Főoldal » Intézmények » Művelődési Házak
Betűméret növelése@@portlet.resetfontsize@@

Művelődési Házak

2011.08.16. kedd 17:03

József Attila Művelődési Ház

(Német Nemzetiségi ÁMK)

Az alsógallai József Attila Művelődési Ház az 1930-as években épült. Eredetileg
kocsmának készült. Az is volt ugyan, de az alsógallai sváb közösség számára fontos közösségi színtérként szolgált. A Novák-féle italmérést az államosítást követően, 1945 után kezdetben magtárnak, majd legényszállásnak használták. 1955-ben került tanácsi tulajdonba, mint Alsógallai Kultúrotthon.

Az itt élőknek a „Kultúr” megalakulása óta feladatául tűzte ki a német nemzetiségi
hagyományok ápolását, a városrészben egy együtt, egymásért munkálkodó közösség kialakítását. A művelődési házban helyet kaptak-kapnak civil szervezetek is, így az Alsógallai Baráti Egyesület, mely a német nemzetiségi szokásokat őrzi. Ezeket adja át az utókor számára is dalokkal, táncokkal és közösen megült ünnepek alkalmával.

A művelődési ház otthont ad az Alsógallai Baráti Egyesületnek és csoportjainak, például a német nemzetiségi dalkörnek és tánccsoportnak. Gazdag programkínálatát újabbakkal szeretné bővíteni az intézmény, ötleteik: Pinceklub
a borbarátokkal, Irodalmi klub amatőr tollforgatókkal és Családi juniális a réten.

Az Alsógallai Baráti Egyesület hagyományos évenkénti rendezvényei:

 • Nős bál,
 • Farsang; a Baráti Egyesület Közgyűlése,
 • Májfa állítás,
 • Májfa döntés és pünkösdi nemzetiségi rendezvény,
 • Szüreti nemzetiségi műsor és bál,
 • Tarjáni tánctábor,
 • Búcsúbál,
 • Karácsonyi Ajándékműsor.


A művelődési ház egyéb rendezvényei:

 • Borverseny,
 • Egészségnap,
 • Gombaismerő tanfolyam ősszel és tavasszal 5-5 héten keresztül Katona Imréné vezetésével,
 • Kondicionáló torna Szelőczei Anikó vezetésével,
 • Húsvéti kézműves foglalkozás és játszóház, tojásgurító verseny,
 • Mikulásnapi zenés gyerekműsor,
 • Képző- és iparművészeti kiállítások.
Az intézmény vezetője: Jakab Erzsébet

Nyitva tartás: hétfőn 15-19 óráig, kedden rendezvény esetén, szerdán 16-19 óráig, csütörtökön rendezvény esetén, pénteken 16-22 óráig, szombaton és vasárnap rendezvény esetén


Cím: 2800 Tatabánya, Táncsics Mihály u. 61.
Telefon./fax: 34/320-024
Mobil: 06/30-536-8302
E-mail: jozsefmuvhaz@avertesagoraja.hu
Honlap: www.alsogallamuvhaz.eoldal.hu

Kertvárosi Bányász Művelődési Otthon

(Kertvárosi ÁMK)

A Kertvárosi Bányász Művelődési Otthon Tatabányán 1976-tól látja el közművelődési feladatait, 2012. augusztus 31-től az AGORA Nonprofit Kft. intézményeként. Nem nagy számú, de tapasztalt és szakképzett munkatársi háttérrel működik. A „hagyomány és közösség”kettős mottó motiválja munkáját: hagyományokat őrizni, közösségeket teremteni és megtartani. Ezek mentén
az intézmény nem csak városrészi, hanem városi, térségi, regionális és országos hatókörrel végzi tevékenységét.

A Bányász Művelődési Otthon kiemelten fontos feladatának tekinti, hogy táptalaja legyen a magyar népi kultúra szerteágazó hajtásainak. Az intézmény nem csak nevében kívánja őrizni a bányászhagyományokat. Mind kínálatában, mind külsőségeiben igyekszik kiaknázni ennek lehetőségeit. Központi kérdésnek tartja az idős emberek közművelődését, a szociálisan nehéz helyzetben lévő érdeklődők kultúrához juttatását. Megbecsüli a magyar mozgóképkultúra értékes darabjait, őrizve a hagyományos moziba járás szokásait.

Az intézmény nevével összeforrtak a következő, manapság is rendszeres saját programok, kezdeményezések:

 • Pünkösdi Dalostalálkozó,
 • „Őszidő” Irodalmi Pályázat,
 • Bányászkórus Találkozó,
 • Ifjúsági Sakktábor,
 • Retró Mozimatiné,
 • Kertvárosi Lecsófőző Fesztivál,
 • Kertvárosi Mikulás Műhely.

Az intézmény nyitott az új és modern kezdeményezésekre műfaji megkötésektől függetlenül. A művelődési otthon közösségi színtérként művészeti csoportot, klubok, sportkörök, társadalmi és érdekvédelmi szervezetek befogadója. Eredményes kapcsolatokat ápol szakmai és ernyőszervezettekkel, más művelődési intézményekkel, határainkon túl is. A művelődési otthon számos elismerése mellett a kilencvenes évek közepén megkapta a Tatabánya Kultúrájáért Díjat.

Az intézmény vezetője: Pákai Ernő

Nyitva tartás: hétfő, szerda és péntek: 12-19, kedd, csütörtök: 8-19, szombat és vasárnap: rendezvényekhez igazodva.

Cím: 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 98.
Telefon/fax: 34/311-639
E-mail: banyaszmuvhaz@avertesagoraja.hu
Honlap: www.banyaszmuvhaz.hu

A Vértes Agorája


A Vértes Agorája Tatabánya és tágabb földrajzi környezete kulturális, közművelődési és közösségi életét hivatott szervezni, a hagyományok megőrzésével, egyszersmind új utak keresésével. Programjaival, szolgáltatásaival elébe megy a lakosság, a szakmai partnerek és a döntéshozók igényeinek. Tekintettel van a város sajátosságaira, a településrészek identitására, értékeire.

Egyik alapvető célja a korosztályos és tematikus elven működő közösségépítés, megtartva, erősítve és szolgálva a meglévőket is – különös figyelemmel
a nemzetiségi és kisebbségi csoportokra –, valamint nyitottan a spontán alakulókra.

A képzési és oktatási területen a korszerű oktatástechnológia szolgáltatásával teremti meg a formális és nem formális oktatás feltételeit, középpontba állítva
a kompetenciák megszerzésének biztosítását, minden korosztály számára.

Az ifjúság, mint kiemelt célközönség részére működteti az Agora Tehetségpontot, az Ifjúsági és Start Irodát, valamint a Képzési Központot, segítve őket a továbbtanulásban, pályaválasztásban, a munkába állásban, akár személyre szabott életvezetési tanácsokkal is.

Olyan közösségi, szórakozási és élményszerző alkalmakat teremt (és biztosít helyet azoknak), amelyek segítségével hasznosan és tartalmasan tölthetik el szabadidejüket valamennyi korosztály képviselői. Szórakozási és élményfunkcióit
a komplexitás jellemzi. A közművelődési terület reprezentatív eseményeit (helytörténeti előadások, hangversenyek, koncertek, kiállítások) összehangoltan szervezi, tekintettel a tradíciókra, az igényekre és az igényességre.

Kiemelt szerep jut a Kortárs Galériának, amely a minőségi művészet központjaként „élő galéria” programjával kapocs a befogadók és a művészek között bármely művészeti ágat említsük. A galéria egyszerre lesz bemutatóhely, előadó- és performance-tér, menedzser iroda és találkozóhely.

Kistérségi szerepe alapul szolgál a térségek közötti kulturális, infrastrukturális fejlettségbeli különbségek mérsékléséhez, a kulturális esélyteremtéshez és esélyegyenlőség biztosításához.

A Vértes Agorája – rövid és hosszú távon is mérhető – értéket teremt a használók számára, hozzájárulva az életminőség és a helyben maradás feltételeinek javulásához.

Cím: 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.
Telefon: 34/600-450
E-mail: info@avertesagoraja.hu
Honlap: www.avertesagoraja.hu

A Vértes Agorája nyitva tartása:

hétfőn 14-20 óráig
keddtől szombatig 10-20 óráig
vasárnap 10-18 óráig

KPVDSZ Művelődési Ház


Elérhetőségek:

Igazgató: Kovácsné Hetényi Mária
Cím: 2800 Tatabánya, Kós K. út 17/A
Telefon: (34) 311 791
e-mail: kpvdsz@freemail.hu
Web: www.kpvdsz.hu

A KPVDSZ Művelődési Ház 1976-ban kezdte meg működését Tatabánya-Újvárosban. Az intézmény a városrész kulturális központjaként tevékenykedik. Magas a házban működő közösségek, klubok, művészeti csoportok száma. Több civil szervezet is helyet kapott a házban. A táncművészeti központként ismert és elismert művelődési ház másik kiemelt funkciója a nyugdíjas korosztály városi összefogása és segítése. A városrészi feladatokon túl számos tatabányai rendezvény szervezője és bonyolítója az intézmény. Ilyenek pl. az Október 6-ai megemlékezés, a nagyszabású Táncművészeti Gála, a Városi Nyugdíjas Klubvezetői Konferencia és Városi Klubtalálkozó, a Kós Károly Emlékünnepség, stb. A művelődési ház a hét minden napján nyitva tart, kisszámú kollektívája elkötelezett híve a kultúra szolgálatának. Jól megközelíthető helyen, saját parkolóval, esztétikus helyiségeivel várja az érdeklődőket.

Puskin Művelődési Ház

(Bánhidai Szlovák ÁMK)


A Puskin Művelődési Ház Tatabánya Bánhida városrészében működik, célja, hogy a különböző közösségek otthonául szolgáljon, és teret biztosítson a szabadidő tartalmas eltöltéséhez és az önműveléshez. Fontos feladatának tekinti a szlovák nemzetiségi hagyományok őrzését, felelevenítését valamint ezek megismertetését a fiatalokkal.

Az intézményben helyet kapó, csaknem húsz közösség messzire viszi a város jó hírét. E közösségek tagjainak is köszönhető, hogy állandón zajlik az élet a házban. A próbákat és a különböző klubfoglalkozásokat hetente 300 ember látogatja. Nagyobb események alkalmával pedig havonta átlagosan 1500 érdeklődő tér be a házba.

Minden hónapban átlagosan hat rendezvényt –  kiállítás megnyitót, hagyományőrző rendezvényt, bált, nemzetiségi találkozót, előadást – szervezünk.
A Puskin falai között zajló koncertek sok-sok tatabányai és környékbeli zenekedvelő szórakoztatásáról gondoskodnak. Minden évben visszatérő programoknak is otthont adunk.

A Puskin 200 fős nagyterme lehetőséget teremt komoly rendezvények népes közönségének befogadására is. Rendelkezésre áll még egy 50-100 embernek helyet kínáló helyiség és egy kisterem is.

A művelődési ház áldozatos munkájának célja a jövőben is a jelenlegi közösségek megtartása mellett újabb közösségek működésének támogatása. Kiemelt feladatának tekinti továbbá a városrészi nemzetiségi hagyományok tiszteletben tartása mellett nagyszabású programok, fesztivál-jellegű események szervezését.

A Puskin minden évben visszatérő rendezvényei:

 • Pünkösd,
 • karácsonyi ünnepi rendezvény,
 • húsvéti ünnepi rendezvény,
 • Ezotér Fesztivál,
 • Országos Foltvarró Nap.

Az intézmény vezetője: Simon Andrea

Nyitva tartás: hétköznap 10-18, szombaton és vasárnap programtól függően


Cím: 2800 Tatabánya, Kossuth u. 4.
Telefon/fax.: 34/302-254
E-mail: puskinmuvhaz@avertesagoraja.hu

 

Széchenyi István Művelődési Ház

(Német Nemzetiségi ÁMK)

Felsőgallán a Széchenyi István Művelődési Ház a német ajkú elődtelepülésen élők közösségeinek ad otthont. A falusias városrészben különös gonddal foglalkoznak a német nemzetiségi hagyományok ápolásával. Közösségeik énekeikkel, táncaikkal népviseletükben is tükrözik a sváb kultúrát. Dalkörükben, tánccsoportjukban pedig odafigyelnek az utánpótlás nevelésre, így a népi hagyományok továbbvitelére is. Múltjuk tárgyi emlékeit a művelődési házban kialakított, állandó kiállításon őrzik.

A nemzetiségi hagyományokat ápoló intézményben jelenleg tizenkét csoport és civil szervezet kap helyet. Rendszeres összejöveteleik, foglalkozásaik, próbáik mellett nagyobb rendezvényeiket, fesztiváljaikat is itt rendezik. Emellett külső szervezők is gyakran igénybe veszik a ház tereit, termei

A hagyományápolás és rendezvények szervezése mellett a képzőművészet támogatását is célul tűztük ki. Ezt a 2011-ben széleskörű összefogással létrehozott Sz. Győrfy Klára Galériában rendezett kiállításokkal és egyéb rendezvényekkel kívánjuk elérni. A Széchenyi Művelődési Ház nagyterme 140 fős színházi rendezvény lebonyolítására is alkalmas. Emellett rendelkezik több kisebb helyiséggel (klubbal, irodahelyiséggel), amelyek 20-60 főt képesek befogadni.


A ház kiemelt rendezvényei:

 • Borverseny Felsőgallán,
 • Húsvéti vetélkedő,
 • Májfa-állító ünnepség,
 • Tavaszi Német Nemzetiségi Kórustalálkozó,
 • Májfa-döntő rendezvény és német nemzetiségi táncház,
 • Szent István-napi rendezvény,
 • Felsőgallai Szüreti rendezvény (szeptember végén),
 • Felsőgalláért Díjátadó ünnepség,
 • Sz. Győrfy Klára Galéria kiállításai,
 • Őszi Német Nemzetiségi Kórustalálkozó,
 • Betlehemállítás és adventi vásár,
 • Érkezik a Mikulás!,
 • Karácsonyi hangverseny.

Az intézmény vezetője: Schlosser Katalin

Nyitva tartás: hétfőn, kedden és szerdán 8-21-ig, csütörtökön zárva, pénteken 8-21-ig, szombaton és vasárnap programtól függően


Cím: 2800 Tatabánya, Szent István u. 7.
Telefon: 34/324-335
E-mail:

felsogalla.muvhaz@gmail.com, szechenyimuvhaz@avertesagoraja.hu
 • cím:
 • telefon:
 • fax:
 • e-mail