Rendezvények és Programok 2018 - Döntöttek a pályázatokról

Döntöttek a szakbizottságok a város intézményei, civil szervezetei számára kiírt „Rendezvények 2018”, valamint a „Programok 2018” pályázatokról és a támogatások mértékéről.

„Rendezvények 2018”

A „Rendezvények 2018” pályázat célja, vissza nem térítendő támogatás nyújtása 2018-ban, Tatabányán, illetve a tatabányai polgárok részvételével megvalósuló, nagyobb közösségnek szervezett, városrészeket, lakókörzeteket megmozgató kulturális fesztiválok, hagyományőrző rendezvények, stb. megvalósításához.

A város intézményei, civil szervezetei számára a 2018. évben megvalósítandó rendezvényeik támogatása érdekében kiírt pályázaton 5.500.000 forintos keretösszeg áll rendelkezésre. A kiírásra 29 pályamunka érkezett be, közel 11 millió forintos támogatási igénnyel.

Az Oktatási és Kulturális Bizottság döntésének kialakításakor figyelembe vette a pályázati kiírásban meghatározott értékelési szempontokat, a megítélt támogatások igazodnak az igényelt támogatás mértékéhez, valamint az igényelt össztámogatás és a rendelkezésre álló összforrás arányához.

„Programok 2018”

A „Programok 2018” pályázat célja hogy a városban működő társadalmi szervezetek, intézmények programjainak (pl. családi napok, jeles napokhoz kapcsolódó programok, ifjúság és gyermek táborok, szakmai képzések, szakmai napok, baráti találkozók stb.) megvalósításához támogatást biztosítson, és hogy a növekvő társadalmi elismerés mellett anyagi forrásokat biztosítson az önkéntesek bevonásával megvalósuló projektekhez.

A város intézményei, civil szervezetei számára a 2018. évben megvalósítandó programjaik támogatása érdekében kiírt pályázaton 4.000.000 forintos keretösszeg áll rendelkezésre. A kiírásra 51 pályamunka érkezett be, közel 11 millió forintos támogatási igénnyel.

Az Ifjúsági, Sport, Civil és Nemzetiségi Bizottság döntésének kialakításakor figyelembe vette a pályázati kiírásban meghatározott értékelési szempontokat, a megítélt támogatások igazodnak az igényelt támogatás mértékéhez, valamint az igényelt össz támogatás és a rendelkezésre álló össz. forrás arányához.

A támogatott szervezetekkel Tatabánya MJV Önkormányzata támogatási megállapodást köt.

A támogatottak listáját megtalálhatja alább, a csatolt dokumentumokban, illetve a Pályázatok menüpontban!