Pályázati felhívások 2020

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet tatabányai egyházi közösségek, nyugdíjas klubok, civil szervezetek és intézmények, illetve kulturális rendezvények támogatására.


Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet „EGYHÁZI PÁLYÁZAT 2020” címmel
 

 A pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás nyújtása a tatabányai egyházi közösségek hitéleti vagy közfeladatot ellátó, kulturális, oktatási, közösségépítő tevékenységével szorosan összefüggő ingatlanok állagának védelmére, felújítására, bővítésére, valamint egyéb egyházi felújítási, építési beruházásokra, kizárólag az érintett épületet érintő berendezési tárgyak vagy eszközök beszerzésére.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 20 millió Forint

Pályázhatnak: Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő és a városban tényleges tevékenységet folytató, az Országgyűlés által elismert egyházak (a 2011. évi CCVI. törvény mellékletében bevett egyházak).  

Támogatásban részesíthetők azon tatabányai egyházi ingatlan-felújítások, vagy helyiségek kialakítása, melyekben a helyi közösség hitéleti tevékenységet folytat, vagy a hitélet erősítése céljából szervezett közösségépítő események valósulnak meg (pl. hitéleti oktatás, nevelés, szociális és gyermekvédelmi tevékenység, a család megtartó erejét szolgáló egyházi rendezvények, kulturális programok, zenei, képző- és alkotóművészeti programok, képzések). A pályázat csak azon tulajdonokra (telek, földterület) terjed ki, amelyek a pályázat beadása előtt legalább 5 éve a pályázó saját tulajdonában állnak.

Az érintett épületet érintő berendezési tárgyak vagy eszközbeszerzések.

 

 

„Nyugdíjas klubok támogatása 2020” pályázat
A városban működő nyugdíjas szervezetek programjainak és működésük segítésének támogatása érdekében

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesnek, egyben szükségesnek tartja a nyugdíjas szervezetek működését. Az időskorúak igényeinek megfelelő kulturális-, művészeti-, szabadidős-, és sport tevékenységek, elfoglaltságok szervezésében a szervezetek szerepvállalása nélkülözhetetlen.

A pályázat célja a fenti tevékenységek, közösségteremtő programok, rendezvények, szolgáltatások, beszerzések támogatása mellett a nyugdíjas szervezeteknek nyújtott segítség abban is, hogy olyan tevékenységeket is végezhessenek, amelyeken keresztül a tagokat érintő fontos információkhoz való hozzájutás, a tájékozódás lehetőségét biztosítják, illetve lehetővé teszik az időskorúak számára közös érdekeik megvitatását.

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel az Önkormányzat a nyár végére, illetve az őszi-téli időszakra tervezett programok megvalósításának támogatását preferálja.

 

 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet Civil szervezetek és intézmények részére „Programok 2020.” címmel önkéntes segítők bevonásával megvalósítandó projektek támogatására

A pályázat célja,

  • hogy a városban működő társadalmi szervezetek, intézmények programjainak (pl. családi napok, jeles napokhoz kapcsolódó programok, ifjúság és gyermek táborok, szakmai képzések, szakmai napok, baráti találkozók stb.) megvalósításához támogatást biztosítson, és
  • a növekvő társadalmi elismerés mellett anyagi forrásokat biztosítson az önkéntesek bevonásával megvalósuló projektekhez

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel az Önkormányzat a nyár végére, illetve az őszi-téli időszakra tervezett programok megvalósításának támogatását preferálja.

 

„RENDEZVÉNYEK – 2020.” címmel Tatabányán megvalósítandó országos, megyei, kistérségi hatókörű kulturális fesztiválok, hagyományőrző rendezvények, városrészi, hagyományokkal rendelkező családi kikapcsolódást segítő események támogatására

A pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás nyújtása 2020-ban, Tatabányán, illetve a tatabányai lakosok részvételével megvalósuló, nagyobb közösségnek szervezett, városrészeket, lakókörzeteket megmozgató kulturális fesztiválok, hagyományokkal rendelkező, családok részére kikapcsolódási lehetőséget kínáló, lehetőség szerint szabadtéren vagy közösségi színtérben megvalósuló, hagyományőrző nagyrendezvények. megvalósításához.

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel az Önkormányzat a nyár végére, illetve az őszi-téli időszakra tervezett rendezvények megvalósításának támogatását preferálja.

 

A pályázati felhívások a pályázati adatlappal és a benyújtandó mellékletekkel együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
A pályázati 
felhívás és szabályzat, az adatlap és a benyújtandó mellékletek letölthetők a Gyorskereső/Pályázatok menüpont alatt.