Tatabánya-Bánhidai Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

 

A Tatabánya-Bánhidai Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi rendezvényei illetve egyéb programjai megvalósításához, a nemzetiségi szlovák nyelv oktatási, kulturális, hagyományőrző, kiadványozási, gazdálkodási célok eléréséhez évi, illetve egy-egy projektre szóló együmműködési megállapodásokat köt a városi, a régióbéli, a megyei szlovák önkormányzattal, s azon hagyományőrző civil szervezetetekkel, oktatási, közgyűjteményi, közművelődési stb. intézményekkel, amelyek valós együttműködésre törekszenek önkormányzatunkkal.

Évenkénti munkatervünket és költségvetésünket Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjesztjük, s annak jóváhagyásával valósítjuk meg. Jogszerű tevékenységünket a beküldött jegyzőkönyvek alapján a Közigazgatási Hivatal ellenőrzi.  Éves munkatervünket havi bontásban részletezve valósítjuk meg.

Az Országos Szlovák Önkormányzattal élő és tartalmas kapcsolatunk van.

Az éves programokhoz helyi és országos pályázatokon való részvétellel kívánjuk megteremteni a forrásokat. Hagyományőrző, szakmai tevékenységünket a Tatabánya Gellért tér 3. sz alatt lévő „Bánhidai Szlovák Házban“ valósítjuk meg. Ez az épület a aváros jóvoltából 2006-tól áll rendelkezésünkre.

Az Országos Szlovák Önkormányzat közgyűlésének döntése alapján 2010. januárjától ez az épület ad otthont az „Országos Szlovák Önkormányzat Régiós Közművelődési Központjának“ is. E minőségében Bánhida lett a központja a „Vértes-Gerecse“ szlovák régiónak, melynek Tardos, Oroszlány és Vértesszőlős szlovák kisebbségi önkormányzatai, s azok szlovák hagyományőrző munkájának támogatása és összehangolása a célja.

Így tehát második éve összetett, régiós és helyi kulturális, közművelődési progamok szervezése, időszakos kiállítások megrendezése, pedagógus szakembereknek továbbképzés biztosítása, kutatómunka, valamint szlovák-magyar kétnyelvű kiadói célok megvalósítása a célunk.

Támogatjuk a helyi gyermek és felnőtt hagyományőrző együttesek népi alkotóműhelyek munkáját, a különféle nemzetiségi fesztiválokon való részvételüket, valamint kiemelt figyelmet fordítunk a szlovák nyelv ápolására, oktatására tanfolyami keretek között.

Az anyaországgal való kapcsolattartás erősítését és tartalommal való megtöltését szolgálja az a kétoldalú megállapodás, melyet Komárom- Esztergom Megye Szlovák Kisebbségi Önkormányzata és a Nyitrai Városi Közművelődési Központ kötött 2010-ben. Ennek keretében éves programterv szerint dolgozunk.

 

Elérhetőségek:

Tatabányai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Iroda: 2800 Tatabánya, Gellért tér 3.

Tel.: 34/786-955

E-mail: tbszkok@gmail.com

 

Elnök:

Mazalin Zoltánné

Tel.: +36 20/431-46-29

E-mail: mazalinzne@gmail.com

 

Elnökhelyettes:

Tisch Ágnes

 

Képviselők:

Bányi Jánosné

Gyalogos Mihály

Smudla László

 

Slovenská národnostná samospráva v Tatabányi - Bánhide

Slovenská národnostná samospráva v Bánhide svoju činnosť zameriava na organizovanie programov s cieľom zachovávania slovenského jazyka, vydávanie publikácii a oživovanie tradícií. V záujme toho pri jednotlivých projektoch uzatvára zmluvy na spoluprácu s mestskou samosprávou, slovenskými samosprávami regiónu, župnou slovenskou samosprávou, civilnými a kultúrnymi organizáciami. Plán nášho celoročného rozpočtu predkladáme poslaneckému zboru mestskej samosprávy v Tatabányi a programy realizujeme po schválení.

Vládny úrad má právomoc na základe zápisníc kontrolovať našu činnosť. Ročný plán realizujeme v mesačných intervaloch. Máme živé a plodné kontakty s Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku. 

Financie na naše programy sa snažíme získať z konkurzov, ktoré sú vypísané na miestnej a celoštátnej úrovni. Našu činnosť vykonávame v Bánhidskom slovenskom dome, v Tatabányi na Námestí Gellért č. 3. Túto budovu nám poskytla mestská samospráva v roku 2006.

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku /CSSM/ je v nej od januára 2010 zriadené Regionálne stredisko CSSM. Bánhida sa tak stala centrom slovenského regiónu Vértes – Gerecse, do ktorého patria slovenské národnostné samosprávy obcí Tardoš, Orosláň a Síleš, a slúži ako priestor realizácie ich tradičných podujatí.

Naším cieľom je organizovanie miestnych a regionálnych kultúrnych a osvetových programov, výstav, doškoľovaní pedagógov, výskum a príprava slovensko – maďarských dvojjazyčných publikácii. Podporujeme miestne spolky na zachovávanie tradícií, pri organizovaní ľudovoumeleckých dielní pre deti i dospelých a účasti na festivaloch. Mimoriadnu pozornosť venujeme zachovávaniu a vyúke slovenského jazyka, či už v škole, alebo formou kurzov.

Zmluva o kultúrnej spolupráci, ktorú v roku 2010 podpísali Slovenská národnostná samospráva Komárňansko - Ostrihomskej župy s Mestským osvetovým strediskom v Nitre, nám poskytuje možnosti pestovania kontaktov s materskou krajinou. Spoločné programy zahŕňame do našich celoročných plánov.

 

Kontakty:

Slovenská národnostná samospráva v Bánhide

2800 Tatabánya, Gellért tér 3.

Tel.: 34/786-955

E-mail: tbszkok@gmail.com

 

Predsedníčka:

Mazalin Zoltánné,

Tel.: +36 20/431-46-29

E-mail: mazalinzne@gmail.com

 

Podpredsedníčka:

Tisch Ágnes (tischagi01@gmail.com)

Tel:20/540-4469

 

Poslanci:

Gyalogos Mihály (gyalogosmihaly@gmail.com), Tel: 20/555-8635

Smudla László (smudla. laszlo.@mail.com),70/458-2552

Bányi Jánosné (pruzsikati54@gmail.com), Tel: 20/549-7472