VI-os telep leromlott területeinek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-TB1-2017-00001

Kedvezményezett neve:           Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt címe:                         VI-os telep leromlott területeinek rehabilitációja

A szerződött támogatás összege: 299 999 998 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt azonosító száma: TOP-6.7.1-16-TB1-2017-00001

A projekt megvalósításának kezdete: 2018. április 16.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021. április 15.

 

A projekt rövid összefoglalója:

A projekt Tatabánya város egy kedvezőtlen demográfiai helyzetű, erősen leromlott városrészében integrált szociális rehabilitációjának megvalósítását célozza meg. Az infrastrukturális beruházások a Központi Statisztikai Hivatal 2011. évi népszámlálási adatok alapján lehatárolt szegregált, illetve szegregációval veszélyeztetett területet érint. Az akcióterület azonos a kapcsolódó pályázatban meghatározott akcióterülettel, mely a teljes Galla Ipari övezetet magában foglalja. A beruházás összhangban van Tatabánya Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Program Anti-szegregációs beavatkozási tervének fő céljával, mely az alacsony státuszú, már szegregálódott vagy szegregációs veszélynek kitett, a szegregátumokban, illetve az erősen leromlott területeken élő lakosok magasabb koncentrációjának csökkenését célozza.

A fejlesztéssel érintett terület:

Tatabánya város 2 szegregált területét érinti. VI-os telepen az Iparos u. – Faraguna u. – Hentes u. – Csarnok u. – Nívó u. – Borbély u. Tatai út – Deák Ferenc u. ahol lakófunkciót erősítő tevékenységek, önkormányzati tulajdonú közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés vezetékrendszerének kiépítése, önkormányzati közúthálózat felújítása, illetve lakófunkció teljes megszűntetése (bontás) valósul meg. Mésztelepen a beavatkozások a lakófunkció teljes megszűntetésére (bontás) irányulnak. A területen jellemzően önkormányzati bérlakások, illetve magántulajdonban lévő kertesházak/ikerházak/társasházak vannak.

A projekt keretében megvalósuló beavatkozások:

  • Az akcióterületen (Csarnok u. és Hegy u.) található befalazott lakások (7 db) helyreállítása, lakhatásra alkalmassá tétele (kiléptető lakások kialakítása). A felújítás mellett az egymás melletti lakások egybenyitása és ezzel nagyobb alapterületű ingatlan kialakítása a felmerülő igények alapján.
  • A teljes mértékben önkormányzati tulajdonú épületek tetőszerkezetének cseréje, illetve ezekhez kapcsolódóan az épületek esővízelvezető rendszerének kiépítése/felújítása.
  • A teljes mértékben önkormányzati tulajdonú épületek födémszigetelése.
  • A szennyvízelvezetés kiépítésnek folytatása a Hegy és a Csarnok utcák további részeire.
  • A Hegy utca, illetve a Csarnok utca azon részén, ahol korábban megtörtént a csatornázás, az utak helyreállítása, szilárd burkolattal történő ellátása.

 

A projekt keretében megvalósuló lakófunkciót erősítő tevékenységek:

- belső vezetékrendszerek (víz, csatorna, elektromos) kiépítése és/vagy cseréje;

- komfortosítás, komfortfokozat növelése érdekében történő bővítés;

- belső falak bontása, áthelyezése, festése, burkolása;

- burkolatok cseréje;

- beépíthető fürdőszobai szaniterek, konyhai mosogató és szerelvények beszerzése

- tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése;

- homlokzati nyílászárók energiahatékonyság-javulást eredményező cseréje.

Egyéb kapcsolódó fejlesztések:

- önkormányzati tulajdonú közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés vezetékrendszerének felújítása, kiépítése;

- akcióterületre eső önkormányzati közúthálózat felújítása, szilárd burkolattal történő

ellátása.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Lakossági tájékoztató az infrastrukturális beruházásokkal kapcsolatban

Megkezdődött az ivóvízhálózat felújítása és szennyvízelvezetés kiépítése a Hegy és a Csarnok utcában


A projekttel kapcsolatos további információ:

Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Stratégiai és Pályázati Iroda

(telefon: 34/515-700/315-es mellék; e-mail: strategiaiiroda@tatabanya.hu