Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01291

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt címe: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása
A szerződött támogatás összege: 6.300.000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01291

A felhívás célja:

A Kormány célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését és az átláthatóság növelését, amit az intézményi kapacitás javításával és a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulással kíván elérni.

Az önkormányzatok számára, az állampolgárok magas színvonalú kiszolgálása érdekében gazdaságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb az ASP technológia alkalmazása, biztosítva ügyfelei hatékony kiszolgálását, valamint a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását. Az ASP központhoz való csatlakozással az önkormányzatok hasonló e-közigazgatási fejlettségi szintje válik lehetővé.

A projekt keretében az alábbi műszaki-szakmai tartalom valósul meg:

  • Eszközbeszerzés: Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése, a hatékony működéséhez elengedhetetlen eszközök beszerzése. Monitor és kártyaolvasó beszerzése.
  • Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása: Folyamatszervezési, szabályozási (igazgatásszervezés) feladatok végrehajtása, a szabályozási háttér megteremtése. Szervezeti, ügyviteli változások beépítése a működési rendbe, a szükséges módosítások elvégzése. IT biztonsági szabályzat és iratkezelési szabályzat módosítása.
  • Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja:
  • adattisztítás
  • rendszer testreszabás, paraméterezés
  • adatmigráció
  • Tesztelés, élesítés: Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során önkormányzatunknak tesztelnie, ellenőriznie kell a kialakított szolgáltatások működését, a migrált és átadott adatokat.

A projekt befejezési dátuma: 2019. június 30.

A projekttel kapcsolatos további információ: 
Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Stratégiai és Pályázati Iroda
(telefon: 34/515-700/315-es mellék; e-mail: strategiaiiroda@tatabanya.hu)