Bemutatkozás

Szerző: Schmidt, Zoltán

A Tatabányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja a helyi problémák megoldását és az ezeket elősegítő civil és társadalmi szervezetek működtetését és támogatását. Ennek megfelelően az országban elsők között alakult meg városunkban is a Helyi KEF, amelynek szakmai átalakítására 2010-ben került sor. A Tatabányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogi személyiséggel nem rendelkező szakmai munkacsoport, amely tevékenységével igyekszik összhangot teremteni a drogprobléma visszaszorításában alapvető fontosságú négy terület (közösség és együttműködés; megelőzés; gyógyítás és rehabilitáció; kínálatcsökkentés) szervezeteinek és intézményeinek munkájában.

 

A Fórum megalakulásakor a partnerség, az együttműködés fontossága és hatékonysága, az egységes szemléletmód kialakítása, a tényeken alapuló helyzetkép, és ennek nyomán egy átlátható és követhető, évenként megfogalmazandó cselekvési program kidolgozásának igénye került megfogalmazásra.

 

A Fórum fő feladatainak:

  • az ellátó - és szolgáltató-rendszer kapacitásnövelésének ösztönzését,
  • költséghatékony megoldások kidolgozását és azok elterjesztését,a párhuzamosságok megszűntetését (szakmai egyeztetések, képzések, konferenciák szervezése),
  • a közösségi drogprevenció stratégiájának ill. a közösségi drogprevenció programjának kidolgozását és koordinációját,
  • modellértékű kezdeményezések közzétételét, illetve helyi adaptációját (regionális, országos és nemzetközi intézményekkel való együttműködés) tekinti.

 

A KEF együttműködő szervezetei:

ÁNTSZ Kistérségi Intézete

Éltes Mátyás EGYMI és Gyógyped. Intézet

KEM KH Igazságügyi Hivatal

KEM Szent Borbála Kórház

KEM Szent Borbála Kórház Drogambulancia

KEM Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

Magyar Kékkereszt Egyesület Tatabányai Csoportja

Mosolygós Gyermekekért Közalapítvány

Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség

Tatabányai Civil Fórum

Tatabányai Oktatási Intézmények Gyermek és Ifjúságvédelmi Felelősök Munkaközössége

Tatabányai Oktatási Intézmények Igazgatói Munkaközössége

Tatabányai Oktatási Intézmények Védőnői Munkaközössége

Tatabányai Járási Gyámhivatal

KEM KH Gyámhivatala

ESZI Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Tatabányai Városi Diák és Ifjúsági Önkormányzat

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

Utcai Szociális Segítők Egyesülete

Máltai Játszótér

Stratégiai célok - Jövőkép

 

A helyi közösség drogpolitikájának motorja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, amely összehangolja a helyi intézkedéseket és kezdeményezéseket, biztosítja a stratégiai gondolatok valóssággá válását. Ezért hisszük, hogy a KEF ismertsége és szerepe teljessé válik a helyi társadalomban, tagjai és szakértői egy hálózati együttműködésen alapuló, jól működő információs - és jelzőrendszer alapján működnek tovább.

 

A prevenció területén komplexebb és egymásra épülő programok, szolgáltatások jelennek meg, a megelőzést célzó tevékenységek koordinációja megvalósul, és hatékonyságuk mérhetőbbé válik.

 

A kezelés, ellátás, rehabilitáció területén, a meglévő intézményi háttér színvonala emelkedik, speciális programok (személyre szabott terápiás módszerek és kockázati csoportoknak szóló programok) bevezetésére, alkalmazására kerül sor. Az elterelésben résztvevők utánkövetése megvalósul, a visszaesők száma csökken, a rehabilitációban lévők körében a gyógyulási arány nő.

 

 

Kiemelt célok

 

- a közvélemény formálása: elsősorban a média bevonásával, a prevenció és az ártalomcsökkentés eszközeivel. Ha ugyanis tudomásul vesszük a legális és illegális drogok jelenlétét kultúránkban, feladatunk, hogy egyrészt ezek használatának kockázataira felhívjuk a figyelmet, másrészt hogy csökkentsük a használatból eredő szociális, egészségügyi és gazdasági károkat.

- a család: külön programokat kell kidolgozni a szülők számára, a családon belüli patogén tényezők visszaszorítása érdekében.

- a fiatalok elérése: elsősorban az intézményekhez kötött iskolai prevenció, illetve – a veszélyeztetett populációt célzó programokon keresztül.

- speciális célcsoportok elérése: prostituáltak, intravénás droghasználók, HIV-fertőzöttek, az etnikai kisebbségekhez tartozók.

- különböző prevenciós és rehabilitációs programok kidolgozásának kezdeményezése: hisz nem az a jó prevenciós program, amely közvetlenül beszél a kábítószerekről, hanem az, amely munkalehetőséget, szabadidős programokat biztosít, hozzájárul a lakosság életminőségnek javításához.

- együttműködés: a KEF a különböző szakmai, ill. speciális programok kidolgozására és megvalósítására együttműködési lehetőségeket generál és alakít ki, így segítve a szükségleteknek leginkább megfelelő szolgáltatások jobb, hatékonyabb megszervezését, azok eredményesebb működését.

 

A szakmai működés pénzügyi keretei:

A KEF feladatait, programjait egyrészt az önkormányzat által biztosított támogatásból valamint pályázati forrásból látja el. A mindenkori vezetés törekszik arra, hogy az NDI-vel és társszervezeteivel való együttműködést a pályázatokon való részvétellel is erősítse, elősegítve ezáltal a szakmai fórumok, programok minél színvonalasabb megvalósulását.