József Attila Általános Iskola

Az óvárosi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a város egyik legnagyobb múltú iskolája, 1942-ben épült.

1988–93 között az épület bővítése és felújítása során korszerű könyvtárat, kényelmes tantermeket, szaktantermeket, informatikai termet, előadótermet, szociális helyiségeket alakítottak ki. Az iskola művészetoktatási intézmény (rajz és képzőművészeti szak, színjátszó kör). Fő céljuknak a korszerű, továbbépíthető ismeretanyag közvetítését tekintik.