• Főoldal
  • Hírek
  • Közélet
  • Rendhagyó konferenciát tartott a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tatabányán

Rendhagyó konferenciát tartott a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tatabányán

A 6. alkalommal megrendezett esemény "Az óvoda- és iskolapszcihológiai feladatellátás a pedagógiai szakszolgálatban" című téma köré épült.

A Tatabányán, a Polgármesteri Hivatal Konferenciatermében rendezett előadássorozat kezdetén Czunyiné dr. Bertalan Judit parlamenti képviselő asszony köszöntötte a résztvevőket. Beszédében kihangsúlyozta a korai fejlesztések fontosságát, melyben döntő szerepe van a védőnők, az óvodapedagógusok, a fejlesztő pedagógusok, az iskolapszichológusok munkájának is.
Schmidt Csaba polgármester köszöntőbeszédében elmondta, hogy a mai kor felgyorsult világában a gyermekeknek nap mint nap újabb kihívásokkal kell szembenézniük, melyek sok esetben tanulási nehézségekhez, iskolai stresszhez vezethetnek. Kiemelte továbbá, hogy a prevenció mellett a legfontosabb a család segítsége, és hogy időben felismerjük, ha probléma adódik, merjünk segítséget kérni, hiszen az időben érkező segítségnyújtással számos nehézségre megoldás születhet.”
Galba Katalin, a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Főigazgatója megköszönte a támogatást, mellyel a város lehetővé tette a konferencia megrendezését, majd Vereckei Judit, Tatabányai Tankerületi Központ Igazgatójávalközösen átadták Lilli Zoltánnénak, dr. Rónáné Falus Júliának, Pálnik Józsefnének és Szilváné Milánkovics Gabriellának sok évtizedes áldozatos, példaértékű munkájuk elismeréseként a Pedagógiai Szolgálati Emlékérmeket.
A nap folyamán számos érdekes előadáson vehettek részt az érdeklődők: „Az iskolapszichológia múltja és jelene” címmel Galba Katalin, a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Főigazgatója tartott előadást, majd „Lehetőségek és korlátok az óvoda-, és iskolapszichológiában” címmel dr. Szabó Éva, egyetemi docens, az SZTE Pszichológiai Intézet vezetője, a Magyar Pszichológiai Társaság Iskolapszichológiai szekciójának elnökének előadását hallhatták az érdeklődők. A nap második felében „Óvodáink jövője, jövőnk óvodapszichológusa” címmel Juhász Katalin, óvodavezető, a tatabányai Óvodavezetők Munkaközösségvezetőjének előadását, majd „MBSR stresszcsökkentő tréning óvodapedagógusok részére” Juhász Etelka, klinikai szakpszichológus előadását kísérhették figyelemmel a nézők. Az előadások mellett gyakorlati tapasztalatokkal is gazdagodhattak a konferencia résztvevői, a délutáni helyszíneken, a Tatabánya Megyei Jogú Város Tatabányai Múzeum Bányászati és Ipari Skanzenjében rekreációs programokat tartottak a stresszoldás és közös élményszerzés jegyében.

Pedagógiai Szolgálati Emlékérmet vehetett át:

Lilli Zoltánné

Pedagógus pályáját rögtön az érettségi után kezdte 1979-ben, képesítés nélküli óvónőként, Piliscsabán. Még tanulni szeretett volna, így 1983-ban felvételizett az Esztergomi Tanítóképző Főiskola tanítói szakára, melyet 1986-ban fejezett be. 1984 márciusában Pilisjászfalun, napközis nevelőként tevékenykedett, majd Piliscsabán, a helyi önkormányzat megalakulása után felkérték arra, hogy vegyen részt az oktatási bizottság munkájában külső tagként, szervezte a gyermeknapi, falunapi programokat. 1998- 2010-ig, mint önkormányzati képviselő próbálta felhívni a figyelmet az iskola szerepére. 2004-től igazgatóhelyettes lett. 2009-2011-ig pedig megbízott igazgató. Az évek alatt szerzett pedagógiai tapasztalatai sarkallták arra, hogy valamilyen új dologba kezdjen, mert egyre több tanuló küzdött tanulási, magatartási problémákkal. Így került 2002 őszén a dorogi Dózsa György Általános Iskolába, ahol a megyében elsőként az intézmény olyan osztályt indított, akik szociokulturális hátrányokkal kezdték meg az első osztályt. Még ebben az évben elkezdte az ELTE Tanítóképző Főiskoláján a szakvizsgával kiegészített fejlesztőpedagógusi képzést. Sajnos az iskolabezárások és átszervezések miatt az iskolát 2002/2003-as tanév végén bezárták. Ezt követően Dorog város rehabilitációs óvodájába került, fejlesztőpedagógus munkakörbe. Az átszervezések miatt ismét más munkahely után kellett néznie. Az esztergomi Kolping Katolikus Szakiskolában akkor hirdettek meg egy fejlesztőpedagógusi, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősi állást. Ezt pályázta meg. A 2004/2005-ös tanévet már itt kezdte. 2012 júniusában sajnos pénzhiányra hivatkozva az iskolában a fenntartó megszüntette a fejlesztőpedagógusi munkakört. 2012. december 1-je óta dolgozik pedagógiai szakszolgálatnál. Nyugdíjba vonulásáig az esztergomi óvodákat látta el, egyéni és csoportos foglalkozást is tartott. Szakmai munkája mellett igazi közösségi ember, a közösséget formáló tevékenységek aktív szervezője és résztvevője, ő a „mindent látó szem”, aki elsőként segíti kollégáit a bajban, vagy osztozik örömükben.

dr. Rónáné Falus Júlia

Négy évtizede dolgozik pszichológusként gyermekek és szülők generációit segítve életük nehézségei során. A közvetlen gyermekellátás mellett tudományos és ismeretterjesztő munkája, rendszeres médiaszereplései a közvetlen hozzáfordulókon túl sok ezer emberhez eljutva segítettek nekik problémáik megoldásában. Munkatársai az új pszichológusgeneráció kinevelésében, támogatásában nyújtott támogatása felbecsülhetetlen a szakemberek és az elkövetkező generációk számára is. Megyei és országos szinten is a szakma ismert és elismert szakembere. Munkásságát 1997-ben Tatabánya Város Önkormányzata Címzetes Igazgató kinevezéssel ismerte el.

Pálnik Józsefné

Judit 1981-ben a Süttői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kisegítő osztályában kezdett el dolgozni képesítés nélküli nevelőként, ezzel párhuzamosan megkezdte főiskolai tanulmányait a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. 1985-ben végzett a főiskola oligofrénpedagógia - logopédia szakán. A gyógypedagógiai munka mellett ekkor kezdett el másodállásban logopédusként dolgozni Lábatlan, Süttő, Nyergesújfalu oktatási intézményeiben. 1993-tól a Nyergesújfalui Nevelési Tanácsadó megalakulásától 2003-ig megbízási szerződéssel dolgozott a Nevelési Tanácsadó keretein belül logopédusként. 22 év kisegítő osztályban végzett munka után 2003-tól már fő állású logopédusként folytatta munkáját a Pedagógiai Szakszolgálatban, ahol azóta is logopédusként dolgozik. A nyergesújfalui munkaközösség oszlopos tagja, kollégáival nagyon jó a kapcsolata, mindig bizalommal fordulhatnak hozzá. Judit a munkájában pontos, megbízható. A gyerekekért mindent megtesz, szereti, elfogadja őket. Maximálisan segíti a hozzá tartozó gyermekek fejlődését. Munkája során együttműködik a szülőkkel, pedagógusokkal, intézményekkel. A szülők, pedagógusok problémáikkal fordulhatnak hozzá, meghallgatást, megértést, segítséget találnak nála. Munka idején kívül szabad idejéből is szívesen áldoz a gyerekek érdekében. Óraadóként a sajátos nevelésű gyermekek ellátásában részt vesz mind a mai napig. Judit kiváló szakember; emberi, szakmai és gyógypedagógusi szemléletében a gyermekek központúság érződik. 2007. június 01-én a Nyergesújfalu Ifjúságának Kiemelkedő Neveléséért kitüntetést kapott.

Szilváné Milánkovics Gabriella

Gabi igazi csapatjátékos, egy rendkívül közvetlen, őszinte, jól alkalmazkodó, másokra maximálisan odafigyelő, mindig segítőkész és vidám személyiség. Szülőként az ember igazán boldog lehet, ha egy ilyen pozitív személyiségű pedagógus neveli, oktatja gyermekét. Szilváné Milánkovics Gabriella az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán szerzett tanítói diplomát, testnevelés-népművelés szakkollégiumon, 1979-ben. 1979. aug.16-tól kezdődött pedagógus pályája, ekkor kezdett az esztergomi Balassa Bálint Általános Iskolában tanítani. Először, mint napközis nevelő, majd 1982-től első és második osztályosokat nevelt iskolaotthonos rendszerben. Itt matematikát, környezetismeretet és készségtárgyakat tanított. 1991-től 3. osztályban is tantárgycsoportban oktatta ugyanezeket a tárgyakat. 1992-től ugyanitt kezdett el 1-4 osztályban sporttagozaton tanítani, majd pedig 5-8. évfolyamon testnevelést. Ez idő alatt számos városi és megyei sportversenyre készítette fel a tanulókat, akik számos alkalommal kiváló teljesítményt értek el. Pályakezdése óta aktívan részt vett az iskola nyári sporttáborainak munkájában, 1992-től önállóan szervezte az intézmény nyári és téli sporttáborait. Ő vezette be az ovis tornát az iskolában azzal a céllal, hogy a sporttagozatra kiválogathassák a legügyesebb gyermekeket. 1997-től kezdett a gyógytestneveléssel ismerkedni, majd 1999-ben tanító-gyógytestnevelő diplomát szerzett Szekszárdon, a Juhász Gyula Tanítóképző Főiskolán. Az intézmény megszűnése után a József Attila Általános Iskola jogutódként átvette a gyógytestnevelés szakfeladatot és ettől kezdve kizárólag gyógytestnevelést tanított a város különböző iskoláiban és óvodáiban.A József Attila Általános Iskola tanulóinak szervezett iskolai sítáborokat, nyaranta pedig természetvédő- életmód táborokat vezetett a Duna-Dráva Nemzeti Parkban egészen 2015-ig. 2010-ben a szakfeladat átkerült az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményhez, majd 2013-ban a Pedagógiai Szakszolgálathoz, ahol jelenleg is dolgozik gyógytestnevelőként.