozók saját cégkaput nem használhatnak, azt egyéni vállalkozásukhoz tartozóan nem nyithatnak. Az egyéni vállalkozó hivatalos elérhetősége a KÜNY tárhelye.

A gazdálkodó szervezetek a cégkaput használhatják elektronikus kapcsolattartáshoz, dokumentum beküldéséhez és a részükre szóló hivatalos dokumentum letöltéséhez. A cégkapun keresztül megvalósított kommunikáció minden tekintetben megfelel a hitelességi feltételeknek, így az maradéktalanul kiváltja a papír alapú levelezést.

Elektronikus kommunikációt választó magánszemélyek az ügyfélkapun keresztül tarthatnak kapcsolatot a hivatallal.

 

Ügyintézés indítása Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF)

A SZÜF az ügyfél által személyre szabható internetes alkalmazás, amely az ügyfél által igénybe vehető valamennyi elektronikus ügyintézési szolgáltatás elérésére egyetlen felületen biztosít lehetőséget. A szolgáltatás elérhetősége: https://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#fooldal
Szintén itt található meg a Hivatali kapuk listája, amely az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló KRID kódot.
Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala elektronikus kapcsolattartásra szolgáló adatai:
Hivatal rövid neve: TATABANYPH
KRID: 653880991


Elektronikus Ügyintézés az E-önkormányzat portálon – Általános tájékoztató

Az elektronikus ügyintézés helyszíne, az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP), amelyet az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek (gazdálkodó szervezetek valamint az ügyfél jogi képviselője), továbbá az ezen lehetőséggel élni kívánó természetes személyek (magánszemélyek) érhetnek el.

Az OHP egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban bejelentkezéshez kötöttek.
Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://ohp.asp.lgov.hu URL-en érhető el.

Bejelentkezés nélkül igénybe vehető funkciók:

  • Önkormányzat-keresés
  • Űrlapok online kitöltése beküldés nélkül

Bejelentkezéshez kötött (online) funkciók:

  • Ügyindítás
  • Mentett űrlapok
  • Adóegyenleg lekérdezés
  • Adóbevallási információk
  • Adók, díjak, illetékek befizetése
  • Fizetés történet
  • Önkormányzat kereső
  • Saját önkormányzatok

Ügyintézés e-Papír szolgáltatás segítségével

Azon ügyekben, amelyekre az OHP nem rendszeresített űrlapot, az e-Papír szolgáltatás segítségével indítható elektronikusan ügyintézés. A szolgáltatás elérhetősége: https://epapir.gov.hu

Amennyiben az ügyfél úgy kíván e-papír kérelmet, iratot, egyéb beadványt benyújtani, hogy az adott beadvány esetében az elektronikus kapcsolattartásra nincs lehetőség, vagy az elektronikus benyújtásra jogszabály további formai követelményeket állapít meg, a beadványt hatálytalannak kell tekinteni, és az elektronikus ügyintézést biztosító szerv – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – erről az ügyfelet a kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségén a beadvány előterjesztésétől számított nyolc napon belül tájékoztatja.


Tatabánya E-ügyintézés:


További tájékoztatók:

Elektronikus ügyintézés az E-önkormányzat portálon

E-papír szolgáltatás alkalmazása

Tájékoztató magánszemélyek részére

Tájékoztató vállalkozások részére

TMJV PH Általános tájékoztató elektronikus ügyintézési szolgáltatást
igénybe vevő ügyfelek részére

TMJV Polgármeseri Hivatalának Adatkezelési tájékoztatója az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelésről