Városi díjátadó és bányásznapi felvonulás

Szombaton adták át a Solymos Mihály-díjat és a Tatabánya Közbiztonságáért díjat a Skanzenben. Képes összefoglaló a hétvégi bányásznapi programokról.

 

Szeptember 5-én, szombaton emléktáblát avattak Óvárosban, a Liget soron dr. Szabó Ignác bányafőorvos egykori lakhelyénél.

 

 

 

A szokásos felvonulás a Bányász Kegyeleti Emlékműtől a Skanzenig idén kisebb tömeggel valósult meg, mazsorett táncosok és bányamanók nélkül.

 

 

 

A Skanzenben Szücsné Posztovics Ilona polgármester köszöntője után átadták a Solymos Mihály-díjat és a Tatabánya Közbiztonságáért díjat.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Solymos Mihály-díjat a város bányász hagyományainak ápolása érdekében kifejtett kiemelkedő színvonalú, kulturális, művészeti tevékenység iránti tiszteletének és megbecsülésének kifejezése céljából alapította. A díj olyan személynek vagy szervezetnek adományozható, aki (amely) a tatabányai bányászat hagyományainak, emlékeinek felkutatásában, megőrzésében és ápolásában kiemelkedő eredményeket mutat fel.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének döntése alapján az idei évben a Solymos Mihály-díjat Csaszlava Jenő vehette át.

 

Csaszlava Jenő a Tatabányai Szénbányák Vállalat XV/b. bányaüzemében kezdett el dolgozni beosztott mérnökként. 1975-ben a Vállalat központjában a Munka- és Üzemszervezési Osztályára helyezték főelőadói munkakörbe, 1976. december 15-től az osztály irányítására kapott megbízást osztályvezetőként. 1979-től az akkor alakuló Nagyegyházi Bányaüzembe került, hol termelésirányítási munkakörökben dolgozott. 1984-ben visszahelyezték a Vállalat központjába, a Személyzeti és Oktatási Osztályra, osztályvezetői beosztásba. Részt vett a vállalattól levált új irányítású szervezeti egységek (Rt-k, Kft-k) megszervezésében, 1994. április 01-től a bánya- erőmű integráció során Tatabányai Energetikai Kft-nél a Humánpolitikai Osztály vezetője, majd 1996. szeptember 1-jével a Vértesi Erőmű Rt-ben a Munkaügyi Osztályon a szociálpolitikai stratégiai csoportot vezette. 2004-től munkahelye a Tatabánya Erőmű Kft., munkaköröm humánpolitikai főmunkatárs. Pályafutása alatt a Tatabányai Városi Vöröskereszt vezetőségi tagja három cikluson keresztül, a TBSC Vízilabda Szakosztályának elnöke négy éven át, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Tatabányai Csoportjának titkára kilenc évig, majd az Egyesületnél és a Helyi Szervezetnél kapott tisztségviselői feladatokat. Jelenleg is a Komárom-Esztergom Megyei MTESZ Egyesületek Tanácsának tagja, az OMBKE Helyi Szervezetének vezetőségi tagja, a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány Kuratóriumának elnöke.

2015. évben a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány Kuratóriumának elnökének választották. Munkáját a tatabányai bányászathoz kapcsolódó könyvek, monográfiák kiadása, emlékhelyek létesítése, hagyományőrző versenyek, rendezvények támogatása fémjelzik. Csaszlava Jenő több évtizedes kimagasló tevékenységéért, a tatabányai közéletben való részvételéért, és a bányász hagyományok ápolása terén végzett áldozatos munkájának elismeréseként méltán érdemelte ki a Solymos Mihály Díjat.

 

 

Tatabánya városa 1998 óta ismeri el azon személyek, szervezetek munkáját, akik sokat tettek a megyeszékhely közbiztonságáért. Ennek a városérdekű munkának a megbecsüléseként alapította meg az önkormányzat a Tatabánya Közbiztonságáért díjat.

Az idei évben Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Tatabánya Közbiztonságáért díjat Sikrai Attila részére adományozza.

 

Sikrai Attila rendkívül sokrétű tevékenységet folytat a polgári és katasztrófavédelem, valamint az árvízvédelem területén. A katasztrófavédelem, polgári védelem területén több mint tíz éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. Részt vett több hazai katasztrófa felszámolásában. Nagyfokú szakmai tapasztalattal rendelkezik a vegyivédelem, a polgári veszélyhelyzetkezelés, az árvízi védekezés területén. Több diplomamunka elkészítését segítette konzulensként. A XXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián I. helyezést és nívódíjat ért el. A rá bízott feladatokat mindig felelősségtudattal látja el, elméleti és gyakorlati ismeretei kiválóak, felkészültsége kimagasló. Munkavégzése precíz, rendkívül motivált, hozzáállása példaértékű. Felelősségérzete, hivatástudata, szorgalma példaértékű. Jelenleg a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó alezredese. Sikrai Attila tűzoltó alezredes úr nagyfokú hivatástudatával hozzájárul Tatabánya közbiztonsági helyzetének javításhoz, így méltán érdemelte ki a Tatabánya Közbiztonságáért díjat.

 

Az idei évben a Közgyűlés első ízben Tatabánya Közbiztonságáért posztumusz díjat ítélt meg Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata fiatalon elhunyt, kiváló munkatársa, Czibók László részére.

Czibók László 2004. március 1-jétől – 2020. május 26-ig állt a Polgármesteri Hivatalban szolgálatában. A Közterület-felügyeleti csoport kiemelkedő egyénisége volt, a csoportért tett magasszintű tevékenysége mély nyomokat hagyott a csoport életében. Szakmai ismerete átlag feletti volt. Kapcsolatteremtő képessége, felelősségérzete és elfogulatlan ítélőképessége például szolgálhat mindannyiunk számára. Elveihez mindig hű maradt. Munkával töltött szorgos évek után lelke már megnyugvást talált, emlékét szívünkben őrízük. Posztumusz adománylevele szeretett munkahelye falán emlékezteti a munkatársait, egykori kedves kollégájukra, melyet eljuttattunk a városrendészeti irodára.

 

 

"Csillénk színültig töltve" – széncsatától a munkaversenyig – címmel időszaki kiállítás nyílt a Tisztviselő Házban a Skanzenben. 

 

 

Vasárnap este 20 órakor Szalamanderes felvonulás indult a "régi posta", a GFSZ épületétől a Bányász emlékműhöz.