Szabó Ignác-díjasok

2017 - Mosolygós Gyermekekért Alapítvány

A Mosolygós Gyermekekért Alapítvány 2002-ben alakult azzal a céllal, hogy a megyeszékhely hátrányos helyzetű gyermekeinek, fiataljainak életminőségét jobbá tegye. Céljaik közt oktatási, nevelési, egészségmegőrzési, betegség megelőzési, áldozatkezelési, bűnmegelőzési, drogprevenciós, képességfejlesztési, ismeretterjesztési és társadalmi esélyegyenlőség elősegítési programok megvalósítása szerepelt.  15 éves, civil szférában eltöltött tevékenységük során számos olyan programmal segítették a családok és gyermekek életét, amely során példaértékű mintát adtak ahhoz, hogy a hátrányos helyzetből is van esély a kiemelkedésre, előrejutásra. A Vértes Centerben több éve megrendezett „Köztes átmenetek” elnevezésű interakciós dorgprevenciós kiállítás több száz fiatalt döbbentett rá a kábítószerek pusztító, elembertelenítő hatására és terelte el a figyelmüket a függőséget okozó szerekről.  Számtalan programot szerveznek gyerekeknek és családoknak, pályázatból hoznak létre ingyenes nyári táborokat a rászoruló gyerekeknek. Az egyik legsikeresebb programjuk, az Adventi Ablaknyitogató rendezvény az Árpád téren, amely azóta kiteljesedett és vált a város legnagyobb ünnepváró programsorozatává. A rendezvény elsődleges célja, az ünnepvárás mellett a város hátrányos helyzetű családjainak karácsonyi ajándékozása, élelmiszerek adományozása volt. Céljaik mellé a városban működő cégek, a társadalmi és civil szféra kiemelkedő személyiségei csatlakoztak és csatlakoznak jelenleg is.  Az alapítvány önkéntes tevékenysége meghatározó szereplője lett a megyeszékhely közösségi és civil életének.

A Mosolygós Gyermekekért Alapítvány másfél évtizedes önkéntes, gyermek-, és családbarát tevékenységével méltán vívta ki a város képviselőtestületének elismerését és ítélte oda a Szabó Ignác-díjat.

2016  -  Kocsis Gyöngyi és Dr. Honti Anna

Kocsis Gyöngyi 1981 óta dolgozik az egészségügyben. 1998-ban szakápolói diplomát szerzett, és azóta kiemelten foglalkozik a hepatológiai, májbetegek szakszerű ápolásával, gondozásával. Szakápolói munkáját nem a mindennapok rutinja jellemzi, alapfeladatai mellett fontosnak tartja a fiatal ápolók képzését és oktatását, emellett komoly tudományos előadásokat is tart, szakmai fórumokon rendszeresen megosztja tapasztalatait munkatársaival többek között az Infektológiai Szakdolgozók Vándorgyűlésén, az Ápolók Nemzetközi Napján, továbbá a Megyei Szakdolgozók Tudományos Napján.

2000-ben alapítója volt a májbetegek részére létrehozott "C" Klubnak, melyet több éves szervezés előzött meg. A működtetés keretein belül a májbetegek rendszeres tájékoztatást kapnak betegségükről és az újabb kezelési lehetőségekről.

Szintén ebben az évben hazánkban elsőként Dr. Szentgyörgyi László főorvossal együttműködve vezették be a májbetegek infektológiai és hepatológiai ambuláns szakellátását, és ezzel párhuzamosan alkalmazták a májbiopsziás, májból szövetmintavételes eljárást.

Betegei és az orvosi szakma véleménye alapján is szaktudása, segítő- és empatikus készsége elismerésre méltó.

Dr. Honti Anna 1984-ben szerzett orvosi diplomát a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Karán. Már egyetemi évei alatt is a gyermekgyógyászat érdekelte. 1984-ben a tatai kórház gyermekgyógyászati osztályán kezdett dolgozni, majd 1990-ben került Tatabányára, a Szent Borbála Kórház gyermekgyógyászati osztályára. Radiológiai szakvizsgát tett, és 1993-ban a Szent Borbála Kórház radiológiai osztályán dolgozott rövid ideig. E kis kitérő után visszahúzott a szíve a gyermekek világába, és 1998-ban átvette a felsőgallai gyermek körzeti orvosi praxist.

E különleges területen túlnyomó többségben roma származású, hátrányos helyzetű beteg gyermekekkel foglalkozik, munkája során a kisbetegek mellett a szülők meggyőzése a gyógymódok betartásáról és betartatásáról is komoly kihívást jelent számára. A gyógyítás mellett a hátrányos helyzetű családok lelki támasza is lett, hiszen sikerült elfogadnia a családokat és elfogadtatnia magát ezekkel a nehéz sorsú emberekkel.

Ebben a közegben komoly szakmai kihívást jelentett az egészségre és a megelőzésre való nevelés, melyet azonban kiemelten fontosnak tart. Háziorvosi praxisa mellett a felsőgallai általános iskolának és az óvodának is ő a gyermekorvosa.

Szakmai kvalitásai, elhivatottsága, a szakma iránti tisztelete vívta ki a város képviselő-testületének megbecsülését is.

2015 - Dr. Czelecz Zsuzsanna és Megyesiné Vida Andrea

Dr. Czelecz Zsuzsanna orvosi diplomájának megszerzése óta a tatabányai Szent Borbála Kórházban gyógyítja a gyermekeket, jelenleg a Csecsemő- és Gyermekosztály osztályvezető főorvosa. Szervezője és vezetője a gyermek-kardiológiai szakambulanciának, ahol sikerrel valósította meg Tatabányán is a szívbeteg gyermekek korszerű ellátását. Jelentős a gyermekkardiológusi tudományos tevékenysége is: szervezett már gyermek-kardiológiai konferenciát is, valamint résztvevője ás állandó segítője a Magyar Gyermekorvosok Társasága, a Gyermekkardiológiai Szekció és a Magyar Perinatológiai Társaság munkájának. Gyógyító munkáján kívül részt vállal a fiatal orvosok képzésében is, valamint jó kapcsolatot ápol a város és a megye házi- és gyermekorvosaival. Kiemelkedő szakmai tevékenységének, odaadó, önzetlen gyógyításának eredményeképpen a város képviselő-testülete Szabó Ignác díjat adományozott számára.

Megyesiné Vida Andrea először a tatabányai Dózsa György Iskolában kezdte meg pedagógusi munkáját, később a Komárom Megyei Gyermek és Ifjúságvédő Intézetben dolgozott majd a Megyei Csecsemőotthonban segítette a gyermekek örökbeadását. 2000 óta dolgozik a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központjában, kiemelkedően fontosnak tartva a szakmai konferenciákat, -műhelyeket és esetmegbeszéléseket. Szívügye a főiskolai hallgatók, pályakezdő kollégák mentorálása, az elméleti és szakmai elvek, protokollok maximális szintű átadása is. Embert próbáló hivatásán túl önkéntes munkájával segíti a Mosolygós Gyermekekért Alapítványt, ahol először a kuratórium elnökhelyetteseként, majd a felügyelő bizottság tagjaként tevékenykedett. Odaadó, emberséges munkájával, kiemelkedő szociális érzékenységével kivívta a képviselőtestület elismerését, melynek eredményeként Tatabánya Megyei Jogú Város Szabó Ignác díjjal jutalmazta őt.

2014 - Hamar László

Hamar László az Óvárosi Református Egyházközség szolgálatra való meghívására lelkészként került Tatabányára. A gondjaira bízott hívek és a kis közösség hitéleti szerepeinek felvállalása mellett a város nagyobb közösségei részére is vállal szolgálatokat. Az egyházközségi lelki gondozás mellett ellátja a Szent Borbála Kórház kórházlelkészi szolgálatát. Heti rendszerességgel látogatja és biztatja a kórház betegeit. A kórház keretein belül jelentős munkát vállal az intézmény Mentálhigiénés Központjának, a Megyei Drogambulanciának a munkájában, elsősorban a kábítószer fogyasztás miatt eljárás alá vont emberek, fiatalok megelőző, elterelő csoportos foglalkozásainak vezetésében, de a pszichiáter, addiktológus szakorvos kérésére egyéni readaptációs betegvezetéseket is vállal. Az egyéni problémák iránt tanúsított empátiája alapján a kórházi, szakrendelői kereteken túl, a betegek otthonában is ellátja ezt a feladatot és a konzultációk során fontos észrevételekkel segíti a szakorvosi munkát, a betegek gyógyulását. Lelkésztársával együtt elindította a Kodály téri Csellengők Klubbot, ahol olyan fiatalokkal keres kapcsolatot, akik az otthonukkal szemben az utcát részesítik előnyben. Odaadó munkájával, kiemelkedő szociális érzékenységével méltán vívta ki a képviselőtestület elismerését, melynek eredményeként Tatabánya Megyei Jogú Város Szabó Ignác-díjjal jutalmazta Hamar Lászlót.

2013 - Dr. Gémesi Gyuláné és Dr. Járay Géza

Dr. Gémesi Gyuláné szociális munkás szakmai feladatait minden munkakörben kiválóan végezte. Ezek ellátása mellett a szocializációs hátrányokból adódó problémák kezelésre is kiemelt figyelmet fordított. Munkatársaival prevenciós programokat szervezett a hátrányos helyzetben élő családok számára. Az ESZI Családsegítő Szolgálatnál a Mésztelepen több folyamatosan működő klubot és programot szervezett. Önkéntes munkákat vállalt többek között a Máltai Szeretetszolgálatnál, a Gólyahír Egyesületnél és a Mosolygós Gyermekek Alapítványnál.

Dr. Járay Géza a Szent Borbála kórház sebészeti és érsebészeti osztályának vezető főorvosa munkáját magas szintű szakmai tudással és a betegek iránti nagy empátiával látja el. Az ország számos kiemelkedő sebészeti centrumában, valamint külföldön képezte magát, új műtéti eljárásokat vezetett be a kórházban. Szakmai tapasztalatait átadja az osztály fiatal orvosainak, újabb műtéti eljárások bevezetését tervezi.

2012 - Dr. Kara Ágnes és Szabó Endréné

Dr. Kara Ágnes harminc éve gyógyítja körzetében a betegeket. Orvosi hivatásának gyakorlásakor fontosnak tartja a megelőzést is, az egészséges életmód elfogadtatását, komoly egészségnevelő tevékenységet folytat, kiemelkedően látja orvosi hivatásának feladatait. Szabó Endréné a díjat azzal érdemelte ki, hogy magas színvonalú szakmai munkával vezeti a Szent Teréz Idősek Otthonát, ahol 287 bentlakásos időskorú ellátásáról gondoskodik.  Az idei esztendő januárjától az Egyesített Szociális Intézmények szakmai igazgatóhelyettesi teendőit is ellátja. Önkéntesként évek óta dolgozik a Tatabánya Város Időskorúak Gondozásáért Alapítvány kuratóriumi elnökeként, de részt vállal a tatabányai civil háló erősítésében is.

2011 - Kun Sándorné és Dr. Plavecz János

Kun Sándorné több mint harminc éve szociális munkás, évekig dolgozott Mésztelepen, ahol az esélyegyenlőség megteremtése érdekében segítette a perifériára került gyermekeket és családokat. Dr. Plavecz János háziorvosi hivatását a legnagyobb szakmai igényességgel látja el, betegei tisztelik, becsülik. Magas színvonalú gyógyító tevékenysége mellett számos társadalmi feladatot is vállal.

2010 - Horváth Kálmánné, Makai Györgyné, Székely Ibolya és a Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete

Horváth Kálmánné 1972-ben diétásnővér-képző iskolát végzett Budapesten, majd a SOTE Egészségügyi Főiskolai Karának dietetikai karán szerzett diplomát. Diétásnővérkét kezdte szakmai pályafutását a megyei kórházban, kis kitérő után pedig 1977-1978-ban megalapította, majd vezette a tatabányai Öregek Napközi Otthonát. Ezt követően, 1980-tól egészen nyugdíjazásáig a Szent Borbála Kórházban dolgozott vezető dietetikusként. Életpályája során előadóként több orvoskonferencián és diabetes kongresszuson mutatta be szakmai hozzáértését és tapasztalatát, osztotta meg kollégáival tudását. Több publikáció is a fűződik nevéhez, többek között a Vademecum – táplálkozás fejezet gyermekorvosok számára. Horváth Kálmánné szakmai elhivatottságát jelzi, hogy számos egészségügyi egyesület alapító tagja, többek között az országban elsőként a megyeszékhelyen létrehozott Kismama Klubnak, a Megyei Gyermek Cukorbeteg Klubnak, és a Csontritkulás Egyesületnek. Tevékenységével népszerűsítette az egész-séges táplálkozást, sokat tett azért, hogy a városban nagyobb figyelmet fordítsanak a betegségek megelőzésére. Közel negyvenéves szakmai pályafutásával megalapozta a dietetikus szakma tiszteletét és megbecsülését.

Makai Györgyné 1967-ben végezte el a Budapesti Védőnőképző Iskolát, majd a 80-as évek elején főiskolai diplomát szerzett. Pályája kezdete óta a megyeszékhelyen dolgozott és munkája során a szakma több területén, és a környező községekben, a kórház szülészeti osztályán, valamint védőnőként is ellátta feladatát. Magas szociális érzékenységgel segítette a rászorulókat, szakmai segítséget megadva és fáradságot nem kímélve küzdött gondozottjai egészséges szemléletének kialakításában. Meggyőződéssel harcolt a csecsemők anyatejes táplálásának elfogadásáért, melyben kimagasló eredményeket ért el. 1989-ben a városban létrehozott Kismama Klub alapító tagja, azóta is aktív szervezője, működtetője. Több évtizedes munkája során számos csa-ládot sikeresen készített fel a szülői szerepre. 1979-ben főorvosi dicséretben, 1989-ben pedig Kiváló Egészségnevelő kitüntetésben részesült. 2005 és 2010 között nyugdíjasként is folytatta védőnői hivatását, és közel 43 éves védőnői szolgálatával emelte a védőnői pálya megbecsülését és rangját. Munkájával nem csupán a szakma tiszteletét, hanem a szülők megbecsülését is kivívta.

Székely Ibolya Erdélyben, Dicsőszentmártonban született és 1990 óta él Magyarországon. A Samaritánus Alapítvány megalakulása óta dolgozik a civil szervezetnél, amely a hátrányos helyzetű családok megsegítésére alakult. Elsődleges céljuk a szegény családok élelmiszerrel, ruhaneművel és háztartási eszközökkel való ellátása. Székely Ibolya, mint az alapítvány főállású munkatársa ebben a szociális ellátó munkában veszi ki lekötelezetten és aktívan a részét. Több száz tatabányai családdal tart közvetlen és rendszeres kapcsolatot, összegyűjti az igényeket, majd elosztja az élelmiszer és ruhanemű adományokat. Különösen nagy gondot fordít az egyedülálló, idős emberek látogatására és segítésére. Az alapítvány 2000 óta ingyenes tábort szervez hátrányos helyzetű fiatalok és árva gyermekek számára, ahol a szakember látja el a táborozókat. Előkészíti és lebonyolítja az alapítvány rendezvényeit, a karácsonyi ajándékosztásban is kiemelt szerepet vállal. Székely Ibolya lelkiismeretes és odaadó munkájával sokat tesz azért, hogy a városban élő hátrányos helyzetű családok életkörülményei javuljanak.

A Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete 1981-ben hetven mozgáskorlátozott taggal alakult meg az egyesület azzal a mottóval „Minden területen az érintett a legjobb szakértő”, ezért az egyesületben is mozgáskorlátozottak dolgoznak a mozgáskorlátozottakért. Jelenlegi taglétszámuk közel 3800 fő. A megye legnagyobb kiemelten közhasznú civil szervezeteként tevékenykednek sorstársaik érdekében. A mozgáskorlátozottságból eredő sajátos érdekek feltárása, megfogalmazása mellett különös gondot fordítanak sorstársaik érdekvédelmére, képviseletére és érvényesítésére a jogalkotás befolyásolására irányuló munkában is. Létrejött az a Támogató Szolgálat, mellyel speciális segítő, szállító, sorstársi tanácsadó és információs szolgálatot működtetnek. Közreműködnek az állam által nyújtott, a mozgáskorlátozottságból eredő egyes hátrányok kiegyenlítését szolgáló támogatásoknak a jogosultsághoz való eljuttatásában, például a lakás akadálymentesítési támogatás és a közlekedési támogatás odaítélése során. Az egyesületen belül társadalmi és fizetett munkatársak is vannak, akik túlnyomó része maga is egészségkárosodással vagy fogyatékkal él. Az egyesület tevékenységével a mozgáskorlátozottak számára olyan lehetőséget kínál, amely megpróbálja a fogyatékos létből eredő különbségeket kiegyenlíteni, és ezzel nem csupán anyagi, de lelki segítséget is nyújt a hozzájuk forduló sorstársaknak. Az egyesület által nyújtott fizikai és lelki támasz adhat erőt a tagoknak ahhoz, hogy életüket az egészséges emberek életminőségéhez hasonló színvonalon tudják leélni, és ne érezzék magukat kirekesztve a társadalomból. Válóczi Ferenc, az egyesület elnökeként hosszú ideje fáradozik azon, hogy sorstársainak megkönnyítse a mindennapokat.

2009 - Dr. Boros József, Dr. Csőkör György, Mecsei Ilona és a Sárberki Bölcsőde kollektívája

2008 - Dr. Borsos Ágnes, Dr. Kis József, a Módszertani Bölcsőde kollektívája és Fink István

2007 - Dr. Kocsis Judit, Dr. Dombi Péter és Szódáné Mazalin Éva

2006 - Dr. Nagy Gábor, Bálványos István, László György és Lukács Lászlóné

2005 - Dr. Pintér Antal, Dr. Róna György, Almásiné Rabi Katalin és a Samaritánus Alapítvány

2004 - Dr. Józsa István, Dr: Bíró Gábor, Szabó Jánosné és Turi Józsefné

2003 - Dr. Kiss Ilona, Dr. Kindler Miklós, Varga Lászlóné és Strezeneczki Gyuláné

2002 - Dr. Almer László, Kassay Farkas Sándor, Dr. Sassi Endre, Sántik Lajosné és Tóth Imréné

2001 - Dr. Iffiú András, Major József, Dr. Schmelek Zsuzsanna, Dr. Nagy Béla és Dr. Szabó Éva

2000 - Károly Józsefné, Misák Sándorné, Dr. Bartus Béla, Dr. Hargitai Ferenc és Dr. Pulai Katalin

1999 - Dr. Szand Mária, Dr. Nagypál István, Dr. Bártfai Zsuzsanna, Dr. Egervári Magdolna és Dr. Dóra Ferenc

1998 - Dr. Békefi Dezső, Dr. Juhász Egon, Dr. Káfony András, Dr. Zulik Róbert És Szalai Istvánné

1997 - Dr. Hubacsek Magdolna, Kovács Józsefné, Dr. Szőts Helga és Dr. Szűts Iván

1996 - Dr. Kende József, Dr. Kocsis Gábor, Dr. Úr Győző és Dr. Darabos László