Szolgáltatóházak energetikai korszerűsítése Tatabányán - TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város
Önkormányzata
A projekt címe: Szolgáltatóházak energetikai
korszerűsítése Tatabányán
A szerződött támogatás összege: 151 382 899 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001

A projekt célja:
A projekt célja az önkormányzati tulajdonban lévő Felsőgallai Szolgáltatóház és az Alsógallai Szolgáltatóház épületének energetikai korszerűsítése.

A projekt keretében:
- Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által mindkét megvalósítási helyszínen. Ennek részeként külső határoló szerkezetek utólagos szigetelésére is sor fog kerülni, illetve állapotuktól függően cseréljük vagy korszerűsítjük a külső nyílászárókat.
- Maximum háztartási méretű kiserőmű fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából a felsőgallai megvalósítási helyszínen.
- A projektfejlesztés során napelemek és tartóelemeik kerülnek beszerzésre majd telepítésre.
- Előzetes statikai szakvélemény alapján megerősítjük a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeit.
- Beszerzésre kerülnek a helyi elektromos rendszerhez, illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek, valamint a belső csatlakozáshoz elengedhetetlenül szükséges hálózatfejlesztések és a kiépítéséhez tartozó költségek, továbbá a megtermelt villamos energiát mérő és rögzítő eszközök.
- Korszerűsítjük vagy cseréljük a fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezéseket, valamint a fűtési és HMV rendszereket mindkét megvalósítási helyszínen.
- Szükség esetén kéménytechnikai fejlesztésekre is sor kerülhet.
-A Felsőgallai helyszínen akadálymentesítés is megvalósul.

Megvalósulási helyszínek:
a. Felsőgallai Szolgáltatóház (2800 Tatabánya, Szent István u. 21-23.; 540/1 hrsz.)
b. Alsógallai Szolgáltatóház (2800 Tatabánya, Mátyás király u. 20.; 3383 hrsz.)

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 10. 30.

A projekttel kapcsolatos további információ:
Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Stratégiai és Pályázati Iroda
(telefon: 34/515-700/ 314-es mellék; e-mail: strategiaiiroda@tatabanya.hu)

Alsógallai Szolgáltatóház kiindulási állapot:

 

Felsőgallai Szolgáltatóház kiindulási állapot: