Füzes Utcai Általános Iskola

Az iskola Hatos-telepen található. Tanítványaik többsége Mésztelepről és Hatos-telepről jár be. Ez a környék Tatabánya szociálisan legelmaradottabb területe. A tanulólétszám 139 fő. A diákok 2.15%-a sajátos nevelési igényű tanuló, akik integrált nevelésben részesülnek.

A hátrányok csökkentése érdekében 2004. szeptember l-jétől a Kossuth Lajos Általános Iskola önkormányzati döntés alapján összevonták a Fellner Jakab Szakközépiskola és Szakiskolával. A határozattal a nyolc osztályt végzett diákok számára biztosítottá vált a folyamatos továbbhaladás. Sorsuk jobban nyomon követhető. Elsődleges célként fogalmazódott meg, hogy minél többen szerezzék meg a szakmunkás bizonyítványt, illetve az érettségit. A cigány felzárkóztató oktatás biztosítja a cigány tanulók számára a cigányság kulturális értékeinek megismerését, a történelméről, irodalmáról, képzőművészetéről, zenei- és tánckultúrájáról, valamint hagyományairól. Kötelezően a roma kultúra hagyományainak megőrzését, ápolását a cigány népismeret műveltségi terület integrált oktatásával és az iskolai sikerességet elősegítő készségfejlesztéssel valósítják meg heti 2 órában valamennyi évfolyamon. Alapelveik között szerepel, hogy minden gyerek egyaránt fontos számunkra, mindenkiben van érték, mely sokféle módon fejleszthető. Elfogadó, de nem engedékeny attitűddel fordulnak a gyerekek felé.