Betűméret növelése@@portlet.resetfontsize@@

Óvodafejlesztés Tatabányán – Gyermekkert Óvoda TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00003

2016.10.20. csütörtök 08:33

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt címe: „Óvodafejlesztés Tatabányán – Gyermekkert Óvoda”

A szerződött támogatás összege: 92 929 324 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása

A fejlesztés szakmai tartalma:
A Gyermekkert Óvoda Tatabánya város Újváros központjában elhelyezkedő 100 fő óvodás korú gyermeket ellátó, 4 csoporttal működő óvoda.

Megvalósítási helyszín:
Gyermekkert Óvoda, 2800 Tatabánya, Mártírok útja 57. (Helyrajzi szám: 11249)

A gyermeki kreativitás megőrzésének érdekében és kibontakoztatására csoportszobai játékok és játékeszközök beszerzésére kerül sor, úgymint
-    mozgásos játékok, gyakorló, szimbolikus, szerepjátékok, építő-konstruáló játékok, szabályjátékok;
-    mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök;
-    az anyanyelv fejlesztésének, a kommunikációs képességek fejlesztésének eszközei, értelmi képességeket (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitást fejlesztő anyagok, eszközök;
-    a környezettudatosságra nevelés jegyében a természeti-emberi-tárgyi környezet megismerését elősegítő eszközök.

Az eszközök hozzájárulnak a pedagógiai programban megfogalmazott nagymozgások fejlesztéséhez, a mozgásformák biztonságos végrehajtásához, a testtudatosság fejlesztéséhez, a lateralitás fejlesztéshez, a gyermekek erőnlétének fejlesztéséhez, az alapmozgások kialakulásának segítéséhez.
A mikro-csoportban történő tevékenykedtetéshez szükséges, hogy egy időben több eszköz álljon a gyermekek rendelkezésére A gyermekek sajátosságaihoz alkalmazkodva fejlesztik a gyermek testi, kognitív és viselkedési funkcióit.
Segítik a gyermekek célzott mozgásfejlesztését, egyéni terápiában, használatukkal fejleszthető a gyermekek koordinációs képessége, ritmusérzéke.
A vesztibuláris ingerlés hatása a megkésett mozgás- és beszédfejlődésre is kedvező hatással alkalmazható. A mozgásfejlesztő eszközök a mozgásfogyatékos, megkésett mozgásfejlődésű gyermekek mozgáskoordinációs, az egyensúlyi, téri tájékozódás fejlesztéséhez járulnak hozzá. Az eszközök a régi, elavult eszközök helyet kerülnek beszerzésre, a gyermeklétszámhoz mérten és az újonnan épülő tornaterem méretének megfelelően, illetve olyan új eszközök kerülnek beszerzésre, amelyek az újszerű, komplex mozgástevékenységet szolgálják.

Tervezett műszaki beavatkozások:
A Gyermekkert Óvoda épülete az 1970-es évek elején épült. Alapterülete: 874 m2. Az épület az alábbiakból áll: gazdasági és irodai rész + melegítőkonyha; 3 db óvodai egység - csoportszobák (4), vizesblokkok (2); jelenleg használaton kívüli szárny.

A jelenleg használaton kívüli épületszárny felújítása után a tornaterem, a fejlesztőszoba és a kiszolgáló helyiségek itt kaphatnak helyet, ennek révén felszabadul az óvoda aulája, mely jelenleg a mozgástevékenység fejlesztésére használt tér. Így a tervezett beruházás hozzájárul a szűk kapacitások, a túlzsúfoltság felszámolásához, mely egyúttal figyelembe veszi a jövőben várható szükségleteket is.

Az épületszárnyban közel 90 m2-es tornaszoba kialakítása tervezett a szükséges gyermek vizesblokkal együtt. Továbbá sótéglákkal burkolt sószoba és külön fejlesztőszoba kerül kialakításra.

Az óvoda épületének egy része 2014-ben homlokzati hőszigetelést kapott, egyben a nyílászárók is cserére kerültek, így a jelenlegi projekt keretében a használaton kívüli és a gazdasági szárny nyílászárócseréje (30 db), homlokzati hőszigetelése (375 m2) készül el és a teljes tető hőszigetelése a szükséges héjazat javításokkal együtt (1000 m2), mivel az épület meglevő hőszigetelése nem elegendő, így a meglevő héjazat alá többlet hőszigetelést építünk be.

A belső felújítások során a csoportszobákban a padlóburkolatok antibakteriális PVC burkolatra történő cseréje (240 m2), a belső nyílászárók cseréje (30 db ajtó), továbbá a meglevő közösségi térnél (amelyet jelenleg tornaszobának használnak) új válaszfal kialakítása történik meg.

A fűtési vezetékek, radiátorok cseréje és szabályozhatóvá tétele készül, ezzel egyidejűleg az új radiátorokhoz kialakított radiátor burkolatok készülnek. A villamos hálózat még az eredeti állapotában van, ezért a hálózat és kapcsolódó szerelvényeinek teljes felújítása tervezett (vezetékek cseréje, főelosztó cseréje, kapcsolók, dugaljak cseréje).

Az akadálymentesítés során az épület megközelítését biztosító jelenleg balesetveszélyes járda és kapu felújításra kerül, továbbá projektarányos akadálymentesítést tervezünk, mely munkákhoz rehabilitációs szakmérnök szolgáltatásait is igénybe vesszük.

A szakmai-műszaki beavatkozás indokai:
A kiemelt célok egyike a családbarát, munkába állást segítő – különös tekintettel a 3-6 éves korosztály óvodai elhelyezését biztosító – intézmények, közszolgáltatások fejlesztése, minőségi megújítása, ütemezett megvalósítása. Cél továbbá, hogy a kínált szolgáltatás magasabb szinten jelenjen meg, és biztosítsa az intézmény szakmai tematikájában megfogalmazottakat.
A tervezett beavatkozás egyidejűleg közvetetten hozzájárul a célcsoport (gyermekek, gondozók) családjának támogatásához, továbbá lehetőséget teremt a korai munkába álláshoz, segíti a szülők mielőbbi visszatérését a munka világába. A fejlesztés külön figyel a szegényebb családokra, a hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő közösségekre, tekintve, hogy különösen a kisgyermekkorban megjelenő minőségi nevelés az egyik leghatékonyabb eszköz a társadalmi különbségek, a kirekesztettség generációkon átívelő megjelenésének, állandósulásának megakadályozására. Fontos cél, hogy a megvalósuló fejlesztés az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítsa a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést.
A tervezett óvodai fejlesztési célok a komplexitásra törekszenek, így azok az energetikai – elektromos, gépészeti –, valamint az egyéb felújítási szükségletekre is reagálnak, egyúttal a magasabb színvonalú közszolgáltatás nyújtásához szükséges eszközfejlesztéseket is megcélozzák.

Kapcsolódó konstrukció: TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2017. IV. negyedév

A projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00003

A projekttel kapcsolatos további információ:
dr. Nagy Andrea stratégiai referens
Tel.: 34/515-773
e-mail: nagy.andrea@tatabanya.hu

  • cím:
  • telefon:
  • fax:
  • e-mail