TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002 Bánhida és Sárberek városrészek összekötését biztosító útfejlesztés

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt címe: Bánhida és Sárberek városrészek összekötését biztosító útfejlesztés

A projekt azonosító száma: TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002

A szerződött támogatás összege: 3 377 705 733 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a település Integrált Városfejlesztési Stratégiájában és fejlesztési dokumentumaiban meghatározta a településfejlesztés fő beavatkozási területeit, céljait. A külső és belső megközelíthetőség és elérhetőség javítása és gazdasági célú közlekedés- fejlesztés prioritás fontos részcélja a gazdasági szempontból kiemelt területek (Nyugati Ipari Park, Galla Ipari Övezet) jobb megközelíthetőségének megteremtése. Ennek érdekében a város közlekedési csomópontjai a lakóterületeken belül és az ipari területeken is megújításra, korszerűsítésre kerülnek. A Bánhida és Sárberek városrészeket összekötő út a város hiányzó, ugyanakkor településszerkezeti összefüggésekből kifolyólag évtizedek óta rendkívül szükséges közúthálózati eleme. Az összekötő út Bánhida városrészből a Madách utca – Polacsek út kereszteződéstől Sárberek városrész Vízmű-Szakközépiskola csomópontjáig tart. A tervezett út alulról keresztezi a Budapest-Hegyeshalom közötti vasutat. Jelen projekt a Bánhida és Sárberek városrészek közötti összekötés megteremtését célozza, vasúti aluljárót is tartalmazó útfejlesztéssel. A projekt keretében a meglévő, hatósági engedéllyel rendelkező építési engedélyezési tervdokumentációt módosítani szükséges, ezt követően elkészülnek a kiviteli tervek, majd megtörténik a kivitelezés.

A tervezett fejlesztés/tevékenységek:

Tatabánya Bánhida és Sárberek összekötő út megépítése a Partner Mérnöki Iroda Kft. által készített 1351-13 munkaszámú engedélyezési és kiviteli terve alapján – a szükséges módosításokat követően elfogadott, engedélyezett tartalommal. (TBMJV Önkormányzata)

Vasúti híd felújítása összekötő út felett a Bp. Keleti pu. – Hegyeshalom Oh. vv. 681+89,29 szelvényében a Speciálterv HT.11.057 tervszámú, módosított engedélyezési tervei alapján. (NIF Zrt.)

A vasúti pályaszakaszhoz két oldalon csatlakozó közúti aluljáró építése az UVATERV Zrt. 52.344/508. tervszámú engedélyezési terve alapján – a szükséges módosításokat követően elfogadott, engedélyezett tartalommal (TBMJV Önkormányzata)

Nyilvánosság biztosítása (TBMJV Önkormányzata)

Az összekötő út megépítésével a két városrész között közvetlen összeköttetés alakul ki, mely elősegíti az Ipari park, a kereskedelmi létesítmények és a közigazgatási intézmények felé történő gyorsabb és biztonságosabb közlekedést. Jelenleg a két városrészben lakók és dolgozók csak hosszú, zsúfolt úton tudják megközelíteni a másik városrészben lévő munkahelyeket. Az aluljáró csökkenti a balesetveszélyt a vasút mentén, biztonságos, kiépített utat biztosít a gyalogosok és a kerékpárosok részére is, amellett, hogy a gépjárművekkel utazóknak új közlekedési folyosó nyílik. A fejlesztés közvetlenül hozzájárul a helyi gazdaság élénkítéséhez, a foglalkoztatás növekedéséhez, a munkaerő mobilitás feltételeinek javításához, hiszen rövidül a munkahelyre való eljutás időtartama, csökken az utak zsúfoltsága, a balesetek száma, a bánhidai lakosok részére elérhetővé válik a település zöld központjaként funkcionáló Millenium park, a csónakázó tó és a park szabadidős szolgáltatásai is, míg a sárberki településrész lakói rövidebb úton juthatnak el a bánhidai városrész szolgáltatóihoz, közösségi tereibe. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Kapcsolódó konstrukció: TOP-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. II. negyedév

A projekttel kapcsolatos további információ:

Farkas Erika stratégiai referens

Tel.: 34/515-700/315

e-mail: farkas.erika@tatabanya.hu