Főoldal » Hírek » Közélet
Hibabejelentő
Betűméret növelése@@portlet.resetfontsize@@

Településképi Arculati Kézikönyv - Várjuk az Ön véleményét is!

2017.07.04. kedd 08:23

Tatabánya Önkormányzata elindította a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének folyamatát, amelyhez várja a tatabányaiak ötleteiet, javaslatait egészen 2017. július 31-ig!

„A Településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény a települések esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme érdekében a Településképi Arculati Kézikönyv bevezetésével hiánypótló módon teremt lehetőséget a jellegzetes települési karakterjegyek meghatározására és társadalmasítására.
A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül. Elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.”
(Idézet a TAK útmutatóból)

Tatabánya Önkormányzata elindította a kézikönyv elkészítésének folyamatát, aminek 2017 szeptember végéig el kell készülnie a jogszabályi előírások szerint, a településképre vonatkozó helyi rendelet megalkotásával együtt.

A rendelet a helyi építési szabályzat kiegészítéseként meghatározza az eltérő településképi jellemzőkkel rendelkező városrészek esetében követendő, a településrészen megvalósuló új beépítésekre vonatkozó előírásokat.

A kézikönyv és a helyi rendelet elkészítése során az Önkormányzat a lakosság széleskörű bevonását tervezi. Nem egyszerű tájékoztatást ad a munka állásásról, hanem várja minden lokálpatrióta helybeli lakos, városi polgár véleményét és javaslatait ahhoz, hogy valóban hosszútávon használható és a helyi identitást megalapozó, mindenki számára követhető gyűjtemény és egyben elvárásrendszer fogalmazódhasson meg.

Az arculati kézikönyv és a hozzá kapcsolódó szabályozás (helyi rendelet) eddig nem létezett, új elem, ami kiegészíti a Helyi építési szabályzat előírásait annak érdekében, hogy az eltérő múltú, eltérő építészeti hagyományokkal rendelkező településrészeken, utcákban harmonikus településkép alakulhasson ki.

Otthonunk, a városban kialakult települési és a természeti környezet identitásunkat nagymértékben meghatározza, részese mindennapjainknak, ebben létezünk, végezzük napi teendőinket. A településkép jelenlegi állapota és további fejlődésének lehetősége a helyben élők számára nem lehet közömbös, ezért közös cselekvésre, közös gondolkodásra hívunk minden tatabányai polgárt, és civil szervezetet.

A „Településképi arculati kézikönyvet” az Önkormányzat nem tudja elkészíteni, ezért kérünk mindenkit, akit érdekel Tatabánya további fejlődése, dolgozzunk együtt! Nem csak épületekről van szó, hanem egy szép és jellemző utcarészletről, egy jól kialakított kerítésről, jellegzetes tornác részletről, tető formáról, burkolati részletről, épületdíszről, a tájban meglévő emlékekről és értékekről.

Várjuk a javaslatokat, hol és mit tekintenek Tatabányára jellemzőnek, értékes és védendő értéknek. Várunk régi és új fotókat, utcákról, épületekről, növényekről egyéb természeti értékekről, a város bennünk élő és létező igazi képéről!

Az arculati kézikönyv a településképi helyi rendeletet készíti elő és javaslatokat ad az építkezőknek, mi módon illeszthető a tervezett épület a környezetbe, hogy harmonikus településkép alakuljon ki.

A kézikönyhöz a javaslatokat, képeket le lehet adni a Polgármesteri Hivatalban 2017. július 31-ig személyesen a Főépítészi Irodában vagy interneten az alábbi címen: foepitesz@tatabanya.hu

  • cím:
  • telefon:
  • fax:
  • e-mail
Helyiszaki