Főoldal » Hírek » Közélet
Hibabejelentő
Betűméret növelése@@portlet.resetfontsize@@

Környezeti Nevelési Pályázat - újra

2017.04.18. kedd 14:59

A tatabányaiak környezettudatosságának javítására, fejlesztésének támogatására ismét meghirdették a Környezeti Nevelési Pályázatot.

A pályázat célja: vissza nem térítendő támogatás nyújtása 2017-ben, a környezettudatosság erősítését célzó akciók, tanulmányi versenyek, rendezvények, legalább kettő három napos nyári tematikus, környezetvédelmi tábor vagy tanítási időben szervezett erdei iskolai-óvodai programok megvalósításához.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:

1. Cél: 1.000.000 Ft (Környezetvédelmi akciók, rendezvények, felmérések, tanulmányi versenyek megszervezése - min. 50e Ft, max. 150 eFt pályázatonként)
2. Cél: 2.500.000 Ft (Legalább három (óvodák esetében legalább kettő) napos tematikus, környezetvédelmi tábor, vagy tanítási-nevelési időben szervezett erdei iskolai-óvodai program támogatása - min. 100e Ft, max. 200 eFt pályázatonként)

Pályázhatnak:
Tatabánya Megyei Jogú Városban székhellyel/telephellyel rendelkező és a városban igazolhatóan tevékenységet folytató, illetve a nem tatabányai székhelyű, ám tevékenységét Tatabányán, a város lakossága érdekében végző szervezetek:

•    Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 6. pontjában meghatározott civil szervezetek, kivéve a civil társaságok,
•    Tatabányán működő közintézmények (iskolák, óvodák, oktatási és nevelési intézmények) és telephelyeik,
•    Tatabányai települési nemzetiségi önkormányzatok,
•    Nonprofit gazdasági társaságok,
•    Társasházak, lakószövetkezetek, szociális szövetkezetek,
•    Törvény szerinti elismert egyházak,

A pályázaton nem vehetnek részt
•    pártok,
•    kölcsönös biztosító egyesületek,
•    munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek,
•    közalapítványok,
•    profitorientált gazdasági társaságok,
•    jogi személyiség nélküli szervezetek,
•    azok a szervezetek, amelyek az önkormányzat valamely bizottsága, egyéb szerve által a tárgyévet megelőző 3 évben kiírt pályázaton támogatást nyertek, ám annak összegével nem, vagy nem szabályszerűen számoltak el.

Egy pályázó mindkét témában pályázhat, de egy témában csak egy pályázatot nyújthat be!

Pályázat benyújtásának módja, határideje
A pályázatot és mellékleteit 1 papír alapú aláírt eredeti és egy aláírás után szkennelt - elektronikus adathordozón (CD), vagy e-mailben beküldött, az eredeti word-excel dokumentumokat is tartalmazó formában - példányban, zárt borítékban, ajánlott küldeményként kell postai úton beküldeni, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal fsz-i postázójában érkeztetni.
A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati adatlapon és mellékletein lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a „Környezeti Nevelési pályázat 2017.” címet.

Kézzel írott pályázat befogadására nincs lehetőség!

A részletes pályázati kiírás, az adatlap és mellékletei hozzáférhetőek:
•    a város honlapján
•    a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodáján (2800 Tatabánya, Fő tér 6. I. em. 120. Iroda, Oláh András)
A pályázatok beérkezésének határideje: 2017. május 2., kedd 12.00 óra

A beküldés helye: Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 2800 Tatabánya, Fő tér 6., Postázó!

  • cím:
  • telefon:
  • fax:
  • e-mail
Helyiszaki