Indulhat a Bánhida-Sárberek közötti vasúti híd és közút építése

Szerdán tartották a Bánhida és Sárberek városrészek összekötését biztosító útfejlesztés c. projekt nyitó sajtótájékoztatóját.

 

Az eseményre a Polgármesteri Hivatal közgyűlési termében került sor, ahol a sajtó képviselőin kívül jelen voltak a beruházás előkészítésében és majdani kivitelezésében részt vevő partnerek képviselői is.

A fejlesztés célja a külső és belső megközelíthetőség és elérhetőség javítása és gazdasági célú közlekedés- fejlesztése, melynek fontos részcélja, hogy a gazdasági szempontból kiemelt területek (Nyugati Ipari Park, Galla Ipari Övezet) jobb megközelíthetőségének megteremtése megtörténjen.

Kiemelt részcél, hogy a városrészek közötti belső közlekedési kapcsolatok további javítása, bővítése megtörténjen, új közvetlen kapcsolatok alakuljanak ki.

A két városrészt, Bánhidát és Sárberket összekötő út a város hiányzó, ugyanakkor településszerkezeti összefüggésekből kifolyólag évtizedek óta rendkívül szükséges közúthálózati eleme. Az összekötő út Bánhida városrészből a Madách utca – Polacsek utca kereszteződéstől Sárberek városrész Vízmű-Szakközépiskola csomópontjáig tart. A tervezett út alulról keresztezi a Budapest-Hegyeshalom közötti vasutat.

Jelen projekt a Bánhida és Sárberek városrészek közötti összekötés megteremtését célozza, vasúti aluljárót is tartalmazó útfejlesztéssel. A projekt keretében a meglévő, hatósági engedéllyel rendelkező építési engedélyezési tervdokumentációt módosítani szükséges, ezt követően elkészülnek a kiviteli tervek, lezajlik a közbeszerzés és megtörténik a kivitelezés.

 „Az elmúlt évtizedekben jelentős változás történt a város gazdasági szerkezetében, ami befolyásolta a közlekedési hálózat kihasználtságát, mondhatni túlterhelte. A város nyugat-keleti irányban az Által ér mentén több mint 15 km hosszúságban nyúlik el, szinte geometriai középpontján szeli a Budapest-Hegyeshalom vasútvonal. Ebből adódik, hogy ha bármely végében a városnak gazdasági központot fejlesztünk, akkor a munkahelyekre való eljutás a város egyik végéből a másik végébe biztosított kell legyen, a város északi és déli részének könnyen átjárhatónak kell lennie.” – fogalmazott a sajtótájékoztatón Bencsik János miniszterelnöki biztos, a térség országgyűlési képviselője.

Bencsik János azt is kiemelte, a város stratégiai célú fejlesztése nemzedékeken átívelő elfoglaltság, amelyben a politikának ugyan van helye, de a pártpolitikát minimalizálni kell, hogy együtt lehessen dolgozni választási ciklusokon át. A térség országgyűlési képviselője megköszönte a város jelenlegi vezetésének, hogy támogatták az átmeneti időszakban a projekt további előkészítését, valamint a szerződéskötéshez szükséges feltételek biztosítását.

Szücsné Posztovics Ilona polgármester úgy fogalmazott a sajtótájékoztatón, elkötelezett amellett, hogy a Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések a lehető legkedvezőbb feltételek mellett záruljanak le és rendben be tudja fejezni ezeket a város.

„Köszönöm az Államkincstár vezetője és Bencsik János segítségét, hogy időben megoldódhatott a szükséges támogatás átcsoportosítása, így zöld lámpát kapott a projekt.” – tette hozzá Szücsné Posztovics Ilona.

A város polgármestere röviden felvázolta a kivitelezés menetét is. A projekten belül alapvetően két ütemről beszélünk, az egyik kifejezetten az önkormányzat beruházása: az aluljáró alatt lévő összekötő út megépítése járdával, kerékpárúttal. Itt még sok munka (pl. az útszakasz megtervezése, a lakossággal való egyeztetés) hátra van, a kivitelezés részleteiről több kérdés felmerült már, amit tisztázni kell.

A projekt másik eleme az új szerkezetű vasúti híd megépítése, ahol a NIF Zrt. a beruházó.

 

A kivitelező képviselője elmondta, a beruházás munkálatai során folyamatosan biztosítani kell a vasútforgalmat, ezért először egy terelővágány épül, amely kiváltja az aluljáró építése által érintett vasúti pályaszakaszt. Ezen csökkentett sebességgel (80 km/h-val) haladhatnak majd a szerelvények. A terelővágány nyomvonalát már elkezdték vizsgálni, a vágány megépítése idén ősszel kezdődhet meg és március végére készülhetnek el, így ekkora várható az érintett fő pályaszakaszon a vágányzár.

A következő két év feladata a vasúti híd megépítése, majd az önkormányzat részéről az összekötő út, valamint a hozzá tartozó járdaszakasz és kerékpárút kivitelezése.

A beruházás szerződéses véghatárideje 2023 márciusa, a NIF Zrt. képviselője elmondta, 2023 elején reményeik szerint már csak az utolsó simításokról fogunk beszélni.

A projekt összköltsége 6,98 Mrd Ft, mely összegből a TOP keretében elnyert támogatás 3,38 Mrd Ft. A Modern Városok Programtól érkező támogatás összege 3,25 Mrd Ft. A hiányzó forrást az Önkormányzat saját költségvetése terhére biztosítja.