Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Segítő Szolgálat

A Segítő Szolgálat feladata, hogy a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás településein segítséget nyújtson az idős, beteg embereknek.

Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes idősek napközbeni ellátására szolgál.

Házi segítségnyújtás keretében az intézmény gondoskodik azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. Segít a környezeti, a testi higiénia megteremtésében, bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, orvoshoz kísérik a beteget és besegítenek a háztartás vitelében, kapcsolattartásban.

Az étkeztetés életkor, egészségügyi állapot és szociális rászorultság esetén a legalább napi egyszeri meleg étkezést biztosítja. Ez történhet helyben fogyasztással, elvitellel és a lakásra szállítással.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében az adó-vevő rendszeren történő jelzés alapján 24 órán keresztül nyújt segítséget rosszullét, baleset esetén az ellátott saját lakásában.

Szakmai vezető: Somlói-Nagy Renáta 
2800 Tatabánya, Cseri u. 34.
Telefon: 34/512-906 
Email: teruletigondozas.tb@gmail.com

 

Újvárosi segítő Szolgálat (demens nappali ellátás)
2800 Tatabánya, Huba vezér u.6 -  14. 
Telefon: 34/789-411
Email: eszi.ujvaros@gmail.com

 

Alsógallai Segítő Szolgálat 
2800 Tatabánya, Mátyás király u. 20. 
Telefon: 34/305-855

Email: eszi.alsogalla@gmail.com

 

Kertvárosi Segítő Szolgálat 
2800 Tatabánya, Balaton u. 1. 
Telefon: 34/425-887 

Email: eszi.kertvaros@gmail.com

 

Környei Segítő Szolgálat 
2851 Környe, Tó part u. 8. 
Telefon: 34/473-040 

Email: eszi.kornye@gmail.com

 

Vértesszőlősi Segítő Szolgálat 
2837 Vértesszőlős, Ady E. u. 2/d
Telefon: 34/379-500 

Email: vszolos.ik@gmail.com

 

Tarjáni Segítő Szolgálat 
2831 Tarján, Rákoczi u. 13-17. 
Telefon: 34/372-088

Email: iktarjan@gmail.com

***

Pszichiátriai betegek nappali ellátása
2800 Tatabánya, Körösi Csoma S. tér 14
Telefon: 34/785-446

Email:eszi.menta@gmail.com

Nappali ellátást biztosító intézmény pszichiátriai betegek részére. A klubot szakorvosi javaslat alapján lehet igénybe venni. Az ellátás során szakképzett mentolhigiéniás munkatársak biztosítanak színvonalas ellátást, egyéni és csoportos foglalkozásokat tartanak, segítik az ellátottak társadalomba történő visszailleszkedését. A klubban lehetőség van étkeztetés igénybevételére is.