Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. – Sárberki Bölcsőde - TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00002

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt címe: „Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. – Sárberki Bölcsőde”
A szerződött támogatás összege: 149.385.000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:
A fejlesztés szakmai tartalma:
Az épület 1979-ben készült el. A fejlesztés egy épületen belül két – egy bölcsődei és egy óvodai – helyszín fejlesztését foglalja magában. Az érintett bölcsőde: a Tatabányai Egyesített Bölcsődék Sárberki Bölcsőde, az óvodai helyszín: a Tatabányai Sárberki Óvoda fejlesztő egysége. A két intézmény egy helyrajzi számon helyezkedik el.

A Tatabányai Egyesített Bölcsődék Sárberki Bölcsőde Tatabánya város Sárberki lakótelepén elhelyezkedő 48 fő bölcsődés korú gyermeket ellátó, 4 csoporttal működő bölcsődéje.

A tervezett fejlesztés által érintett megvalósítási helyszín:
Tatabányai Egyesített Bölcsődék Sárberki Bölcsőde
Tatabánya, Sárberki ltp. 501., 11564 hrsz.

A jelen fejlesztés keretében a két intézményt befogadó épület teljes egésze megújul kívülről, azonban a belső átalakítások, beavatkozások teljes körűen csak a bölcsődei részt érintik. A fejlesztő óvodai terület csak részben újul meg, és csakis fizikailag, a tervezett beavatkozás – egy épület lévén – érinti a tető hő- és vízszigetelést, a homlokzati hőszigetelést, a vezetékek, radiátorok cseréjét, szabályozhatóvá tételét és a kapcsolódó akadálymentesítést. A szakmai tartalomfejlesztés, azaz az eszközök beszerzése e projekt keretében csak a bölcsődei területet érintően tervezett.

A pályázat keretében férőhely felújításra, beleértve az épületgépészetet kerül sor, valamint szocializációt, mozgásfejlesztést segítő helyiségek fejlesztése valósul meg. A beszerzendő eszközök hozzájárulnak a szakmai programban megfogalmazott nagymozgások fejlesztéséhez, a mozgásformák biztonságos végrehajtásához, a testtudatosság fejlesztéséhez, a lateralitás fejlesztéshez, a gyermekek alapmozgásának kialakulásának segítéséhez.
Az eszközök a régi, elavult eszközök helyett kerülnek beszerzésre, a gyermeklétszámhoz mérten, illetve olyan új eszközök beszerzése is célzott, amelyek az újszerű, komplex fejlesztést szolgálják minden gyermek számára.

Projektarányos akadálymentesítést tervezünk, a projektbe rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő kerül bevonásra.

A tervezett fejlesztés a komplexitásra törekszik, így az az energetikai – elektromos, gépészeti –, valamint az egyéb felújítási szükségletekre is reagál. Egyúttal a magasabb színvonalú közszolgáltatás nyújtásához szükséges eszközfejlesztést is megcélozza.
A beavatkozás a szakmai fejlesztéshez szükséges háttér megteremtésére fókuszál, és mellette energetikai jellegű beavatkozást tesz lehetővé, mely az épület hőszigetelésének javítását, a gépészeti rendszerek korszerűsítését foglalja magában.

A szakmai-műszaki beavatkozás indokai:
A jelen projekt kiemelt céljainak egyike a családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése, minőségi megújítása, ütemezett megvalósítása. Cél, hogy a kínált szolgáltatás magasabb szinten jelenjen meg, és biztosítsa az intézmény szakmai tematikájában megfogalmazottakat. A tervezett beavatkozás egyidejűleg közvetetten hozzájárul a célcsoport (gyermekek, gondozók) családjának támogatásához, továbbá lehetőséget teremt a korai munkába álláshoz, segíti a szülők mielőbbi visszatérését a munka világába. A fejlesztés külön figyel a szegényebb családokra, a hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő közösségekre, tekintve, hogy különösen a kisgyermekkorban megjelenő minőségi nevelés az egyik leghatékonyabb eszköz a társadalmi különbségek, a kirekesztettség generációkon átívelő megjelenésének, állandósulásának megakadályozására. Fontos cél, hogy a megvalósuló fejlesztés az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, biztosítva ezzel a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést.

Kapcsolódó konstrukció: TOP-6.2.1-16 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. IV. negyedév

A projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00002

A projekttel kapcsolatos további információ:
dr. Nagy Andrea stratégiai referens
Tel.: 34/515-771
e-mail: nagy.andrea@tatabanya.hu