Évgyűrű díjasok

2017 - Szőke Mihályné

Szőke Mihályné, Margó 20 éve a BDSZ Újvárosi Nyugdíjas Klubjának vezetőségi tagja. A tagság bizalmának és egyöntetű szavazatának köszönhetően 2014 óta vezeti a KPVDSZ 120 főt számláló területi nyugdíjas klubját. Munkáját nagy odaadással, lelkiismeretesen végzi, társai irányában mindig figyelmes, nyitott és segítőkész. Klubvezetőként rendkívül tevékeny és ötletgazdag.

Aktív tagja a városi nyugdíjas klubvezetők klubjának, munkájával nagyban segíti a Tatabányai Idősügyi Tanács véleményformálását. Nevét ismerik és elismerik a városban működő szenior közösségek vezetői is.

Közösségével állandó résztvevője a tatabányai és kistérségi kulturális rendezvényeknek, és kiváló munkakapcsolatot ápol a KPVDSZ Művelődési Ház vezetőivel, valamint az ott működő csoportokkal. Létrehozója és összefogója a művelődési ház önkéntes csapatának.

Életében, munkájában kiemelkedő szerepet kap a közösségépítés és a közösségformálás, melyre mindannyian büszkék lehetünk. Emberi magatartásával, mindig segítő hozzáállásával olyan példaértékű vezető, aki méltán kivívta közösségünk tiszteletét

2016 - Molnár Piroska

Molnár Piroska 1963 és 1988 között a tatabányai Egyesített Kórházban dolgozott, elhivatottságára jellemző, hogy munkaidőn kívül is segítette az időskorú pszichiátriai betegeket, kapcsolatokat épített és segítő teameket hozott létre páciensei érdekében.

Ezt követően 2005-ig az Egyesített Szociális Intézményeknél a Területi Gondozás vezetőjeként alapította meg a Mentálhigiénés Klubot, megszervezte a Jelzőrendszeres Segítő Szolgálatot, az Idősek Gondozóházát, mindemellett módszertani munkát is végzett. Hatékonyan képviselte az időskorúak érdekeit; szakmai tapasztalatait, ismereteit kamatoztatva részt vett az ellátó rendszer fejlesztésében.

1993-ban alapító tagként hetedmagával létrehozta a jelenleg is működő Tatabánya Város Időskorúak Gondozásáért Alapítványt, amelynek jelenleg is aktív segítője. Alapítványi tevékenysége kiemelkedő és példaértékű. A város évekig működő S.O.S. telefonos segélyvonalán önkéntesként vállalt szolgálatot, vigaszt nyújtva a rászorulóknak.

Jelenleg is aktívan dolgozik a Vöröskeresztnél, segíti az időseket, felkarolva a pszichiátriai és szenvedélybetegeket. Adományokat gyűjt, csomagokat visz a kórházi kezelésre szoruló egyedülállóknak, képviseli a városban élő idős emberek érdekeit, önkéntesként számos programot szervez számukra, támogatja az időseket ellátó intézményeket.

Ha valakire, akkor rá nagyon igaz az „életen át tartó tanulás”, hiszen az elmúlt évtizedekben folyamatosan képezte magát annak érdekében, hogy segítő tevékenységét még eredményesebben végezhesse. A városban ma sincs olyan karitatív megmozdulás, kezdeményezés, ahol ne találkoznánk vele szervezőként, önkéntesként vagy érdeklődőként.

Molnár Piroska nyitott, társai iránt mindig figyelmes, segítőkész, aktív és kreatív egyéniség, a hozzá fordulóknak mindig segítő kezet nyújt.

Közösségünk szeretett és nagy megbecsülésnek örvendő tagja méltán vívta ki hát Tatabánya Megyei Jogú Város kitüntetését, amely egy több mint fél évszázados értékteremtő és példaértékű munka elismerése.

2015 - Szapu Györgyné

Szapu Györgyné 1942-ben született Kunszentmiklóson. Nehéz gyerekkorát követően nevelői és tanári segítséggel elvégezte a középiskolát, majd a felsőfokú óvónőképzőt is. 1963-ban szerzett diplomát és még abban az évben Tatabányára került, ahol először a Ságvári Endre Óvodában, 1965-től pedig a Vörösmarty Óvodában teljesített szolgálatot. Ebben az intézményben vezetői állást is kapott, és az Árpád Gimnázium és Óvónőképző Szakközépiskolában óraadó tanárként oktatta a leendő óvónőket. A megyei Pedagógus Szakszervezetnél 5 évig vezette az óvodai tagozatot.

1989 óta nyugdíjas és 1994-től tagja a Városi Pedagógus Nyugdíjas Klubnak, ahol évekig vezetőségi tagként tevékenykedett, 2015 júniusában pedig átvette a közösség vezetését. Három éve tagja az Idősügyi Tanácsnak, ahova a nyugdíjas klubvezetők klubja delegálta.

Nyitott egyéniség, társai iránt mindig figyelmes, segítőkész, aktív és kreatív klubvezető. Érdeklődési köre rendkívül széles, a klubvezetői klub és az Idősügyi Tanács tagjaként jól ismeri a városban működő nyugdíjas klubok munkáját. Közösségével állandó résztvevője a tatabányai és kistérségi kulturális rendezvényeknek és a KPVDSZ Művelődési Ház vezetőivel, az ott működő csoportokkal is jó munkakapcsolatot ápol.

Életét az alábbi hitvallással jellemzi: „A közösségben és nem családban nevelkedett ember, mint én, mindig a közösségért dolgozik.”

2014 - Petényi György

Petényi György 1928-ban Dunaszerdahelyen született, onnan 1947-ben telepítették családjával Környére, ahol a helyi fiatalság vezető egyéniségévé vált és a színjátszókörben, helyi rendezvények szervezésében is közreműködött. 1949-től a Bánhidai Erőműben dolgozott, ahol távvezetékeket telepítettek, 1952-ben áthelyezték az OVIT-hoz és villanyszerelőként technikusi végzettséget szerzett, majd a bokodi erőműhöz került csoportvezetőnek és később osztályvezetőként innen vonult nyugállományba. Munkakörének köszönhetően szakmájában nemcsak helyileg, de országosan is sokak által vált ismert személlyé. Társadalmi munkában és a Villamos-energiaipari Nyugdíjas Alapítvány kuratóriumi tagjaként is segítő, közvetítő, összekötő személyként intézte az aktív dolgozók ügyeit. Feleségével az ötvenes évek elején örömmel kapcsolódtak be az erőmű házépítési programjába, így épült fel családi házuk 1956-ra. Házasságukból egy leánygyermek született.   A munka és a család mellett fontosnak tartotta, hogy nagyobb közösséggel is szoros kötelékben legyen, ezért nyugdíjba vonulása után feleségével együtt csatlakozott a lakótelepen működő nyugdíjas klubhoz. Szívesen vett részt a programok szervezésében, majd 1990-től, közel huszonöt évig a Hőerőmű Nyugdíjas Klub vezetőjeként tevékenykedett, egyéniségével, szociális érzékenységével és sok éves tapasztalatával tartotta össze a nyugdíjas közösséget. Irodalmi és történelmi tudását örömmel adta át a klubtagok részére, lelkesen szervezett előadásokat, vetélkedőket, utazásokat, nagy precizitással hívta össze a klubösszejöveteleket és a közösségi programokhoz igyekezett támogatást is szerezni.

Igazi közösségi ember volt, munkahelyén, lakókörnyezetében és családjában nagy tiszteletnek örvendett, emberi magatartásával szeretetet és megbecsülést váltott ki és mindig jó szándékkal nyújtott segítő kezet. Egészségi állapotára való tekintettel, családja kérésére a nyugdíjas klub vezetéséről 2014-ben lemondott, ám tanácsaival továbbra is támogatta a klub munkáját. A tatabányai idős korosztály, a nyugdíjas társadalom mindennapjait, boldogulását segítő munkásságát Tatabánya Évgyűrű-díjjal ismerte el.

2013 -  Erdész Gyuláné

Erdész Gyuláné nemcsak óvónőként, de szakfelügyelőként és a városi pedagógus szakszervezet alapító tagjaként is aktívan tevékenykedett, 1980 óta vezeti a Városi Pedagógus Nyugdíjas Klubot. Eddigi tevékenységét arany, gyémánt és az idei évben a Magyar Kultúra Napján vas oklevéllel ismerték el.

2012 - Heizler Károlyné

Heizler Károlyné több évtizeden át vezette a Dózsakerti Nyugdíjas Klubot, igazi közösséget teremtett, kirándulásokat, utazásokat, vetélkedőket, klubfoglalkozásokat, bálokat szervezett. Meglátása szerint a programok segítségével az idősek tevékeny kapcsolatokat alakíthattak ki egymással, részesei lehettek a helyi közösségeknek, s így bekapcsolódhattak környezetük, a város alakításába is. A rendszeres találkozások, a klubélet fiatalos lendületet adott mindenkinek, a társak pedig támaszt nyújthattak a bajban és a mindennapi életben. Marika néni a Tatabányán működő nyugdíjas közösségekkel is szinte napi kapcsolatot ápol, városszerte mindenütt ismerik, szeretik őt, a klubvezetők fórumának aktív tagjaként is ismertté vált a nyugdíjas társadalomban.

2010 - Kovácsné Hetényi Mária

Kovácsné Hetényi Mária a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán népművelő-könyvtár szakon szerzett diplomát, korábban igazgatóhelyettese, majd 1978-tól a mai napig igazgatója a KPVDSZ Művelődési Háznak. A kultúra területén végzett kiemelkedő tevékenységét igazolja, hogy 1977-től a Magyar Népművelők Egyesületének, majd 1993-tól az Országos Önigazgató Szakmai Szervezet elnökségi tagja. 1997-től egyik alapítója és elnöke a tatabányai kulturális szakmát tömörítő Művelődési Műhelynek, és a városban végzett szakmai munkájával külsős tagként is segítette a városi közgyűlés kulturális bizottságának munkáját.

A szakmakultúra iránti elkötelezettsége és fáradhatatlan munkája elismeréseként több szakmai díjat kapott: 1978-ban Kiváló Népművelő, 1999-ben a Magyar Népművelők Egyesületének emlékplakettje, majd 2000-ben a város Tatabánya Kultúrájáért díjjal ismerte el. Több újvárosi nyugdíjas közösség tevékenységét személyesen segíti, és megalakulása óta részt vesz az Idősügyi Tanács munkájában is. Az idei évben első alkalommal megrendezett Szépkorúak Báljának szervezése is személyes irányításával sikeresen zajlott le. Kovácsné Hetényi Mária az időskorúakért végzett több évtizedes munkájával méltán vívta ki az Idősügyi Tanács és a megyeszékhely képviselőtestületének bizalmát és elismerését. Nyugdíjas kora ellenére fáradhatatlanul dolgozik azért, hogy az idős korosztálynak is méltó, megbecsült helye legyen a város társadalmi kulturális és közösségi életében.

2009 - Palotás Pál