Főoldal » Intézmények » Középiskolák
Betűméret növelése@@portlet.resetfontsize@@

Középiskolák

2011.06.21. kedd 11:18

Tatabányai Árpád Gimnázium

Elérhetőségek:

Igazgató: Kovács Miklós
Cím:
2800 Tatabánya, Fő tér 1.
Telefon: (34) 310 422
Fax: (34) 310 660
e-mail: gimnazium@arpad-tbanya.sulinet.hu
Web: www.arpad-tbanya.sulinet.hu

Az Árpád Gimnáziumban 1946 őszén kezdődött meg a tanítás. Sokáig a város egyetlen gimnáziuma volt az „Árpád”, s így fontos szerepe volt és van a helyi értelmiség kialakításában, a kulturális légkör megteremtésében. Arra törekszenek, hogy a nevelés-oktatási folyamat során tanulóinkban olyan értékrendet alakítsanak ki, amelyben a személyes, egyéni boldogulást, érvényesülést szolgáló célok, valamint a közösségek pozitív normái kiegészítik, erősítik egymást. Az iskolában gimnáziumi oktatás folyik, mind a hat, mind a négy évfolyamos gimnáziumi képzés a kétszintű érettségire, így elsősorban a felsőfokú tanulmányok megkezdésére készít fel.

 

Bárdos László Gimnázium

Elérhetőségek:

Igazgató: Pleier Tamás
Cím: 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 701.
Telefon: (34) 339 571
Fax:
(34) 311 749
e-mail:
 bardos@blg.sulinet.hu
Web: http://www.blg.sulinet.hu/

A negyedszázados Bárdos László Gimnázium alapítása óta komoly fejlődésen ment keresztül. Az elmúlt évtizedben a nyolc- és négyosztályos képzés mellett megjelent a nyelvi előkészítős, majd a nyelvi előkészítőre és informatikai ismeretekre épülő, természet- és gazdaságtudományi orientációt nyújtó ötosztályos képzés. A gimnázium tanárai és a diákjai mindenkor nagy hangsúlyt fektettek a színvonalas tanórákon kívüli programok megszervezésére – tudományos és művészeti téren egyaránt. A Bárdos minden tanévben a tanórán kívüli közösségi programok széles választékát kínálja, hogy tanítványai számára az alma mater ne csupán tudásközpont, hanem időnként művészközpont, de legtöbbször élményközpont lehessen.

 

Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola

(Tatabányai integrált szakiskola, középiskola és kollégium tagintézménye)

Elérhetőségek:

Fő igazgató: Pallos János
Igazgató helyettes:
Patakiné Slezák Ágnes
Cím:
2800 Tatabánya, Kós Károly u. 17.
Telefon: (34) 317 077
Fax: (34) 309 591
e-mail:keri@keri-tbanya.sulinet.hu
Web: http://www.keri-tbanya.sulinet.hu

A Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola a térség egyik legnépszerűbb iskolája. Hatótere túlmutat a város és a megye határain, hiszen előszeretettel választják megyén kívül lakó fiatalok is továbbtanulási céllal. Az újvárosi intézményben nappali rendszerben, szakközépiskolai és szakiskolai oktatás keretei között képezik a tanulókat. Az általános iskola 8. osztályának sikeres elvégzése, illetve az érettségi utáni 13. szakképző évfolyamra sikeres érettségi bizonyítvány birtokában lehet belépni. Tatabányán ma három, Tatán egy fontosabb kereskedelmi gyakorlati oktatásra alkalmas oktatóbázist üzemeltet és változatlanul igényli a vállalati fenntartású gyakorlóhelyeket.

 

Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

(Tatabányai integrált szakiskola, középiskola és kollégium tagintézménye)

Elérhetőségek:

Igazgató: Vargáné Vojnár Katalin
Cím:
2800 Tatabánya, Béke u. 8.
Telefon: (34) 512 340
Fax: (34) 512 341
e-mail:suli504@mikes-tbanya.sulinet.hu
Web: http://www.mikes-tbanya.sulinet.hu

Az Mikes Kelemen Középiskola az alsógallai vasútállomás szomszédságában található, tömegközlekedési eszközökkel könnyen megközelíthető. Az intézmény modulrendszerű oktatási szerkezetével az egyes iskolatípusok közötti átjárhatóságot biztosítja, így lehetőséget nyújt a fokozatos szintű képzésre, szakmaszerzésre, érettségire és a továbbtanulásra való felkészülésre. Az iskola felvállalta azoknak az ifjúsági korú, 8 általánost végzett tanulók képzését is, akik más középiskolába nem nyertek felvételt, illetve egyéb (családi, egészségügyi, szociális) okok miatt a nappali képzésből kimaradtak. Az érettségit követően lehetőség van további informatikai és ügyviteli szakmák megszerzésére is.

 

Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola

(Tatabányai integrált szakiskola, középiskola és kollégium tagintézménye)

 

Elérhetőségek:

Igazgató: Vargáné Vojnár Katalin
Tagintézmény vezető:
Dr. Póschné Bróda Ágota
Cím:
2800 Tatabánya, Cseri u. 35.
Telefon: (34) 309 545
Fax: (34) 309 549
e-mail: kossuth@is-kola.hu
Web: http://www.kola.sulinet.hu

A Kossuth iskola az Óvárosi Középiskola és Szakiskola tagintézményeként működik, és a Jászai Mari Színházhoz és a Gyémánt Fürdőhöz közel zöldövezetben található. Az intézmény nappali tagozaton  a következő öt szakmacsoportban képzi a tanulókat: közgazdaság, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, szociális és egészségügyi. Az iskola öt éves, nyelvi előkészítő évfolyammal bővített érettségire felkészítő szakközépiskolai osztályt is indít. A gazdasági szakterülethez tartozó szakmacsoportok esetén az érettségi vizsgát követően a 13. illetve 14. szakképzési évfolyamon megszerezhető középfokú szakképesítéseket a mindenkori munkaerő-piaci igényekhez igazítják.

 

A Kandó Kálmán Szakiskola, Általános Iskola és Középfokú Kollégium egy széles spektrumban oktató intézmény. A négy telephelyből felépülő iskola, képes 7 éves kortól egészen az érettségiig vagy másodszakmákig befogadni, kísérni a gyermekeket.


Telephelyei:


Fellner Jakab Szakközépiskola és Szakiskola


Intézményünk eltérő szociális adottságokkal rendelkező tanulók számára nyújt differenciált, piacképes szakképesítést. A szakmunkásképző iskolák egyik társadalmi funkciója mindig is az volt, hogy a társadalom szociálisan vagy kulturálisan hátrányos rétegeiből jött gyermekek számára is biztosítsák a továbbtanulás lehetőségét.

Intézményünkben választható szakmacsoportok:

  • gépészet

  • egyéb szolgáltatások

  • építészet

  • könnyűipar

  • faipar

  • elektronika


A szakképzésben 2002-óta megindult változásoknak az iskola igyekszik hiánytalanul eleget tenni. Iskolánkban, az országban elsők között bevezetésre került a kompetencia alapú, moduláris képzés az új szakmai és vizsgakövetelményeknek megfelelően. Képzéseink 2+2 éves, előrehozott- alternatív szakképzési formában folynak, iskolai rendszerű, nappali képzésben. A 2012/2013-as tanévtől bevezetésre kerül a duális képzési forma is.

Az Intézmény a „környékbeli” elvárásoknak megfelelően bővíti képzési palettáját ezzel is segíti a tanulókat a munkavállalásban. Az iskolában elsajátítható tudás és gyakorlat pedig segíti tanulóinkat a megszerzett álláshelyek megtartásában.Széchenyi úti telephely (Péch Antal Műszaki Szakképző Iskola és Gimnázium)

Az iskola az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban képez piacképes szakmákban tanulókat. 9-12. osztályban szakmacsoportos alapozó képzés folyik, érettségi után pedig mechatronikai műszerészek és elektronikai technikusok lehetnek tanulóink. A szakképző évfolyam munkájába bárki bekapcsolódhat, ha rendelkezi érettségi bizonyítvánnyal. A kitűnő felszereltségnek és a jó oktatói közösségnek köszönhetően magas színvonalú képzés valósul meg. Növelik tanulóink elhelyezkedési lehetőségeit azok az együttműködési megállapodások, amelyeket a környékbeli, részben elektronikai cégekkel (Coloplast Hungary, Samnia-SCI, NOKIA) kötöttünk. Ezek a cégek a 14. évfolyamon ösztöndíjat, a végzettség megszerzése után pedig munkát biztosítanak tanulóinknak. Az elmúlt két tanévben a nálunk végzett tanulók 100%-a a szakmájában tudott elhelyezkedni.

Újdonság a vegyipari szakmacsoportos képzés, illetve a vegyipari szakképzés indulása. A környékre települt vegyipari cégeknek szükségük lesz munkatársakra, ezért ajánljuk a kémia, illetve a vegyészet iránt érdeklődő 8. osztályosok számára a vegyészeti szakmacsoportos alapozó képzésünket, az érettségivel rendelkezők számára pedig a vegyésztechnikus szakképzésünket.Kandó Kálmán Szakképző Iskola (volt Bánki Szakközépiskola)


Elérhetőségek:

Intézmény igazgató: Pallos János

Cím: 2800 Tatabánya, Réti u. 1-5.

Telefon: 34 / 512-230


Iskolánk 1966. óta képez középfokú szakembereket. Épületünk Tatabánya, Dózsakert városrészében található, a Kandó Kálmán Szakképző Iskola, Általános Iskola és Középfokú Kollégium egyik telephelyeként. 5 éve az épület és a műszaki technikai felszereltség jelentősen megújult. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata európai uniós forrásból több mint egy milliárd forintot tudott fordítani a tárgyi feltételek fejlesztésére. Jelenleg is a tágabb környezet legkorszerűbb szakképző intézménye vagyunk. CNC technikából, hegesztés-technológiából, gépészeti méréstechnikából kiemelkedően jók a tárgyi-technikai feltételeink. Az oktatást mintegy 40 fős tantestület végzi, a mérnöktanárok száma 18 fő.

A volt Bánki Szakközépiskolában gépészeti és közlekedési szakirányú képzés folyik. Az érettségi vizsga után a jelenleg hozzánk járó tanulók autószerelő, gépgyártástechnológiai technikus és szállítmányozási ügyintéző szakképesítést szerezhetnek A felnőttképzésben is aktív szerepet töltünk be sok éve. Itt történik évek óta az autószerelők mestervizsga felkészítése, a CNC forgácsoló felnőttképzés és a hegesztők tanfolyami képzésének is mi adunk helyet. Képezünk még: gépkezelőket, ügyintézőket és egyéb tanfolyami képzéseket is felvállalunk.


  • cím:
  • telefon:
  • fax:
  • e-mail