Megnyitották a Tatabányai Szakképzési Centrum felújított épületét

Csütörtökön tartották a Tatabányai Szakképzési Centrum Bánki Donát – Péch Antal Technikum ünnepélyes megnyitóját.

 

 

Duális képzés bevezetése és kiterjesztése Tatabányán

 

A projekt megvalósításával a Tatabányai Szakképzési Centrum Bánki Donát – Péch Antal Technikum alkalmassá válik hat ágazat (gépészet, közlekedésgépészet, vegyészet, informatika, villamosipar-elektronika, sport) és tizenkét szakképesítés esetében teljesítési megbízotti feladatok ellátására, a kor követelményeinek megfelelő, modern eszközparkkal. Ezeken túl cél az is, hogy ezzel a beruházással segítsük a cégek szakemberigényének kielégítését magas színvonalú szakmai képzéssel, illetve a vállalati igényeknek megfelelő tanfolyami oktatással. A kialakítandó laborokban lehetővé válik a leendő vállalati oktatók képzése is, így segítve a duális képzés személyi feltételrendszerének kialakítását.

 

 

Bencsik János miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő köszöntőjével kezdődött a megnyitó. 

Bencsik János emlékeztetett, 2014-ben született egy kormányhatározat, mely kiemelt térséggé nyilvánította Tatabányát és vonzáskörzetét a gépjárműgyártás és elektronika területén, ezt követően megszülettek azok a kormányzati döntések, amelyek az elektromos gépjárműgyártás területén meglévő hazai pozíciónk megerősítését szolgálták.

"Ha az elektronika területén, a gépjárműgépészet területén, autóvillamosságban, vegyészképzésben nem tudunk felzárkózni és nem tudjuk ezzel együtt a legújabb gyártástechnológiai rendszereket megismerve azokat működtetni, akkor el fogjuk veszíteni azt az előnyünket, amire itt a szűkebb és tágabb térségünkben - beleértve az oroszlányi, tatai, kisbéri és komáromi ipari területeket is - az elmúlt évtizedekben szert tettünk. Ez a nagy feladat, hogy erre időben fel tudunk-e készülni." - mondta el a térség országgyűlési képviselője.

Szücsné Posztovics Ilona polgármester a megnyitó ünnepségen úgy fogalmazott, ennek a beruházásnak az átadása ráerősít arra, hogy városunkban az ipar fejlesztése az eddig megkezdett úton folytatódhasson tovább.

"Azok a feltételek, amelyeket most ezzel a beruházással megteremtettünk a Technikum számára, merőben újak, 21. századiak és a jövő szakképzett fiataljainak és oktatóinak adnak lehetőséget új technológiák elsajátítására és alkalmazására." - mondta el a polgármester.

 

A Modern Városok program részeként a projekt keretében az Önkormányzat tulajdonában lévő, Dózsa György utca 58. (korábban Réti utca 1/a) szám alatt található, volt Tatabányai Városi (Dózsakert) Kollégium épületének átalakításával egy modern, a duális képzést erősítő, kabinetrendszerű képzési központ jött létre, amellyel az iskola két telephelyes működése is megszüntethető. Az átalakított épületben kap helyet a Tatabányai Szakképzési Centrum székhelye is, amely így közelebb kerül az oktatáshoz.

 

A fejlesztés 2.316.228.300.- Ft-os költségvetéssel, 100%-os támogatás mellett valósult meg. Ebből 493 millió forintot az eszközfejlesztésre fordítottak.

 

A diákok modern munkakörnyezetbe való gördülékeny beilleszkedését, az értékteremtő munkavégzést szolgálják az iskolabútorok mellett a napjaink technológiáját képviselő, a legtöbb esetben az Ipar 4.0 kompatibilis gépészeti, informatikai, közlekedésgépészeti, vegyészeti, valamint villamosipari-elektronikai eszközök és berendezések is. A sport ágazat területén pedig egy mozgáselemző labor kialakítása teszi a sportedző képzést igazán hasznossá a helyi sportegyesületek számára.

 

Eszközök és technológiák

 

A folyamatosan változó ipari-technológiai környezet megköveteli a szakképzés eszközeinek fejlesztését is. Tatabánya már évekkel ezelőtt felismerte az együttműködés jelentőségét az ipari parkban működő cégek és a szakképző intézmények között. Saját erőből és vállalkozói támogatással több fejlesztés megvalósult, illetve elindult az automatizálás, gépészet, robotika, villamosipar, informatika területein.

 

Szücsné Posztovics Ilona elmondta, a beruházás egy része eszközbeszerzés, amellyel 6 szakmai terület számára biztosítunk berendezéseket, jól felszerelt laborokat, melyek segítségével a tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy megismerjék, a modern gyártásinformatikától egészen a készletezésig milyen feladatokat kell majd ellátniuk.

 

A diákok megtanulják a részleteket, az automatizált gépsor elemeit, vezérlését, a pneumatikus elemeket, a plc vezérlést, a robotkarok működését. Az országban egyedülállóan működik majd az a kiberfizikai labor, melyet a Festo cég épít fel a centrum számára. A mini gyártósor ipar 4.0 kompatibilis, számítógép felügyeli a teljes gyártási folyamatot, a minőségellenőrzésen át egészen a készletek nyilvántartásáig. Az automatizálás csúcsának számít az a berendezés, amelyen a diákok tanulni fognak. A tatabányai ipar gerince, az autóipar ilyen gyártósorokkal dolgozik. Aki ebben a műhelyben sajátítja el a tudást, a munkahelyén működtetni, kezelni, karbantartani is képes lesz az ilyen technológiájú berendezéseket.

 

A cisco (fon.: sziszko) hálózati laborban piacvezető technológiát tanulhatnak a diákok. Mind az oktatás tananyaga, mind az eszközök az informatikai hálózatépítést szolgálják. A végső kimenetele a szoftverfejlesztés, amely közvetlen kapcsolatot jelent az iparral, a robotizálás alapjaival, hiszen akár egy automatizált gyártósor programját is képes megírni az, aki ebben a laborban sajátítja el a tudást.

 

Az új épületben modern eszközökkel ellátott vegyészlabor működik a jövőben. A vegyésztechnikus képzés alapjait évekkel ezelőtt a város ötmillió forintos támogatásával tette le az intézmény. Most ezt fejleszti tovább olyan mérőeszközökkel, melyeknek használata mindennapos az iparban. Az iskola ezenkívül környezetvédelmi mérésekre alkalmas mobil laborral is rendelkezik majd, amely terepmunkát is lehetővé tesz a diákok számára.

 

A sportágazati képzés első diákjai most kezdik meg utolsó tanévüket. A sport edzői végzettség mellékszakképesítése plusz kétéves tanulással szerezhető meg. A regeneráló balneoterápiás masszőrképzéshez szükséges eszközök most már az iskolában is elérhetők lesznek. További fejlesztésekre ugyan szükség lesz, de az alapfeltételek adottak az új épületben – ilyen a vízsugár masszázs, a különböző mozgásszervi pakolások elkészítése, a szaunák, illetve a mozgáselemző labor. Utóbbi egy számítógép és egy futópad segítségével méréseket végez a deformitások megállapítására, a kevésbé vagy éppen jobban terhelhető, az erősítésre szoruló testrészekről.

Az érettségi tanulmányi versenyen az országos döntő első tíz helyéből hatot a tatabányai iskola diákjai foglaltak el.

 

Innováció és hagyomány

 

A gyorsan változó munkahelyi környezet és az újabbnál újabb szakmai kihívásokra innovatív válaszokat adni képes fiatal szakemberek képzéséhez a felkészült, elismert oktatók, a modern eszközök együttesen járulnak hozzá. Bizonyítja a kimagasló szakmai munkát, hogy az iskola tanára, Francz András a szakképzés és felnőttképzés területén kimagasló, példamutató oktatói szakmai tevékenysége elismeréséül 2019 júniusában Weszely Ödön Díjban részesült.

 

A korábban két különálló épületben működő Péch és Bánki közös telephelyre költöztetésével napjaink műszaki kihívásainak való megfelelés mellett egy másik nagyon fontos kötelességünknek is eleget teszünk: megyénk gépészmérnök, feltaláló és műegyetemi tanár szülöttjének emlékét, valamint egy bányaipari középiskola hagyományait és tudásanyagát, oktatási és szakmai eredményeit őrizzük meg és adjuk át az utókornak.

 

Az épület felújítása és a modern oktatási eszközök beszerzése jól illeszkedik a Kóta József Gyakornoki Program mellett abba a városi koncepcióba, amely a hiányszakmákban Tatabányán tanuló fiatalokat ösztönzik arra, hogy a városban vállaljanak munkát, alapítsanak családot. A program végrehajtására városunk nem csak az együttműködés kereteit biztosítja a helyi vállalkozások és a helyben tanuló fiatalok számára, hanem a Stúdium Közalapítványon keresztül ösztöndíjjal is támogatja a fiatalokat.

 

"A célunk továbbra is olyan cégek működésének segítése, melyek magas hozzáadott értéket teremtő, magas szakmai kvalitású szakembereket alkalmaznak, és hogy ezek a szakemberek a tatabányaiak közül kerüljenek ki. Ehhez olyan szakképző munkát kell végezni, hogy az általános iskolából kikerülő fiatalok ide jöjjenek a szakképzésbe, majd folytassák felsőoktatásban a mérnökképzést is, hogy aztán a helyi vállalkozásoknál dolgozzanak. Ehhez a város oldaláról továbbra is biztosítani kívánjuk a gyakornoki- és ösztöndíjrendszerünket." - fogalmazott Szücsné Posztovics Ilona polgármester.