Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat

A világra nyitott, de kultúrájára büszke nemzetisége vagyunk Tatabányának - Magyarországnak – így vall magukról a Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője.

Igazolja mindezt a magyar és német nemzetiségek összefonódó, együttműködő, mégis autonóm együttélése, mely igen régi időkre nyúlik vissza városunkban. Az első német családok már 1733-ban megkezdték a földek művelését, az élet újrateremtését a török idők alatt elnéptelenedett, mai Alsó- és Felsőgalla közötti területen. A házak, templomok és iskolák építése, a föld művelése közben is őrizték autonómiájukat, hagyományaikat, kultúrájukat és anyanyelvüket. Letelepedésük óta eltelt fél évszázad sem asszimilálta a német közösséget teljesen, hiszen családon belül még most is a német (sváb) nyelvet beszélik. Nemzeti hovatartozásukat, hűségüket, a „Német láng” őrzésére való törekvést mutatja, hogy Felsőgallán már nagyon korán, 1969-ben megalakult a ma is működő Német Nemzetiségi Dalkör, mely nem csupán összegyűjtötte, de meg is őrizte a régi német népdalokat.

Az 1988-89-es évektől kezdődően a német nyelvtanítás nemzeti nemzetiségi neveléssé válhatott, és ilyen tanítás folyik az alsógallai és a felsőgallai óvodában és a Széchenyi Általános Iskolában. 2016. szeptember 1-től a Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola fenntartója a Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat lett.

1994 óta a magyarországi nemzetiségek helyi kisebbségi önkormányzatokat választhatnak, azóta működik Tatabányán is német nemzetiségi önkormányzat.

Hagyományosan az e két településrészen működő művelődési házakban nagyobb részt német nemzetiségi csoportok működnek.

A napjainkban Tatabányán élő német nemzetiségi közösség őrzi, védi és ápolja hagyományait, megtartja a közösség ünnepeit, a farsangot, a húsvétot, a pünkösdöt, a kenyérszegést, a szüreti felvonulást, a búcsúkat, az ádventet, a karácsonyt. Rendezvényeken, bálokon, nemzetiségi fesztiválokon vesznek részt, mint belföldön és külföldön egyaránt. Német nemzetiségi tánctábort is rendeznek a gyermekek részére.

Az önkormányzat legfontosabb feladatának a helyi német nemzetiségű közösség kulturális örökségének megőrzését, a nemzetiségi intézményrendszer és a közösségek érdekvédelmét tekinti. Fontosnak tartja, az egész Tatabányán élő német közösség képviseletét.

Tatabánya német nemzetiségi intézményei a Tatabányai Német Nemzetiségi Óvoda, a Tatabányai Német Nemzetiségi Óvoda Alsógallai Óvoda Telephely, illetve a Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola. Kultúrcsoportjai, művészeti csoportjai az Alsógallai Baráti Egyesület működtetésében az Alsógallai Német Nemzetiségi Énekkar, az Alsógallai Német Nemzetiségi Gyermek Tánccsoport, az Alsógallai Német Nemzetiségi Felnőtt Tánccsoport, valamint az Alsógallai Német Nemzetiségi Senior Tánccsoport. Kultúr- és művészeti csoportjai működnek a Széchenyi István Művelődési Házban is

Felsőgallán, ilyenek a Felsőgallai Német Nemzetiségi Dalkör, a Felsőgallai Német Nemzetiségi Gyermek Tánccsoport, a Felsőgallai Német Nemzetiségi Ifjúsági és Felnőtt Tánccsoport, valamint a Felsőgallai Német Nemzetiségi Senior Tánccsoport.

 

Elérhetőségek:

Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat

Iroda: 2800 Tatabánya, Szent István út 21.

 

Elnök:

Horn - Schamberger Anett

Tel.: +36 30/407-59-07

Email: schanett9@gmail.com

 

Elnökhelyettes:

Fakliné Falusi Olga

 

Képviselők:

Perle Gabriella

Viszlóczki - Stefán Renáta

Kiprich Tamás

 

„ Der Schicksal schnitzte unsere Wege aus Ulmer Holz, doch wir leben fern als Ungarndeutsche mit Fleiß und Stolz.”

Im Jahre 2018. feierten wir „ Vor 285 Jahre seit der Ansiedlung unseres Heimatortes Obergalla und Untergalla”

Die vor 287 Jahren angesiedelten Deutschen waren strebsam, fleißige Menschen. Sie sind mit einem Bündel gekommen und haben mit ihrer Arbeit eine Welt aufgebaut. Aus dem Nichts haben sie für uns Ober- und Untergalla, unsere Heimat, unser Zuhause aufgebaut. Die vielen Strapazen, Seuche und die schlechten Wetterbedingungen haben sie nicht daran gehindert, dass sie ihre alte Heimat verlassen und auf der Donau runtergefahren ein neues Zuhause erschaffen haben. Der Glaube, der Wille, die Hoffnung auf ein besseres Leben bekämpften auch ihr oft quälendes Heimweh. Das haben sie nicht nur für sich, sonderen für die nachfolgenden Generationen getan. Für uns, hier lebenden Schwaben.

Heute leben wir schon anders, aber wir drücken mit der Bewahrung unserer Traditionen unsere Hochachtung aus, für sie, für unsere Vorfahren. Es darf nicht passieren, dass das Alles in Vergessenheit grät.

Wir müssen danken: unseren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern ganz bis vor 287 Jahren, dass sie stark waren und das Fundament für unser heutiges Leben gesichert haben.

 

Unsere Ziele und Aufgaben:

Bewahren und Pflegen der deutschen Sprache und Kultur

Pflege und Weitergeben der örtlichen Bräuchen und Sitten

Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen

Förderung der örtlichen Kulturgruppen

Pflege der Partnerschaften

Teilnahme an Veranstaltungen

Teilnahme an Bewerbungen

 

Vorsitzende:

Horn-Schamberger Anett 06-30/407-59-07

E-mail: schanett9@gmail.com

 

stv. Vorsitzende:

Fakliné Falusi Olga 06-30/608-34-52

E-mail: folak13@gmail.com

 

Mitgliedschaft:

Perle Gabriella

Viszlóczki-Stefán Renáta

Kiprich Tamás