ADÓÜGYI ÉS BEHAJTÁSI IRODA

Ügytípus megnevezése

Űrlap azonosítója

Automatikus részletfizetési kérelem
Ügyleírás

ASP ADO ERK

Bejelentkezés, változás-bejelentés
Ügyleírás

ASP ADO BEJ

Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására
Ügyleírás

ASP ADO AAI

Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben
Ügyleírás

ASP ADO MHT

Méltányossági, fizetési könnyítési kérelem
Ügyleírás

ASP ADO MK

Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről
Ügyleírás

ASP ADO 87N

Bevallás ideiglenes helyi iparűzési tevékenységről
Ügyleírás

ASP ADO 057

Iparűzési adó bevallás
Ügyleírás

21HIPA

Iparűzési adó előleg módosítási kérelem
Ügyleírás

ASP ADO 87M

Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2021.01.01-től)
Ügyleírás

ASP ADO 035

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
Ügyleírás

ASP ADO 42B

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás
Ügyleírás

ASP ADO 050

Talajterhelési díj bevallás
Ügyleírás

ASP ADO 041

Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról
Ügyleírás

ASP ADO 031

Adatbejelentés a telekadóról
Ügyleírás

ASP ADO 032

Adatbejelentés a gépjárműadóról
Ügyleírás

ASP ADO 070

Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem
Ügyleírás

ASP ADO AEB

Adategyeztetés önkormányzati adóügyben
Ügyleírás

ASP ADO EGY

Kérelem adófelfüggesztésre
Ügyleírás

ASP ADO AFK

Megkeresés köztartozás behajtására
Ügyleírás

ASP ADO MGKR 2017

Visszaigazolás jövedelem letiltásáról
Ügyleírás

ASP ADO VJL 2020

Adótúlfizetés rendezése
Ügyleírás

ASP ADO TUL

Adó, adóelőleg, beszedett adó befizetése

TájékoztatóHáttér