Főoldal » Hírek » Közélet
Hibabejelentő
Betűméret növelése@@portlet.resetfontsize@@

Iskolai beiratkozások a városban

2017.03.17. péntek 10:09

Az általános iskolák első évfolyamára a 2017/2018-as tanévre 2017. április 20-án és április 21-én lehet beiratkozni 8 és 19, illetve 8 és 18 óra között.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével - a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése szerint az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a járási hivatal közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok, továbbá a tankerületi központ részére.

A 2017/2018. tanévre az általános iskolai első osztályokba történő beiratkozás időpontjai az alábbiak:

2017. április 20. (csütörtök) 8 órától 19 óráig,
2017. április 21. (péntek) 8 órától 18 óráig.

Az Nkt. 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A tanköteles korba lépő, azaz a 2011. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekét a szülő a hirdetményben közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A hirdetmény teljes szövege innen tölthető le PDF-formátumban.

  • cím:
  • telefon:
  • fax:
  • e-mail
Helyiszaki