A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt címe: A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója  
A szerződött támogatás összege: 2 420 718 149 Ft
A támogatás mértéke: 99,93 %
A projekt azonosító száma: TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001
 

A projekt célja a belváros zöldebbé, élhetőbbé tétele a városlakók számára, valamint a rendezvények megvalósításához jól hasznosítható közösségi tér kialakítása, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a Dózsakert és az Újváros közötti kapcsolat javítása a szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés, valamint a közösségi funkciókkal való jobb ellátás érdekében.

A projekt keretében
•    az újvárosi városközpont (Megyeháza tér, Fő tér környéke) zöldfelületei és Dózsakert városrész akcióterületként kijelölt zöldfelületei (Sétáló utca, Dózsakert utca, Erdész utca térsége) megújulnak, a növényfelület és az élőhelyek területe megnő.
•    Dózsakert városrész kijelölt területein megtörténik a zöldfelületek rekonstrukciója. A Sétáló utcán megújul a zöldfelület, zöld közösségi tér kerül kialakítása a pihenő funkciók bővítésével; a tervezett gyalogos híd – Erdész utca – Dózsakert utca térségében árnyékoló, klímatűrő több szintes zöldfelületek jönnek létre, illetve újulnak meg a gyalogos útvonalak mentén, így a Sétáló utcától a Dózsakert utcán és Erdész
utcán át vezető útvonalon a zöld sáv megújítása a vasútállomásig összekapcsolja az egységes képet kapó Sétáló utcát a belváros magterületeivel.
•    Az akcióterület Dózsakerti részén energiatakarékos közvilágítás kialakítására és az elektromos vezetékek rendezésére is sor kerül. A Megyeháza tér és a Fő tér környezetében lévő parkok növényzete megújul, a beteg növények kicserélődnek, bővül a faállomány, füvesítésre, új növények telepítésére és virágosításra kerül sor.
•    A parkokba és a megújult területekre a környezetbe illő, minőségi utcabútorok kerülnek, megvalósul a meglévő sétányok és járdák akadálymentes megújítása vízáteresztő burkolattal, valamint a szükséges új nyomvonalak kiépítése, közösségi terek kialakítása.
•    A Megyeháza téren lévő jelenlegi felszíni parkoló helyett több parkolóhelyet biztosító térszint alá süllyesztett parkolóház épül. E parkolók térszint alá süllyesztésével a felszínen egy új, kellemes hangulatú, akadálymentesített közösségi tér, városi találkozó pont, rendezvény helyszín jön létre a felszínen klímabarát technológiai megoldásokkal, zöldfelületekkel.
•    A megújult zöldfelületet és közösségi tér elérhetőségét és átjárhatóságát a Komáromi útról kialakítandó közlekedőfelület biztosítja majd.
•    A Megyeháza téren megépülő mélygarázs felett összegyűlő csapadékvíz közvetlen hasznosítása céljából ciszternák kialakítására kerül sor, ahonnan a környező zöldfelületek öntözése fog megvalósulni;
•    ugyanígy Dózsakert városrészben a Sétáló utca térségében is ciszternák kerülnek kialakításra a létrehozott zöldfelület önfenntartó képességének fokozása érdekében.
•    A városi klímahatások enyhítése érdekében vízfelületek kialakítására, valamint a szükséges közműkiváltások megvalósítására is sor kerül mind a Dózsakerti, mind az újvárosi részén, és mindkét városrészben kamerarendszer is kialakításra kerül a közbiztonság növelése és a felújított területek védelme érdekében.
•    A projekt valamennyi tevékenysége biztosítja a fejlesztett területek akadálymentes megközelíthetőségét.
•    A tervezett projekt illeszkedik a város hatályos rendezési eszközeihez; a környezeti, esélyegyenlőségi jogszabályoknak megfelel; az energiafelhasználásra, a környezet ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs.

Megvalósulási helyszín:
2800, Tatabánya - A tervezett beavatkozások ITS-ben is megjelenő akcióterülete a Mozdony utca, Álmos vezér utca, Komáromi utca, Fő tér (a Szent Borbála térig), Köztársaság útja, Dózsa György út, Dózsakert utca, Vadász utca által határolt terület – azaz Újváros és Dózsakert városrészek lehatárolt területei.

A teljes projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. május 30.

A projekttel kapcsolatos további információ:
Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Stratégiai és Pályázati Iroda
(telefon: 34/515-700/ 314-es mellék; e-mail: strategiaiiroda@tatabanya.hu)