November 13.-ig lehet pályázni a Bursa Hungarica ösztöndíjra!

2018. november 13-ig lehet jelentkezni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra.

A közgyűlés döntése alapján Tatabánya az esélyegyenlőség érdekében 2019-ben is támogatja felsőfokú tanulmányaikat megkezdő vagy azokat folytató, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalokat.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez első alkalommal 2000-ben csatlakozott a város. A nehéz szociális helyzetben lévő egyetemisták, főiskolások két kategóriában pályázhatnak a támogatásra.

Az „A” típusú pályázatra azok a tatabányai állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok a tatabányai állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A részletes pályázati kiírások itt olvashatók:

„A” típusú pályázat

 

„B” típusú pályázat