Az önkormányzat többségi tulajdonában vagy közvetlen irányítása alatt álló gazdasági társaságok