Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán II TOP-6.9.1-16-TB1-2017-00001

 

A Főkedvezményezett neve:    Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partnerek:       Cigányokért Szociális és Kulturális Egyesület,  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Rozmaring Néptánc Együttes Baráti Egyesület

A projekt címe: Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán II.

A szerződött támogatás összege: 291 999 999 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt azonosító száma: TOP-6.9.1-16-TB1-2017-00001

A projekt megvalósításának kezdete: 2018. május 1.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022. szeptember 30.

 

A projekt rövid összefoglalója:

Tatabánya három szegregátumában 2016. októberétől előre megtervezett ütemben folyik a „Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I.” elnevezésű projekt megvalósítása. A telepi problémákra fokuszáló tevékenységekre, támogató, fejlesztő programokra a projekt második üteme biztosít forrást. A pályázat megvalósítása konzorciumi formában történik. A pályázat célja a leszakadó és a leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni célú társadalmi integrációja. A projekt átfogó és specifikus céljai illeszkednek az első ütemben megfogalmazott célokhoz a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű lakóközösség társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. A tervezett beavatkozások a célok elérésének érdekében, több egymásra épülő lépésben kerülnek megvalósításra. Fontos tervezési és megvalósítási alapelvünk, hogy a tevékenységeket az akcióterületen élő célcsoport számára, azok bevonásával kerüljenek megvalósításra. A szakmai tevékenységeket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, a Cigányokért Szociális és Kulturális Egyesület és a Rozmaring Néptánc Együttes Baráti Egyesület valósítja meg.

Szakmai program támogatható tevékenységei:

Cigányokért Szociális és Kulturális Egyesület által állal vállalt szakmai tevékenységek:

 • Sport tábor szervezése a telepen élő gyerekek számára, akik érdeklődnek az ökölvívás iránt. A beilleszkedés szempontjából fontos, hogy a szegregátumban élő gyerekek ezt a sportágat megismerjék, melyen keresztül a kitartást, a rendszerességet megtanulják
 • Foglalkoztatás elősegítése, valamint a telepen élő hátrányos helyzetű emberek segítése munkahely keresésében
 • Ifjúsági Információs Iroda működtetése
 • Roma hagyományok őrzése
 • Környezetvédelem. Önkéntesek bevonásával a telepet évente két alkalommal szemétszedés lebonyolítása.
 • Antidiszkriminációs program lebonyolítása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület állal vállalt szakmai tevékenységek:

 • Iskolai és óvodai közegben közösségfejlesztési programok megvalósítása, melyek előkészítik a későbbiekben bevezetésre kerülő iskolai és óvodai szociális munkát, annak módszereit
 • Érzelmi intelligencia fejlesztő programok tartása valamennyi korosztály számára
 • Gyermekek iskolai felzárkóztatását segítő tevékenység: a gyermekekkel történő intenzív fejlesztő munka, készségfejlesztés, művészetterápiás foglalkozások és ezen keresztül az iskolai felzárkóztatás
 • Előítéletességet csökkentő programok bevezetése a gyermekintézményekben
 • Tehetséggondozás
 • A társadalmi integrációt elősegítő, komplex esetmenedzselés. A problémák feltérképezésére, az egyéni fejlesztési tervek elkészítése, folyamatos mentorálás
 • A család- és gyermekjóléti szolgáltatás intézményrendszerével együttműködés kiterjesztése: prevenciós tevékenységek megerősítése, illetve a szolgáltatás kiterjesztése, bővítése, helybe vitele az akcióterületre.
 • A város szociális, oktatási, kulturális és művelődési intézményeivel együttműködés. Közös kiállítások, rendezvények, amelyek a szegregátumban élők bemutatkozásának lehetőségét is biztosítják, illetve a részükre szervezett fejlesztő foglalkozások lehetőségét is megteremtik
 • Mediációs probléma-megoldási lehetőség biztosítása
 • Antidiszkriminációs programok kidolgozása és akciók szervezése. A szegregátumon kívül élő lakosság érzékenyítése
 • Pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadás: háztartási klub, hiteltanácsadás, illetve adósságkonszolidálási tanácsadás keretei között
 • Munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok. Pályaorientációs programok pályaalkalmassági vizsgálatok, szakmai érdeklődés felkeltő programok szervezése. Szakmai és kompetencia fejlesztő képzések szervezése (építőipari résszakképesítések, szolgáltatási terület képzései stb.)
 • A városban működő for-profit vállalkozásokkal közös akciók szervezése a „Társadalmi felelősségvállalás” keretében
 • Preventív egészségügyi, egészségfejlesztési programok, egészségnapok, szűrőnapok, sportnapok szervezésével. Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, tájékoztató, szervező tevékenységgel. Egészség lap mésztelepi hírújság, hírlevél készítése és terjesztése.
 • A hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézésben való aktív segítségnyújtás a mentori munka keretében
 • A közszolgáltatásokhoz való hozzájutás, hozzáférés javítása, a szolgáltatók és az ügyfelek közötti konfliktusok kezelése, megelőzése (kommunikációs, logisztikai, szervezési segítség).
 • Bűnmegelőzést elősegítő programok
 • Szociális szakemberek szupervíziója (szakmai személyiségfejlesztő módszer): kiégés megelőzése, stressz kezelés

Rozmaring Néptánc Együttes Baráti Egyesület által állal vállalt szakmai tevékenységek:

 • Táncházak, jeles napi hagyományőrző programok szervezése a szegregátumban
 • Fesztiválok és táborok szervezése
 • Tehetséggondozás és mentorálás megszervezése
 • Állandó jelenlét a telepen és vonzáskörzetében a népi jellegű szakmai foglalkozásokkal és rendezvényekkel
 • Heti rendszerességű szakmai tevékenység – néptánc, népzene, népi ének, kézművesség oktatása gyermekeknek és fiataloknak

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A projekttel kapcsolatos további információ:

Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Stratégiai és Pályázati Iroda

(telefon: 34/515-700/315-es mellék; e-mail: strategiaiiroda@tatabanya.hu

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Telepi hírlevele 2019/10-11. hó

Beszámoló a projekt eddigi fő történéseiről - 2019.12.31.