Főoldal » Hírek » Közélet
Hibabejelentő
Betűméret növelése@@portlet.resetfontsize@@

Nyugdíjas klubok támogatására lehet pályázni

2018.04.09. hétfő 14:06

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági, Sport, Civil és Nemzetiségi Bizottsága pályázatot hirdet a városban működő nyugdíjas szervezetek programjai és működésük támogatására összesen 10 millió forintos keretösszeggel.

Támogatandó célok:
1.    nyugdíjas klubok, közösségek programjainak megvalósítása (kulturális-, művészeti-, szabadidős-, és sport területen),
2.    a nyugdíjas közösségek, klubok, egyesületek működésének elősegítése (pl. székhely, működési hely fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek: ingatlan bérleti és fenntartási díja, ezzel kapcsolatos közüzemi díjak, internet, illetve telefonhasználat díja, stb.)
3.    eszközbeszerzések támogatása, 100.000 Ft alatt (számítógép, monitor, nyomtató, szkenner, telefon, faxkészülék, stb.),
4.    nyugdíjas szervezetek közötti kapcsolattartás, és ezek megvalósítását biztosító kezdeményezések,
5.    az idősek közösségi kapcsolattartásának segítése, a generáción belüli szolidaritás erősítése,
6.    a nyugdíjas közösségek közösségteremtő tevékenysége,
7.    az idős korosztályt érintő (pl.: egészségügyi tárgyú) ismeretterjesztő előadások szervezése,
8.    hátrányos helyzetű, veszélyeztetett idős emberek esélyegyenlőségének elősegítése.

Pályázat benyújtására jogosultak köre:
1.    A Városban működő nyugdíjasakat tömörítő, érdekeit képviselő:
a)    az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, stb.), melyeknek céljában, tevékenységi körében szerepel pl. az idős korosztály támogatása, segítése, számukra közösségi programok szervezése,
b)    az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező nyugdíjas klubok, időskorúak közösségei, - melyeknek célja az idős korosztály támogatása, segítése, számukra közösségi programok szervezése, amennyiben nevükben a pályázatot jogi személyiséggel rendelkező kulturális, közművelődési szervezet kezeli
2.    Az idősek napközbeni ellátását végző, működési engedéllyel rendelkező intézmény idős klubja

Az intézmények nem pályázhatnak működési költségekre (rezsiköltség, internet, telefonhasználat díja stb.) támogatására, továbbá az intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó eszközbeszerzésekre

Személyi juttatásokra, személyi jellegű kifizetésekre - kivéve a pályázat keretében megvalósuló programok meghívott előadói, közreműködői részére fizetett díjazást – a pályázaton elnyert összeg nem fordítható.

A támogatás formája:
A támogatás - a pályázó által - a pályázatban megjelölt, a támogatási szerződés aláírásának napja és 2018. december 31. közé eső időszakban elszámolt működési költségeihez, illetve ezen időszakban megvalósított programhoz kapcsolódó elszámolt költségeihez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak – 2018. december 31. – végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályait a megkötésre kerülő támogatási szerződés tartalmazza.

Egy klub csak egy pályázatot nyújthat be! Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat keretében a nyertes pályázónak vissza nem térítendő, pénzbeli támogatást nyújt.

Pályázati keretösszeg: 10.000.000 Ft

A bizottság a beérkezett pályázatokat megvizsgálja és három kategóriában állapítja meg a támogatás mértékét, amennyiben a pályázat a pályázati felhívás szerint kerül benyújtásra:
I.    0-100.000 Ft (min.50.000 Ft támogatás)
II.    100.000-250.000 Ft között
III.    250.000 -400.000 (max. 400.000 Ft támogatás)

A kategóriáknál előnyt jelent a tatabányai programok megvalósítása, kulturális, művészeti, szabadidős és sport területen. Azon pályázó, aki csak dologi, működési költségekre pályázik, támogatása az I. számú kategória szerint kerül besorolásba. A II.III. kategóriában a bírálati szempont a programok sokszínűsége, egyedisége, korosztályhoz annak igényeihez való illeszkedése.  

Pályázni kizárólag „Pályázati adatlapon” lehet. A részletes pályázati felhívás és valamennyi melléklete a www.tatabanya.hu honlapon a Pályázatok menüpontban a Nyugdíjas klubok támogatása 2018 mappában található.

A pályázat beadásának határideje: 2018. április 27.
A pályázat beadásának helye és módja: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, Humán Iroda Tatabánya, Fő tér 8.

A pályázatot és mellékleteit egy eredi példányban kell postára adni tértivevénnyel, vagy zárt borítékban személyesen Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Irodájára (2800 Tatabánya, Fő tér 8.) eljuttatni. Pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a „A városban működő nyugdíjas szervezetek programjai és működésük támogatása” címet.  

A pályázatokról  Tatabánya Megyei Jogú Város Ifjúsági, Sport, Civil és Nemzetiségi Bizottsága dönt, a pályázat lezárulását követő 30 napon belül.

Az elbírálás eredményéről valamennyi pályázó a www.tatabanya.hu oldalon, valamint levében is értesítjük.

A pályázaton elnyert támogatási összeg 2018. december 31-ig használható fel. Az elszámolás határideje 2019. január 31.

Pályázattal kapcsolatos információ Kriszt Hedvig humán referenstől a 34/515-792 telefonszámon kérhető.

  • cím:
  • telefon:
  • fax:
  • e-mail
Helyiszaki