Betűméret növelése@@portlet.resetfontsize@@

Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése - TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001

2016.12.13. kedd 11:02

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt címe: Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 170.000.000,-Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt azonosító száma: TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001

Projekt célja:
A projekt keretében a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények két egysége: a Család és Gyermekjóléti Központ (2088 Tatabánya, Platán tér 10.), valamint az Újvárosi Segítő Szolgálat (2800 Tatabánya, Huba Vezér u. 14.) kerül fejlesztésre.

A TJ ESZI Család és Gyermekjóléti Központ a szolgáltatási és a központi (a hatósági intézkedésekhez tartozó) feladatait önálló szakmai egységekben látja el 2016. január 01-től. Az intézmény szolgáltatási területe felöleli Tatabánya teljes területét, valamint a járási településeket. Az intézmény Platán utcai épülete adott otthont, mely jelenlegi funkciójához nem túl praktikusak. A szabályozási környezet változása a személyi feltételeken túl a tárgyi környezet fejlesztését is igénylik. Az épület fejlesztése és új eszközök beszerzése modernebb munkakörülményeket biztosít az ott dolgozók számára, és kulturáltabb feltételeket teremt a szolgáltatásokat igénybe vevők részére. Az új gépjármű beszerzésével a tömegközlekedési eszközzel nem, vagy csak nehezen, nagy időráfordítással megközelíthető területeken élő hátrányos helyzetű személyek ellátási feltételei javulnak.

A TJ ESZI Újvárosi Segítő Szolgálata étkeztetés, házi segítségnyújtást, valamint idősek nappali ellátását biztosítja a rászoruló lakosság számára, amelynek fejlesztése szintén a projekt keretein belül kívánunk fejleszteni.

A szolgáltatásoknak helyet biztosító épület Tatabánya Újváros városrészében, egy tömbház földszintjén található, egy helyrajzi számon a mellette található mentálhigiénés klubbal.

Az épület felújításával, valamint az új eszközök, bútorok beszerzésével minőségi fejlesztés történik, melynek köszönhetően biztosítható a szolgáltatás differenciáltsága, ez hosszú távon a színvonal emelkedését eredményezheti.

Mindkét épület felújításakor energiahatékonysági korszerűsítési szempontok érvényesülnek, valamint az akadálymentesítés is kialakításra kerül.

Megvalósulási helyszínek:
- Huba vezér u. hrsz.: 11114/A-19. Tatabánya Újváros városrészében, egy tömbház földszintjén található, amely az Újvárosi Segítő Szolgálata étkeztetés, házi segítségnyújtást, valamint idősek nappali ellátását biztosítja
- A Platán tér 10. sz. Család és Gyermekjóléti Központ a szolgáltatási és a központi (a hatósági intézkedésekhez tartozó) feladatait önálló szakmai egységekben ellátó helyiség.

Mindkét helyszínen a működéshez szükséges eszközfejlesztés is megvalósul. Mindez az esélyegyenlőség, a szolgáltatásokhoz való jobb és egyenlő hozzáférés tekintetében is pozitív változásokat eredményez. A projekt keretében egyszerre fejlesztjük az infrastrukturális és szakmai részt, így hatékonyabb szolgáltatást tudunk kialakítani, így építeni tudunk az alapellátásban dolgozók tudásbázisára. A szép, új motiváló környezet megteremtésével mid a lakosság, mind a dolgozó személyzet komfort érzete javul.

A teljes projekt tervezett befejezési dátuma: 2017. 09. 30.

  • cím:
  • telefon:
  • fax:
  • e-mail