Augusztus végéig várjuk az Ön javaslatát is!

Tatabánya önkormányzata várja a javaslatokat a Tatabánya Díszpolgára, Ezüst Turul Díj, valamint Szabó Ignác-díj adományozására.

Tatabánya Díszpolgára: A cím adományozható annak a magyar vagy külföldi kiváló személyiségnek, aki Tatabánya város fejlesztésében, társadalmi, tudományos, művészeti és egyéb téren kimagasló érdemeket szerzett, s maradandó alkotásokkal segítette a város előrehaladását és tekintélyének növelését. Gazdag életművével a magyar nép, más népek vagy a világ gazdasági és szellemi gyarapodását, a békét és az emberiség egyetemes érdekeit tiszteletre méltóan és kimagaslóan szolgálta, és e tevékenységével kapcsolódott Tatabánya városához.

Ezüst Turul Díj: A díj olyan személynek, szervezetnek és közösségnek adományozható, aki (amely) gazdasági, társadalmi, tudományos, oktatási, művészeti, művelődési, sport, műszaki, közgazdasági, közigazgatási, városfejlesztési szakterületeken Tatabánya értékeinek és eredményeinek gazdagítása érdekében kimagasló érdemeket szerzett.

Szabó Ignác-díj: A díj olyan személynek adományozható, aki Tatabánya városában orvosként, egyéb egészségügyi és egészségügy területén dolgozóként, illetve a város hátrányos helyzetben lévő lakosainak szociális ellátásában, gondozásában, támogatásában kiemelkedő színvonalú teljesítményt nyújt. A díj szervezet, intézmény részére is adományozható.

A díj adományozására bármely magánszemély vagy szervezet javaslatot tehet az alábbi tartalommal:

•    Díj megnevezése
•    Kitüntetésre javasolt személy vagy szervezet neve
•    Elérhetősége (cím, telefon, email)
•    Javaslat indoklása, szakmai tevékenység leírása

A javaslatokat augusztus 31-ig írásban kell eljuttatni Schmidt Csaba polgármesternek címezve (Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2800 Tatabánya, Fő tér 6.).

A javaslattételi űrlapot itt találja!

A borítékra kérjük ráírni: „Javaslat Tatabánya Díszpolgára Címre”, „Javaslat Ezüst Turul Díjra” vagy „Javaslat Szabó Ignác-díjra”.

A díjakat Szent Borbála Nap alkalmából a polgármester adja át decemberben.