Jelképek

 

A jelképek és használatuk rendje

Tatabánya Megyei Jogú Város közgyűlése 20/2001. (VI. 21.), 44/2000. (XII. 14.), 32/2000. (VI. 22.), 26/2000. (V. 18.), 31/1999. (IX. 23.) sz. rendeletekkel módosított 14/1991. (VII. 18.) sz. rendelete a város címerének és zászlójának megállapításáról, használatának rendjéről

 

A városi címer, zászló és lobogó leírása

 

 

Tatabánya Megyei Jogú Város címere: ívelt oldalú csúcsos pajzs.

A pajzsfő fekete színű, bal oldalán két egymást keresztező fehér színű szabványos bányászkalapács, jobb oldalán négy fehér színű, csoportba rendezett stilizált lakóház látható. (A kalapácsok a város bányászati múltját, a stilizált lakóházak a város négy legrégebbi települését jelképezik.)

A pajzsderékot kitöltő címerkép zöld (pantone 347) alapon fekete színű, a pajzs bal oldala felé tekintő kiterjesztett szárnyú Turul madár, fején a Szent Koronával, karmai között karddal, melynek markolata a pajzs jobb oldalának irányába mutat. (A Kőhegyen álló Turul madár ábrázolása a történelmi múltra utal.)

A címerképben ábrázolt Turul madár a pajzstalpon található, fekete-fehér színű posztamensen nyugszik. (A posztamens a Kőhegyen található szobortalapzat stilizált ábrázolása.)

Tatabánya Megyei Jogú Város zászlaja: Tört fehér színű, téglalap alakú, szélein zöld farkasfoggal, rajta Tatabánya címerével.

A zászló az aranymetszés szabályainak megfelelő arányú. A farkasfogak egyenlő oldalú háromszögek, a zászló rövidebb oldalán 10 farkasfog van, színe megegyezik a címerpajzs zöldjével.

Tatabánya Megyei Jogú Város lobogója

Azonos a zászlóval. Arányait tekintve: hosszabbik oldala a rövidebb oldal háromszorosa.

A városi címer és zászló használatának köre

Tatabánya címerét csak mint a városra utaló és díszítő jelképet lehet használni.

A címer a jogszabályokban foglalt hatósági tevékenység, vagy eljárás során nem alkalmazható.

A város címerét - engedély nélkül - utaló és díszítő jelképként általában az alábbi esetekben szabad használni és alkalmazni:

a) a városháza épületén és tanácskozó termeiben,b) az önkormányzat közgyűlése, vagy a Polgármesteri Hivatal által kiadott és Tatabánya történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon;
c) az önkormányzat közgyűlése által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, emlékplakette- ken, jelvényeken, valamint a közgyűlés által alapított kitüntetéseken
d) az önkormányzat közgyűlésének protokolláris rendezvényein úgy, hogy az állami címer jelentőségét ne kisebbítse,
e) a polgármester, az alpolgármesterek és a jegyző részére kizárólag protokolláris felhasználásra készített levélpapíron,
f) az önkormányzat közgyűlése által létrehozott Alapítvány kiadványain és rendezvényein.


Kizárólag engedély alapján szabad a város címerét utaló és díszítő jelképként alkalmazni, vagy használni:

a) a városban működő intézmények és társadalmi szervezetek által kiadott és a várossal, vagy az intézmény, illetve társadalmi szervezet történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon,b) a várost érintő kiadványokon,
c) a városban rendezett jelentősebb kulturális és szakmai rendezvényeken, továbbá nemzetközi és országos méretű sportrendezvényeken, bajnokságokon,
d) a város történetét, életét, fejlődését bemutató kiállításokon.
e) a városra utaló ajándék és emléktárgyakon,
f) gazdálkodó szervezetek egyes jellegzetes termékein,
g) egyéb, a kérelemben megjelölt egyedi esetekben.

 

 

Tatabánya Megyei Jogú Város zászlaja engedély nélkül használható:

a./ a városháza tanácskozó termeiben, a polgármester irodájában és a közgyűléseken,
b./ a városháza előtti zászlórúdon felvonva, az állami és nemzeti ünnepeken, a köz- gyűlések alkalmával, az önkormányzat rendezvényein és ünnepségein.

Kizárólag engedély alapján szabad a város zászlóját használni:

a) a város életében jelentősebb - kizárólag helyi - események és rendezvények alkalmával,

b) megkülönböztetésül a többi település részvételével tartott rendezvényeken,

c) cserezászlóként és - a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével - elismerésként,

d) a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban,

e) az önkormányzat közgyűlésének protokolláris rendezvényein,

f) minden olyan esetben amikor az önkormányzat közgyűlése indokoltnak tartja, illetve a polgármester engedélyezi.

Kapcsolódó linkek:

A város címere és zászlaja