Tatabánya Közbiztonságáért díjasok

2016 - Komlós Tamás

Komlós Tamás tűzoltó őrnagy 2012-ben került a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság állományába tűzoltóparancsnok-helyettesként. Szolgálatát kiváló eredménnyel látja el, évek óta közreműködik a tatabányai tűzoltók képzésében. Feladatai keretében hatósági, szakhatósági tevékenységet folytat, a tatabányai járás mentőcsoportjának vezetője.

Kiemelt szerepet látott el a 2013. márciusi hó helyzet felszámolásában, a júniusi árvízi helyzetben hetekig körzeti felelősként végezte munkáját. Évek óta részt vesz a „Tatabányai Közbiztonsági Nap” szervezésében, az olyan népszerű „Nyitott kapuk”rendezvényen szakmai bemutatókat kordinál. Irányítja az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez szükséges közösségi szolgálaton részt vevő diákok munkavédelmi és szakmai képzését.

Sokrétű tevékenységet folytat a tatabányai tűzoltóság működési területén, ezen belül kiemelten Tatabánya város közbiztonsági helyzetének javításáért. Munkavégzését szorgalom jellemzi, szakmai tudása és felkészültsége, elhivatottsága példa értékű az állomány előtt. A rábízott feladatokat tudása legjavából, maradéktalanul végrehajtja.

Tevékenységével, nagyfokú hivatástudatával hozzájárul Tatabánya közbiztonsági helyzetének javításhoz, így Komlós Tamás méltán érdemelte ki a tatabánya Közbiztonságáért Díjat.

2014 - Biacsi Sándor

2012 - Baktai Gábor

Baktai Gábor rendőr alezredes 1995-ben végzett a Rendőrtiszti Főiskola Közlekedési Szakán, ezután állt szolgálatba a Tatabányai Rendőrkapitányság Közlekedési Osztályán. 1997-től megbízott, majd kinevezett alosztályvezetőként dolgozott a helyszínelő és balesetvizsgáló alosztályon. E munkakör mellett 2006-ban osztályvezetői teendőket is ellátott, és kiváló teljesítményének köszönhetően kinevezték ki a terület vezetőjének. Munkavégzését a szorgalom és törvényesség jellemzi, szakmai tudása és felkészültsége, elhivatottsága példaértékű az állomány előtt. Nagy munkabírású, fegyelmezett vezető, és mindezt munkatársaitól is elvárja. A vezetése alatt álló osztály magas szakmai színvonalon végzi tevékenységét. A rábízott feladatokat legjobb tudása szerint, maradéktalanul ellátja, és a napi feladatok mellett, szervezi és koordinálja a rendőrkapitányság baleset-megelőzési tevékenységét. Elöljáróival, munkatársaival jól együttműködik, az osztálya munkáját, a szolgálat ellátását precízen, odaadással szervezi és irányítja.

2011 - Zsombók László

Zsombók László ny. rendőralezredes 1975-ben kezdte meg rendőri szolgálatát, majd 1992-ben nevezték ki a Bűnmegelőzési és Ifjúsági Alosztály vezetőjének, ezt a feladatot 2005-ig, nyugdíjba vonulásáig látta el. Az általa vezetett osztály a D.A.D.A programon  keresztül iskolai felvilágosító előadásokkal mutatta be a drog használatának veszélyeit. Vagyonvédelmi kiállításokat és konferenciákat szervezett a lakosság felvilágosítása érdekében. A város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottságának megalakulásától társelnökként nagy segítséget nyújtott a bizottság szakmai munkájához. Kiemelt feladatának tekintette a rendvédelmi oktatás megszervezését a Péch Antal Szakközépiskolában. Meghatározó szerepet vállalt a Tatabányai Polgárőrség megalakításában, szakmai tapasztalataival segítette a polgárőrők felkészítését. Nyugdíjba vonulása után is tovább tevékenykedett a Polgárőrségben, melyet a egyesület elnöksége is elismert és 2006-ban egyhangú szavazással választotta meg a Tatabányai Polgárőr Egyesület elnökének. Az általa vezetett civil szervezet jelentős segítséget nyújt a létszámhiánnyal küzdő rendőrség munkájához, a rendőrséggel és a várossal együttműködve számos városi rendezvényen és eseményen működik közre a rend fenntartásában.

2010 - Komocsár Márton

2009 - Allianz Hungária Biztosító és Bank Zrt. Területi Igazgatósága

2008 - Csonkáné Huszár Anita

2007 - Bányai Szilárd

2006 - Molnár István Zoltán

2005 - Sántik Lajos

2004 - Léber Lászlóné

2003 - Csizmadia József

2002 - Bakó József, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya és Mayer József

2001 - Kuczmann Gyula, Németh Sándor és Péter István

2000 - Takács Péter

1999 - Végvári István, Hegedüs Csaba, ASG Gépgyártó Kft.

1998 - Tatabánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma és Bolla Lajos