Izsevszk (Oroszország)

Az oroszországi Izsveszk városával való testvérvárosi kapcsolat kialakulásának lehetőségét a két nép nyelvének azonos, finnugor eredetű nyelvrokonsága adta. A két település közötti hatalmas, 3685 kilométernyi távolság ellenére a kapcsolat túlmutat a hivatalos testvérvárosi találkozók delegációs látogatásain.

Az Udmurt Köztársaság területén található fővárossal az önkormányzat kezdeményezte a kapcsolatot, mely 1992. július 20-án hivatalos testvérvárosi kapcsolattá vált.

Izsvesz városának életében és mindennapjaiban – csakúgy, mint Tatabányáéban a bányászat –nagy hangsúllyal szerepel múltja, hagyományainak, értékeinek megőrzése.  Így nem csupán a nyelvi gyökerekkel kapcsolódó rokonság, hanem az értékmegőrző, értékteremtő múlt és jelen szimbolikája is összeköti a két testvérvárost.

Izsevszk közel 630 ezres lakosságszámú település. Oroszország európai területén található, és az Uráltól nyugatra lévő Udmurtföld fővárosa, mely hadipari és nehézipari központ.  Lakosságának közel 60%-a orosz, 30%-a udmurt és 10%-a tatár nemzetiségű.

A település számára meghatározó momentum, hogy első vasfeldolgozó üzemét 1807-ben kibővítették, fegyvergyárrá alakították, és ezzel meghonosították az Urál ércvagyonára alapozó, és a mai gazdasági alapokat megteremtő acélgyártást.

Udmurtföld ipari termékeinek nagyjából a felét Izsevszk vállalatai állítják elő. Hadiipari létesítményei, és az azokban folyó titkos tevékenységek miatt egészen 1989-ig zárt közigazgatási egység volt, ahová be és kilépni is csak engedéllyel szabadott.  Az azóta nyitottá vált városba látogatók megtekinthetik az Udmurt Nemzeti Múzeumot, a híres gépkarabély nevét viselő Kalasnyikov Fegyver- Múzeumot. Az 1965-ben alapított izsavtói autógyárából gördültek ki a nálunk is ismert Moszkvics személygépkocsik. Kultúrájának közvetítője az Orosz és Udmurt Drámai Színházak, valamint Opera- és operett Színház.

Izsevszk testvérvárosai: Tatabánya, Bedzin, Córdoba, Lusaka, Maracay, Hszining, Jambol, Salt Lake City, Brjanszk