Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

A Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat – 2011. december 31-ig Tatabányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat - 1994-ben alakult meg, azóta folyamatosan működik.

Nemzetiségi Önkormányzatunk feladatai közé tartozik a roma nemzetiség érdekének védelme, érdekeinek érvényesítése, a nemzetiségi létből adódó hátrányok mérséklésének, felszámolásának elősegítése, a kulturális autonómia biztosítása, a nyelvi, tárgyi és szellemi kultúrájának gyakorlása, őrzése és bemutatása. Képviselőtestületünk azon dolgozik, hogy cigány hagyományainkat megőrizzük, fenntartsuk, illetve mindenféle segítséget megadjunk ahhoz, hogy a cigányok integrációja megvalósuljon. 

Roma létünkből eredően nagyon sok problémával kell szembenéznünk. Városunkban kb. 4500-5000 fő roma lakos él. Az itt élő családok nagy része betelepült, kisebb része őslakos. Többségük a város peremterületén, Mésztelepen és Hatos telepen él, illetve egy részük Kertvárosban. A telepekre koncentrálódott lakosságot nemzetiségi önkormányzatunk tudja közel hozni egymáshoz.

Mint korábban is említettünk, munkánk célja a nyelvünk ápolása, hagyományaink, kultúránk felelevenítése, megőrzése. Ha lehetőségünk van rá, felvilágosítást tartunk az alapvető higiénia, környezetvédelem témakörében, illetve minden olyan dologgal foglalkozunk – roma sajátosságunkból eredően – amely a mai világban nélkülözhetetlen feladat. A város önkormányzatának segítségével irodát működtetünk, ahol minden nap várjuk az ügyfeleket, segítünk nekik dolgaik elintézésében.

Nemzetiségi Önkormányzatunk több mint 4 éve alapította meg a „Szomnakune Cserhaja” tánccsoportját, akik szinte minden városi, sőt megyei rendezvényen fellépnek.

Megrendezzük minden évben a „Roma Nap”-ot, ahol hagyományőrző program keretében mutatjuk be roma szokásainkat, hagyományainkat.

Gondot fordítunk a gyerekek szórakoztatására, szabadidejük hasznos eltöltésére. Ennek keretében 2008. óta nemzetiségi irodánkban közösségi házat-játszóházat működtetünk, ahol internetezési lehetőséget tudunk biztosítani az érdeklődők részére. A játszóházban a kicsik játszani, rajzolni, olvasni is tudnak. A részükre szervezett programokon szívesen vesznek részt, itt hagyományainkat, szokásainkat mutatjuk be nekik játékos formában. A fentieken kívül – amennyiben anyagi lehetőségeink engedik – táborozást, kirándulást, színházlátogatást, gyermeknapot, családi napot szervezünk részükre.

Nagyon jó kapcsolatban vagyunk a roma gyerekek oktatását, nevelését folytató intézményekkel, támogatjuk azok rendezvényeit, kiemelt figyelmet fordítunk a roma nyelv ápolására, oktatására. Részt veszünk egymás rendezvényein, segítjük egymás munkáját.

Együttműködési megállapodásunk van megyei nemzetiségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, egyesületekkel, egyházi gyülekezettel, különböző intézményekkel. Együttműködésünk keretében munkánkat összehangolva végezzük, amely a roma lakosok segítését, felzárkóztatását, megbecsülését szolgálja.

 

Elérhetőségek:

Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Iroda: 2800 Tatabánya, Sárvári Endre út 15.; Tel.: 34/309-726

Email.: cko@ciganykisebbsegtb.t-online.hu

 

Elnök:

Duka László János

Tel.: +36 70/321-86-80

Email:duka.l@freemail.hu

 

Elnökhelyettes:

Konkoly Andor (konkolyzs@freemail.hu)

 

Képviselők:

Babai Sándor (babai.sandor@freemail.hu)

Konkoly Andorné

Duka László Gusztáv