Óvodafejlesztés Tatabányán – Sárberki Óvoda TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002

A kedvezményezett neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt címe: „Óvodafejlesztés Tatabányán – Sárberki Óvoda”

A szerződött támogatás összege: 132 191 416 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása

A fejlesztés szakmai tartalma:
A Tatabányai Sárberki Óvoda Tatabánya város Sárberki lakótelepének központjában elhelyezkedő, jelenleg 200 fő óvodás korú gyermeket ellátó, 8 csoporttal működő óvoda.

Megvalósítási helyszín:
Tatabányai Sárberki Óvoda, 2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 502. (Helyrajzi szám: 11565)

Az új eszközök beszerzésével és az elavult eszközök cseréjével, a 20/2012. (VIII. 31.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet 2. számú mellékletében meghatározottak szerint: tornapad, tornaszőnyeg, bordásfal, mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő készlet, egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszerelések beszerzésére kerül sor.

Jelenleg az óvoda auláját használják tornaszobának, amely a mindennapos testmozgás színvonalas ellátásához nem megfelelő. Az intézményben zajló fejlesztő foglalkozások megtartásához szükséges fejlesztőszobák kiépítése, bővítése, korszerűsítése és a fejlesztő foglalkozások megtartásához, a fogyatékosság típusának megfelelő, tanulási képességet fejlesztő eszközök beszerzése, elavult eszközök cseréje.

Az intézmény pedagógiai programjában meghatározott foglalkozások megtartásához, a nevelő munkához és a pedagógusok által használatos eszközök, egyéb eszközök beszerzése is szükséges, úgymint: tanulási és magatartási zavar fejlesztésére szolgáló fejlesztő játékok; valamint minden gyermek számára a mozgás és az egészséges életmód fejlesztését szolgáló eszközök; a tudástartalom közvetítésére, illetve előadásra is használható interaktív táblát kiváltó eszköz; mozgássérült gyermekek számára speciális eszköz; BTM gyermekek számára fejlesztő eszközök.

Továbbá a gyermeki kreativitás megőrzésének érdekében és kibontakoztatására csoportszobai játékok és játékeszközök beszerzésére is sor kerül:
-    mozgásos játékok, gyakorló, szimbolikus, szerepjátékok, építő-konstruáló játékok, szabályjátékok;
-    mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök;
-    az anyanyelv fejlesztésének, a kommunikációs képességek fejlesztésének eszközei, értelmi képességeket (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitást fejlesztő anyagok, eszközök;
-    a környezettudatosságra nevelés jegyében a természeti-emberi-tárgyi környezet megismerését elősegítő eszközök.

A fejlesztési területek és a beszerezni tervezett eszközök részletezése:
Tornaterem: "Mozgásfejlesztő eszközök - mozgáskotta", bordásfal, tornaszőnyeg, bodyroll henger, tornapad, tornazsámoly, hajítólabda, pöttyös labda, buzogány, hullahopp karika, focikapu, gym-kit alap szett.

SNI-segítése: Függőszék hinta, dönthető szék lábtartóval, tálcával, közepes, mobil bordásfal, védőháló.

Fejlesztő eszközök: MÍ MI Ó – hordozható interaktív eszköz, asztali számítógép, monitor, szoftver (ezen informatikai eszközök a nevelési munkához közvetlenül kapcsolódnak), a fogyatékosság típusának megfelelő, a tanulási képességet fejlesztő eszközök. Az eszközök a régi, elavult eszközök helyet kerülnek beszerzésre, a gyermeklétszámhoz mérten és az újonnan épülő tornaterem méretének megfelelően, illetve olyan új eszközök kerülnek beszerzésre, amelyek az újszerű, komplex mozgástevékenységet szolgálják. Az új eszközök tanulást elősegítő eszközök, melyek fejlesztik a téri orientációt, koordinációt, ügyességet, kreativitást, kitartást.

Tervezett műszaki beavatkozások:
Az épület 1979-ben épült, jellemzően lapostetős kialakítású. A folyosóknál utólag magastetős kialakítás készült. Alapterülete: 1200 m2. Az épület az alábbiakból áll: gazdasági és irodai rész, melegítőkonyha, tornaszoba; 6 db óvodai egység - csoportszobák, és vizesblokkok.

Az épület jelenlegi helykiosztása nem igazodik a csoportok igényeihez, a pedagógiai programban megfogalmazott feladatok megfelelő szintű megvalósításához. Egyes helyiségek (tornaterem, sószoba) teljesen hiányoznak, mások csak részben felelnek meg (fejlesztőszoba) az elvártaknak.

Tervezett a feladat-ellátási hely bővítése új épületrésszel, melyben a tornaterem, a fejlesztőszoba és a kiszolgáló és egyéb helyiségek kaphatnak helyet, ennek révén felszabadul az óvoda aulája, mely jelenleg a mozgástevékenység fejlesztésére használt tér. Ezzel a tervezett beruházás hozzájárul a szűk kapacitások, a túlzsúfoltság felszámolásához, mely egyidejűleg figyelembe veszi a jövőben várható szükségleteket.
A meglévő épülethez kapcsolódóan, bővítményként egy új tornaterem – a kiszolgáló helyiségekkel együtt – kerül építésre (100 m2), a fejlesztésekhez sótéglákkal burkolt sószoba és fejlesztőszoba kerül kialakításra.

A belső felújítás során a csoportszobákban a padlóburkolatok antibakteriális PVC burkolatra történő cseréje (320 m2) történik meg. Az épület akadálymentesített egy korábbi uniós projektnek köszönhetően. A villamos hálózat még az eredeti állapotában van, ezért a hálózat és kapcsolódó szerelvényeinek teljes felújítása tervezett (vezetékek cseréje, főelosztó cseréje, kapcsolók, dugaljak cseréje).

A beruházás keretében az energetikai korszerűsítések az alábbiak: a homlokzatok hőszigetelése, valamint a lapostetős részek hő- és vízszigetelése készül. A nyílászárók (ablakok) a gazdasági szárnyban kerülnek cserére, továbbá az egységek bejárati ajtaját is lecseréljük. A fűtési rendszer korszerűsítése során a teljes épületben megtörténik a radiátorok cseréje szabályozható elemek beépítésével, továbbá az elöregedett fűtési vezetékek cseréje. Ezzel egyidejűleg az új radiátorokhoz kialakított radiátor burkolatok készülnek.

A szakmai-műszaki beavatkozás indokai:
A kiemelt célok egyike a családbarát, munkába állást segítő – különös tekintettel a 3-6 éves korosztály óvodai elhelyezését biztosító – intézmények, közszolgáltatások fejlesztése, minőségi megújítása, ütemezett megvalósítása. Cél továbbá, hogy a kínált szolgáltatás magasabb szinten jelenjen meg, és biztosítsa az intézmény szakmai tematikájában megfogalmazottakat.
A tervezett beavatkozás egyidejűleg közvetetten hozzájárul a célcsoport (gyermekek, gondozók) családjának támogatásához, továbbá lehetőséget teremt a korai munkába álláshoz, segíti a szülők mielőbbi visszatérését a munka világába. A fejlesztés külön figyel a szegényebb családokra, a hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő közösségekre, tekintve, hogy különösen a kisgyermekkorban megjelenő minőségi nevelés az egyik leghatékonyabb eszköz a társadalmi különbségek, a kirekesztettség generációkon átívelő megjelenésének, állandósulásának megakadályozására. Fontos cél, hogy a megvalósuló fejlesztés az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítsa a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést.
A tervezett óvodai fejlesztési célok a komplexitásra törekszenek, így azok az energetikai – elektromos, gépészeti –, valamint az egyéb felújítási szükségletekre is reagálnak, egyúttal a magasabb színvonalú közszolgáltatás nyújtásához szükséges eszközfejlesztéseket is megcélozzák.

Kapcsolódó konstrukció: TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. I. negyedév

A projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002

A projekttel kapcsolatos további információ:
dr. Nagy Andrea stratégiai referens
Tel.: 34/515-773
e-mail: nagy.andrea@tatabanya.hu