Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Segítő Szolgálat

A Segítő Szolgálat feladata, hogy a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás településein segítséget nyújtson az idős, beteg embereknek.

Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes idősek napközbeni ellátására szolgál.

Házi segítségnyújtás keretében az intézmény gondoskodik azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. Segít a környezeti, a testi higiénia megteremtésében, bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, orvoshoz kísérik a beteget és besegítenek a háztartás vitelében, kapcsolattartásban.

Az étkeztetés életkor, egészségügyi állapot és szociális rászorultság esetén a legalább napi egyszeri meleg étkezést biztosítja. Ez történhet helyben fogyasztással, elvitellel és a lakásra szállítással.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében az adó-vevő rendszeren történő jelzés alapján 24 órán keresztül nyújt segítséget rosszullét, baleset esetén az ellátott saját lakásában.

Intézményvezető: Somlói-Nagy Zsuzsanna
2800 Tatabánya, Huba vezér u. 14.
Telefon: 34/305-370
Email: teruletigondozas.tb@gmail.com

Alsógallai Segítő Szolgálat
2800 Tatabánya, Mátyás király u. 20.
Telefon: 34/305-855

Kertvárosi Segítő Szolgálat
2800 Tatabánya, Balaton u. 1.
Telefon: 34/425-887

Környei Segítő Szolgálat
2851 Környe, Tó part u. 8.
Telefon: 34/473-040

Vértesszőlősi Segítő Szolgálat
2837 Vértesszőlős, Tanács u. 79.
Telefon: 34/379-500

Tarjáni Segítő Szolgálat
2831 Tarján, Rákoczi u. 13-17.
Telefon: 34/372-625

***

Mentálhigiénés Klub
2800 Tatabánya, Huba vezér u. 6.
Telefon: 34/309-344

Nappali ellátást biztosító intézmény szenvedély és pszichiátriai betegek részére. A klubot szakorvosi javaslat alapján lehet igénybe venni. Az ellátás során szakképzett mentálhigiéniás munkatársak biztosítanak színvonalas ellátást, egyéni és csoportos foglalkozásokat tartanak, segítik az ellátottak társadalomba történő visszailleszkedését. A klubban lehetőség van étkeztetés igénybevételére is.