Zöld Ág díjasok

 

2018 - Nász János

Nász János 25 éve dolgozik a József Attila Megyei és Városi Könyvtár szaktájékoztatójaként. 2010-től vesz részt a könyvtár ökoarculatának kialakításában, ökológiai különgyűjteményének fejlesztésében. Lelkiismeretes és odaadó munkájának köszönhetően a téma ismert és elismert szakreferensévé vált.

Kiemelkedő szerepet vállal a környezettudatosítást és szemléletformálást támogató könyvtári programok szervezésében. A mintegy 80 előadást megélt Öko-esték szervezője és házigazdája.

Aktívan segíti a gyerekek széles körű szemléletformálását környezeti nevelési versenyek szervezésével, a Nyitott Kapuk programon megvalósuló kitelepülés során, valamint a Környezetvédelmi Világnap alkalmából rendezett városi rendezvényeken. Sikeres pályázati tevékenysége lehetővé tette több ökológiai nyári tábor megszervezését. A kistelepülési KönyvtárMozi ökofilmes előadója és programvezetője.

Az ökológiai gondolkodás, fenntarthatóság témában honlap-tartalmat, hírlevelet szerkeszt, tárgyszavazott válogatott bibliográfiát épít. Szakreferensként konzultációkkal segíti a témában szakdolgozatra készülő hallgatókat.

Munkájával nem csak városunkban találkozhatunk: rendszeres publikációival, hazai és határon túli előadásaival kivívta a széles körű szakmai közönség figyelmét is. Ennek köszönhetően vállalkozhatott a József Attila Megyei és Városi Könyvtár arra, hogy ebben az esztendőben magyarországi könyvtárként elinduljon a Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége által meghirdetett Zöld Könyvtár Díj pályázaton.

2017 - Takács Zsuzsanna

Takács Zsuzsanna 1989-től irányítja a MTESZ KEM-i Egyesületet. 1996-tól a KEM-i Mérnöki Kamara és 2006-tól a KEM-i Építész Kamara titkára. 17 éve indította el a környezeti nevelési és energiatudatos oktató programot, melyen keresztül több ezer gyermek ismerkedhetett meg az energiatakarékosság fontosságával, alkalmazásának hétköznapi praktikáival. A Tatabányán elindított környezeti nevelési, klímavédelmi programok megszervezésében a kezdetektől részt vett, azokban aktívan közreműködött (Nyitott Kapuk, Környezetvédelmi Világnap, Mobilitási Hét-Autómentes Nap). A Tudomány Hetéhez kapcsolódó Környezeti Nevelési Konferenciának szintén fő szervezője, melyen keresztül Tatabánya és a megye pedagógusainak nyújt hasznos tudásanyagot, a gyakorlatban jól használható ismereteket. A MTESZ KEM-i Egyesületének képviseletében működteti az Energiahatékonysági és Innovációs Centrumot, folytatja a környezeti nevelési és energiatudatos oktató programot a város iskoláiban. Felnőttoktatás keretében évente több, mint 1200 fő vesz részt az általa szervezett tanfolyamokon. Számos tanulmány, koncepció, terv és kiadvány elkészítésében közreműködött.

2016 - Aradi Erzsébet

Aradi Erzsébet 11 éve a Sárberki Általános Iskola dolgozója. Elhivatott pedagógusként szívügyének tekinti a tanulók tehetséggondozását. Számos városi, megyei és országos szervezésű matematika és kémia versenyen indítja diákjait, ahol eredményesen szerepelnek. Harcos környezetvédőként beindította a szelektív hulladék gyűjtést. Diákjaival részt vett környezetvédelmi pályázatokon, növények ültetésével szépítették a lakótelepet. Lelkesítő munkájának köszönhető, hogy a sárberkiek aktív környezetvédőként tevékenykednek. Plakátjaival, szülőknek-diákoknak rendszeresen meghirdetett akcióival, több száz családban mélyítette el a „tudatos vásárló” és az „ökológiai lábnyom” fogalmát, indította be a szelektív hulladékgyűjtést intézményükben. Rendszeresen vesz részt környezetvédelmi konferenciákon, ahol szakmai, módszertani ismereteit bővíti. .Az iskolai öko-munkaközösség vezetője, az éves öko-munkaprogram kidolgozója. Olyan úttörőmunkát végez, amelynek látványos eredménye, hogy a Sárberki Általános Iskola, Tatabánya városában elsőként, nyerte el az Ökoiskola címet.

2015 - Szoboszlai Antal

Szoboszlai Antal évtizedek óta a Síkvölgyi Horgász Egyesület vezetője. Kiemelt feladatának tartja a jövő generációjának környezettudatos nevelését. Munkahelyén, családjában nem csak hirdeti, hanem szeretettel rávezeti a környezetében élőket az élettér védelmére. Hobbiját is ebben a szellemben műveli, bevonva kicsiket, nagyokat a szépítő, építő tevékenységbe.

Évente horgásztáborokat szervez sporttársaival együtt, feláldozva szabadidejét. Pedagógiai érzékét dicséri, ahogy a gyermekeket rávezeti a környezettudatosságra. A horgászat csínját-bínját is elsajátítják, és közben észrevétlenül a környezetvédelem harcostársaivá válnak. Pedagógusok bevonásával előadásokon szélesíti ismereteiket a biológiai tudományokban is.

Önként vállalt feladata, hogy a Síkvölgyi tavak környékét, és magát a tavat tisztán tartsa. Ehhez megnyeri, és a munkába bevonja az egyesület tagjait is. Munkájával a természet értékeinek megőrzését szolgálja, és ez által az ott élők szeretetét, bizalmát vívta ki. A környezetvédelem területén, mely korunk egyik legégetőbb problémája, elkötelezetten tevékenykedik. Közösségformáló személyisége magával ragadja a körülötte élőket, és meggyőzi szemlélete igazságáról a városban élőket.

2014 - Tóthné Harcsa Annamária

Tóthné Harcsa Annamária 21 éve dolgozik a Kertvárosi Óvodában. Óvodapedagógusi oklevelét a Budapesti Tanítóképző Főiskolán szerezte 1997-ben. Elkötelezett híve a környezetvédelemnek, a tudatos energiafogyasztásnak. Pedagógiai munkájában az óvodai környezeti nevelés mindig nagy hangsúlyt kapott. 2008-ban az ELTE TÓFK karán környezeti nevelés szakon további képesítést szerzett. Célja, hogy elősegítse az óvodás korosztály környezettudatos szemléletének, magatartásának, életvitelének kialakulását, amivel elérhető, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen majd tevékenységében, döntéseiben alkalmazni, érvényesíteni ezt a szemléletet és ismeretanyagot. Nevéhez fűződik, hogy az óvoda 2013 decemberében másodszor is elnyerte a szigorú követelményrendszernek megfelelő Zöld Óvoda címet. Tevékenyen részt vett az óvoda Hulladékfaló – a hulladék érték, a Lakó- és helytörténeti program valamint az Erdei Óvoda program „Jó gyakorlatainak” kidolgozásában, megszervezésében, lebonyolításában. Az egészséges életmód támogatójaként 2005-ben elvégezte a Dohányzás vagy Egészség? – kiegészítő óvodai programot, melynek szakmai anyagát beépíti az éves munkatervébe. Tóthné Harcsa Annamáriát a környezeti nevelés terén példamutató, aktívan tevékenykedő óvodapedagógusnak ismerjük, aki mindent megtesz azért, hogy gyermekeinkből környezetét ismerő és azért felelősséget érző felnőtt váljék.

2013 -  Deákné Csom Andrea

Deákné Csom Andrea 1981-ben végzett az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán. Pályáját a Kossuth Lajos Általános Iskolában kezdte, majd három évig a Bánhidai Általános Iskolában tanított. Ezután útja ismét visszavezette első munkahelyére, ahol egészen 2000-ig a Szent Margit Iskolába jöveteléig dolgozott. Minden lehetőséget kihasznált, hogy diplomája mellé még több ismeretet szerezzen, melyeket elsősorban természet és környezetvédelmi témákban tartott továbbképzéseken szerzett meg. Jelenleg a TSC Természetjáró szakosztályának szakosztályvezetője. Ebben a minőségében kitartó szervezője a Tatabánya 20 és 30 elnevezésű hagyományos túráknak. Rendszeresen szakosztályi túrákat szervez, melyek legnagyobb eredménye a túrázáson és a fizikai egészségmegőrzésen túl az is, hogy ezeken az egészen kicsi gyerekektől kezdve a nyugdíjasokig széles körben vegyenek részt a természetet szerető egyének, családok. Rendszeresen tanul, tájékozódik, részt vesz a környezeti nevelési konferencián, továbbképzéseken, az iskola környezeti nevelési programjainak kidolgozását is végezi. Deákné Csom Andreát a környezeti nevelés terén példamutató, aktívan tevékenykedő pedagógusnak ismerjük, aki mindent megtesz azért, hogy gyermekeinkből környezetét ismerő és azért felelősséget érző felnőtt váljék. A pályán eltöltött évek elismeréseként Zöld Ág díjat vehet át.

2012 - Imeli Lászlóné Walcz Éva

Imeli Lászlóné Walcz Éva 1978-ban testnevelés-népművelés szakon végzett az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán. 1978-1979-ig Oroszlányban dolgozott a 3. számú Általános Iskolában. 1979-1986-ig a Dózsa György Általános Iskola napközis nevelőjeként dolgozott tovább, majd 1986-1987 között a József Attila Általános Iskola napközis nevelője. Az Óvárosi Általános Iskolának 1987 óta tagja. Munkabírását mutatja, hogy sikeres oktató-nevelőmunkája mellett a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Kar Környezetvédelmi Szakmérnöki Főiskoláján környezetvédelmi szakirányú oktatásban vett részt és itt környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szakosító oklevelet szerzett. Ezt a képzést munkájában rögtön hasznosította, több pályázatot adott be. Javaslatára az iskolában az 1999-2000-es tanévben kiemelt szerepet kapott a környezet- és természetvédelem. Ennek érdekében környezetvédelmi szakkört szervezett és városi környezetvédelmi versenyt hirdetett. Maga a verseny 2000 áprilisa óta zajlik az iskolában, attól kezdve a döntőt három levelezős verseny előzi meg.

2011 - Dr. Sopowné Balogh Elvira

Dr. Sopowné Balogh Elvira 1989-ben a Janus Pannonius Tudományegyetemen végzett biológia-technika tanár szakon. 1994 óta a Bárdos László Gimnázium tanára, ahol minden korosztályt tanít. Diákjai az OKTV, a Kitaibel Pál- és a Herman Ottó-versenyen is évről évre sikereket érnek el. Az iskola természettudományi munkaközösségének vezetője, és idén kilencedik alkalommal szervezte meg a Diákbiológus és Környezetvédő Napokat.

2010 - Kiss Alajosné

Kiss Alajosné a Sárberki lakótelepen önkéntes munkával gondozza a városrész 25 éves fennállásának emlékére emelt Bányász-szobor és lakóhelye környezetét.

2009 - Rákász Mihály

2008 - Doktor Imréné

2007 - Gerecse Barlangkutató és Természetvédő Egyesület

2006 - Molnár Lászlóné