Óvodafejlesztés Tatabányán – Sárberki Óvoda TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002

A
kedvezményezett neve:

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt címe: „Óvodafejlesztés Tatabányán – Sárberki Óvoda”
A szerződött támogatás
összege:
163 525 610 Ft
A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:
A fejlesztés szakmai tartalma:
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésére, minőségi megújítására. Az „Óvodafejlesztés Tatabányán – Sárberki Óvoda” című, TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002 azonosítószámú projekt, a megvalósult fejlesztés külön figyelt a szegényebb családokra, a hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő közösségekre. A szakmai és műszaki tartalom tervezése során célként fogalmazódott meg, hogy a fejlesztés az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítsa a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést.

Megvalósítási helyszín:
Tatabányai Sárberki Óvoda, 2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 502. (Helyrajzi szám: 11565)

A Sárberki Óvoda 1979-ben épült, jellemzően lapostetős kialakítással. Helykiosztása nem igazodott a csoportok igényeihez, a pedagógiai programban megfogalmazott feladatok megfelelő szintű megvalósításához. Egyes helyiségek (tornaterem, sószoba) teljesen hiányoztak, mások csak részben feleltek meg (fejlesztőszoba) az elvártaknak. Éppen ezért az önkormányzat úgy döntött, új épületrésszel bővíti az óvodát a túlzsúfoltság megszüntetésére. Az új szárnyban a tornaterem mellett egy fejlesztőszoba és sótéglákkal kialakított sószoba is helyet kapott, az egyéb kiszolgáló helyiségekkel együtt.

Megvalósult műszaki beavatkozások:
Az uniós forrásnak köszönhetően a fejlesztés eredményeként, az energiahatékonysági intézkedések keretében sor került a homlokzat hőszigetelésére, valamint a lapostetős részek hő- és vízszigetelésére. A külső nyílászárókat (ablakok) a gazdasági szárnyban kicseréltük, továbbá az egyes egységek bejárata is új ajtót kapott. A fűtési rendszer korszerűsítése során az épület egészében új, szabályozható radiátorokat építettünk be, továbbá az elöregedett fűtési vezetékeket is megújítottuk.

A belső felújítás részeként a csoportszobákban a padló antibakteriális PVC burkolatot kapott, és új belső nyílászárók kerültek beépítésre.

Az épületbe bejutás biztosítására mindkét bejáratnál a korábban akadályt jelentő szintkülönbség áthidalására akadálymentes rámpa és előlépcső épült, akadálymentesítési szempontból megfelelő méretű és kialakítású bejárati nyílászárók készültek. A bővítmény bejáratai körül akadálymentes járda készült.

Az épületben egy korábbi uniós projektnek köszönhetően akadálymentes vizesblokk áll rendelkezésre. A helyiségek geometriája és berendezése lehetővé teszi az akadálymentes használatot.

A fejlesztésnek köszönhetően az óvodába új eszközök érkeztek, melyek segítik a téri orientációt, a koordinációt, az ügyességet, a kreativitást.

A szakmai-műszaki beavatkozás indokai:
A kiemelt célok egyike a családbarát, munkába állást segítő – különös tekintettel a 3-6 éves korosztály óvodai elhelyezését biztosító – intézmények, közszolgáltatások fejlesztése, minőségi megújítása, ütemezett megvalósítása. Cél továbbá, hogy a kínált szolgáltatás magasabb szinten jelenjen meg, és biztosítsa az intézmény szakmai tematikájában megfogalmazottakat.
A beavatkozás egyidejűleg közvetetten hozzájárul a célcsoport (gyermekek, gondozók) családjának támogatásához, továbbá lehetőséget teremt a korai munkába álláshoz, segíti a szülők mielőbbi visszatérését a munka világába. A fejlesztés külön figyelt a szegényebb családokra, a hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő közösségekre, tekintve, hogy különösen a kisgyermekkorban megjelenő minőségi nevelés az egyik leghatékonyabb eszköz a társadalmi különbségek, a kirekesztettség generációkon átívelő megjelenésének, állandósulásának megakadályozására. Fontos cél, hogy a megvalósult fejlesztés az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítsa a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést.
A megvalósított óvodai fejlesztés a komplexitásra törekedett, így az, az energetikai – elektromos, gépészeti –, valamint az egyéb felújítási szükségletekre is reagált, egyúttal a magasabb színvonalú közszolgáltatás nyújtásához szükséges eszközfejlesztéseket is megcélozta. A beruházás hozzájárult a műszaki korszerűsítéshez, a szűk kapacitások, a túlzsúfoltság felszámolásához, mely egyidejűleg figyelembe vette a jövőben várható szükségleteket is.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Kapcsolódó konstrukció: TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. IV. negyedév

A projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002

A projekttel kapcsolatos további információ:
dr. Nagy Andrea stratégiai referens
Tel.: 34/515-771
e-mail: nagy.andrea@tatabanya.hu

Archívum